MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de la descripció física (3XX)

 

Els camps 300-388 contenen informació sobre les característiques físiques, la periodicitat de publicació, el preu i l'ordenació física del document descrit en el registre bibliogràfic. S'anoten també en els camps d'aquest grup la informació sobre la difusió dels documents bibliogràfics i l'estatus de seguretat de les dades bibliogràfiques que hi fan referència.

 

 

Inici de secció

 

300 - DESCRIPCIÓ FÍSICA (R)

 

Descripció física del document descrit, incloent-hi la seva extensió, les dimensions i altres detalls físics com ara la descripció de qualsevol material d'acompanyament, i tipus i mida de la unitat.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Extensió (R)

Nombre de pàgines, volums, cassets, temps total de reproducció, etc. del document descrit.

·         $b - Altres detalls físics (NR)

Característiques físiques, com ara il·lustracions, color, velocitat de reproducció, característiques del solc, presència i tipus de so, nombre de canals i format de presentació de la pel·lícula cinematogràfica.

·         $c - Dimensions (R)

S'expressa en centímetres, mil·límetres o polzades; pot incloure un qualificador entre parèntesis que doni el format del document (per exemple, (fol.), (8º)).

·         $e - Material d'acompanyament (NR)

Pot incloure una descripció física del material d'acompanyament entre parèntesis.

·         $f - Tipus d'unitat (R)

Termes com ara pàgina, volums, capses, peus cúbics, peus lineals, etc. que identifiquen la configuració del material i la manera com està emmagatzemat.

·         $g - Mida de la unitat (R)

Mida de la unitat continguda en el subcamp $f. El subcamp $g és repetible quan es donen formes d'extensió addicionals.

·         $3 - Materials especificats (NR)

La part dels materials descrits als quals s'aplica el camp.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

300

##$a149 p. ;$c23 cm.

300

##$a1 partitura (16 p.) ;$c29 cm.

300

##$a11 vol. :$bil. ;$c24 cm.

300

##$a1 enregistrament sonor (20 min) :$banalògic, 33 1/3 rpm, estèreo ;$c30 cm.

300

##$a160 diapositives :$bcol. ;$c5 x 5 cm.

300

##$a8 bobines de 8 (7557 peus) :$bso, col. ;$c35 mm$3doble negatiu nitrat (còpia 2).

300

##$a1 vídeocasset d'1 (Beta) (30 min) :$bso, col. ;$c13 mm$3(2 còpies)

300

##$a1 disc d'ordinador :$bso, col. ;$c9 cm.

300

##$a42$fpeus cúbics.

300

##$3poemes$a1$fpàgina ;$c108 cm x 34,5 cm.

300

##$adiari$a1$fvolum$a(463$fpàgines) :$c17 cm x 34,5 cm.

300

##$a17$fcapses$a(7$fpeus lineals)

300

##$a1 bobina (312 peus) :$bmut, b/n;$c16 mm$3còpia de referència.

300

##$a65 estampes :$bprocés en relleu ;$c29 x 22 cm.

300

##$a1 partitura (30 p.) ;$c20 cm +$a16 particel·les ; $c32 cm.

300

##$a1 globus :$bcol., fusta, sobre peu de llautó ;$c12 cm. de diàm.

300

##$a1 disc sonor (56 min) :$bdigital, estèreo ;$c12 cm.

300

##$a271 p. :$bil. ;$c21 cm +$eatles (37 p., 19 fulls de làm. : 19 map. col.; 37 cm)

300

##$a40 p. :$bil. (xilografies) ;$c20 cm (8º)

300

##$a1 disc d'ordinador ;$c9 cm +$emanual de referència.

300

##$a24$ffitxers.

300

##$3registres$a1$fcapsa$g5 x 10 x 9 cm.

 

Inici de secció

 

 

306 - DURADA DE REPRODUCCIÓ (NR)

 

Sis caràcters numèrics, en la forma hhmmss, que representen la durada de reproducció d'un enregistrament sonor o la durada de la interpretació especificada en la música impresa o manuscrita. Si la durada de reproducció és inferior a 1 hora, l'hora (hh) s'anota com a dos zeros; si és inferior a 1 minut (mm), també s'anota com a dos zeros.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Durada de reproducció (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

306

##$a002016

306

##$a003100$a001839

 

Inici de secció

 

 

307 - HORARI, ETC. (R)

 

Informació cronològica que identifica els dies i/o els horaris en què està disponible o és accessible un document. S'utilitza principalment en registres de recursos electrònics.

 

Indicadors

 

·         Primer - Control de constant de visualització

       # - Horari

       8 - Cap constant de visualització generada

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Horari (NR)

·         $b - Informació addicional (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

307

##$aM-F, 9:30am-3:30pm, USA EST.

307

8#$aData: 1 des., 1993, 14 h.

307

##$aDl-Dv, 6 h 30-9 h;$bamb breus interrupcions per a les actualitzacions i còpies de seguretat.

307

##$aDiari, 7 h-7 h;$bnomés fitxers de text.

 

Inici de secció

 

 

310 - PERIODICITAT ACTUAL DE LA PUBLICACIÓ (R)

 

La periodicitat actual de la publicació especificada, tant d'un document com de l'actualització d'un document. S'hi inclouen les dates quan la data inicial de la periodicitat actual no és la mateixa que la data inicial de publicació. Aquestes dates es relacionen amb les dades codificades del camp 008/18 (Periodicitat) i 008/19 (Regularitat).

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Periodicitat actual de la publicació (NR)

·         $b - Data de periodicitat actual de la publicació

La data és diferent de la data inicial de publicació, i la periodicitat anterior s'inclou en el camp 321.

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

310

##$aMensual

310

##$aMensual, incloent-hi acumulatius anuals

310

##$aBimestral (mensual juny-jul.)

310

##$aAnual,$b1983-

310

##$aMensual,$bgen. 1984

310

##$a5 núm. l'any,$b1946-1948

310

##$aActualitzacions contínues

310

##$aActualitzacions irregulars$b2001-

310

##$aContinuously updated$0http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/con

310

##$aDaily$0http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/dyl

310

##$aDaily$0http://rdaregistry.info/termList/frequency/1001

 

Inici de secció

 

 

321 - PERIODICITAT ANTERIOR DE LA PUBLICACIÓ (R)

 

La periodicitat anterior tant d'un document com de l'actualització d'un document quan la periodicitat actual s'inclou en el camp 310.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Periodicitat anterior de la publicació (NR)

·         $b - Dates de periodicitat anterior de la publicació (NR)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

321

##$aDeu núm. l'any,$b1982-1984

321

##$aMensual,$bmarç 1972-des. 1980

321

##$aSemestral,$b1981-1982

321

##$aLa periodicitat varia,$b1966-1983

321

##$aActualitzacions mensuals,$b1998-2000

321

##$aLa periodicitat de les actualitzacions varia

321

##$aAnnual$b1993-2005$0http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/ann

 

Inici de secció

 

 

334 - MODE DE PUBLICACIÓ (R)

 

Categorització que reflecteix si una manifestació es publica en una o més unitats

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de mode de publicació (NR)

·         $b - Codi de mode de publicació (NR)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

334

##$asingle unit$2rdami

334

##$amultiple unit$2rdami

 

Inici de secció

 

335 - PLA D'EXTENSIÓ (R)

 

Categorització que reflecteix una intenció d'extendre el contingut d'una obra.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de pla d'extensió (R)

·         $b - Codi de pla d'extensió (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

335

##$apla estàtic$2rdaep

335

##$apla successiu determinat$2rdaep

335

##$apla successiu indeterminat$2rdaep

 

Inici de secció

 

336 - TIPUS DE CONTINGUT (R)

 

La forma de comunicació per mitjà de la qual una obra és expressada. Usat conjuntament amb Capçalera/06 (Tipus de registre), que indica el tipus general de contingut del recurs. La informació del camp 336 permet l'expressió de més d'un tipus de contingut específic i tipus de contingut obtinguts de diverses llistes.

 

Els diferents tipus de contingut obtinguts del mateix vocabulari font o de la mateixa llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de contingut) o del subcamp $b (Codi de tipus de contingut). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font es poden anotar en ocurrències separades de camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de tipus de contingut (R)

·         $b - Codi de tipus de contingut (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.*

*Per a la traducció catalana, vegeu: Llista de termes i codis per als tipus de contingut d'RDA.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

336

##$aperformed music$2marccontent

336

##$atwo-dimensional moving image$btdi$2marccontent

336

##$bprm$2marccontent

336

##$btxt$2marccontent$3notes en la funda protectora

336

##$aperformed music$bprm$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/contentTypes/prm$2rdacontent

336

##$aperformed music$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1011

336

##$bdm$2marccontent

336

##$atext$2marccontent$3notes en la funda protectora

 

Inici de secció

 

 

337 - TIPUS DE SUPORT (R)

 

El tipus de suport reflecteix el tipus d'aparell d'intermediació requerit per veure, reproduir, executar, etc. el contingut d'un recurs. Usat com alternativa o com a addició a l'expressió codificada de Tipus de suport en el camp 007/00 (Categoria de material). La informació del camp 337 permet la indicació de tipus de suports més específics, i de suports obtinguts de diferents llistes.

 

Els diferents tipus de suports obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de suport) i del subcamp $b (Codi del tipus de suport). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades de camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

         # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de tipus de suport (R)

·         $b - Codi de tipus de suport (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

337

##$aaudio$2marcmedia

337

##$avideo$bv$2marcmedia

337

##$bs$2marcmedia

337

##$bn$2marcmedia$3notes en la funda protectora

337

##$aaudio$bs$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/mediaTypes/s$2rdamedia

337

##$aaudio$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1001

337

##$bv$2marcmedia

337

##$unmediated$2marcmedia$3notes en la funda protectora

 

Inici de secció

 

 

338 - TIPUS DE SUPORT FÍSIC (R)

 

El tipus de suport físic reflecteix el format del suport d'emmagatzematge i el format d'allotjament del suport físic en combinació amb el tipus de suport (que indica el tipus d'aparell d'intermediació requerit per veure, reproduir, executar, etc. el contingut d'un recurs). Usat com alternativa o com a addició a l'expressió codificada de Tipus de suport en el camp 007/01 (Designació específica de material). La informació del camp 338 permet la indicació de tipus de suports físics més específics, i de suports físics obtinguts de diferents llistes.

 

Els diferents tipus de suports físics obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es pot anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de suport físic) i del subcamp $b (Codi del tipus de suport físic). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades de camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de tipus de suport físic (R)

Terme per a la categoria de suport físic usat per expressar el contingut del recurs.

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

338

##$aaudio disc$2rdacarrier

338

##$avideodisc$bvd$2rdacarrier

338

##$bsd$2rdacarrier

338

##$bvd$2rdacarrier

338

##$aaudio disc$bsd$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/carriers/sd$2rdacarrier

338

##$aaudio disc$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1004

338

##$bnb$2rdacarrier$3notes en la funda protectora

338

##$asheet$2rdacarrier$3notes en la funda protectora

 

Inici de secció

 

 

340 - SUPORT FÍSIC (R)

 

Informació de la descripció física per a un document que requereix un equipament tècnic per al seu ús, i/o més informació de la descripció granular de les propietats materials d'un ítem per facilitar-ne l'accés i descoberta o per suportar la gestió dels fons.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Base i configuració del material (R)

·         $b - Dimensions (R)

·         $c - Materials aplicats a la superfície (R)

·         $d - Tècnica de la gravació de la informació (R)

·         $e - Suport (R)

·         $f - Valor de relació de reducció (R)

·         $g - Contingut de color (R)

·         $h - Localització dins el suport (R)

·         $i - Especificacions tècniques del suport (R)

·         $j - Generació (R)

·         $k - Disseny (R)

·         $l - Enquadernació (R)

·         $m - Format del llibre (R)

·         $n - Mida del cos de la lletra (R)

·         $o - Polaritat (R)

·         $p - Contingut il·lustratiu (R)

·         $q - Designador de relació de reducció (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

La part dels materials especificats a la qual s'aplica el camp.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

340

##$amarbre.

340

##$apergamí$b20 cm plegat a 10 x 12 cm.

340

##$3autoretrat$apaper d'arròs$b18 x 23 cm$ctintes de color$ecap$hentre la secció del 7 d'abril i del 19 d'abril de 1843.

340

##$dmanuscrit$dmecanografiat.

340

##$atela$b30 x 57 cm$cpintures de color amb base d'oli$efusta.

340

##$f24:1

340

##$3case files$f48x.

340

##$3expedients administratius$afitxes de finestra$b9 x 19 cm$dmicrofilm$f48x.

340

##$apaper vitel·la

340

##$ctinta$2rdamat

340

##$caiguada$2rdamat

340

##$dlitografia$2rdapm

340

##$dcollage

340

##$gpolicrom$2rdacc

340

##$acartolina$2rdamat

340

##$ctinta d’impremta

340

##$dfototípia$2rdapm

340

##$dblanc i negre

340

##$joriginal$2rdagen

340

##$jmàster de duplicació$2rdagen

340

##$kdoble cara$2rdalay

340

##$lsaddle stitch binding$2rdatb

340

##$lcoptic bindings$2aat

340

##$lCorrugated board bindings (Binding)$2rbmscv

340

##$lPainted paper bindings (Binding)$2rbmscv

340

##$3teacher edition$lcase binding$2rdatb

340

##$3coursebook$lperfect binding$2rdatb

340

##$3workbook$lspiral binding$2rdatb

340

##$m$2rdabf

340

##$m$2rdabf

340

##$ncaràcters gegants (36 punts)$2rdafs

340

##$opositiu$2rdapo

340

##$gcolor$pil·lustracions

340

##$gmonocrom$pmapes

340

##$3case files$qhigh reduction$2rdarr

340

##$3case files$aaperture cards$b9 x 19 cm.$dmicrofilm$f48x.

 

Inici de secció

 

 

341 - ACCESSIBILITAT AL CONTINGUT (R)

 

Informació sobre els modes d'accés al contingut d'un recurs, incloent-hi el seu mode d'accés primari i els modes d'accés alternatius.

 

Indicadors

 

·         Primer - Aplicació

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Característiques adaptables per accedir al contingut principal

       1 - Característiques adaptables per accedir al contingut secundari

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Mode d'accés al contingut (NR)

·         $b - Característiques d'assistència textual (R)

·         $c - Característiques d'assistència visual (R)

·         $d - Característiques d'assistència auditiva (R)

·         $e - Característiques d'assistència tàctil (R)

·        $2 - Font (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

341

0#$aauditiu

 

341

0#$aauditiu$bsubtítols per a persones sordes$2[codi per a la característica d'accessibilitat]

 

341

0#$aauditiu$cllengua de signes$2[codi per a la característica d'accessibilitat]

 

341

0#$avisual$daudiodescripció$2[codi per a la característica d'accessibilitat]

 

341

1#$atextual$ebraille$2[codi per a la característica d'accessibilitat]$3etiquetes del contenidor

 

341

1#$aauditiu$btranscripció$2[codi per a la característica d'accessibilitat]$3CD àudio d'acompanyament

 

 

Inici de secció

 


342 - DADES DE REFERÈNCIA GEOSPACIAL (R)

 

Descripció del marc de referència de les coordenades en un conjunt de dades. Per tal de treballar amb un conjunt de dades l'usuari ha de ser capaç d'identificar com ha estat afectada l'exactitud d'una localització, mitjançant l'aplicació d'un mètode de referència geospacial, cosa que permet a l'usuari manipular el conjunt de dades per tal de recuperar l'exactitud de la localització.

 

Indicadors

 

·         Primer - Dimensió de referència geospacial

       0 - Sistema de coordenades horitzontals

       1 - Sistema de coordenades verticals

·         Segon - Mètode de referència geospacial

       0 - Geogràfic

       1 - Projecció cartogràfica

       2 - Sistema de coordenades de la quadrícula

       3 - Coordenades planes locals

       4 - Local

       5 - Model geodèsic

       6 - Altitud

       7 - Mètode especificat al $2

       8 - Profunditat

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom (NR)

·         $b - Unitats de distància o de coordenades (NR)

·         $c - Resolució de latitud (NR)

·         $d - Resolució de longitud (NR)

·         $e - Paral·lel estàndard o latitud de línia obliqua (R)

·         $f - Longitud de línia obliqua (R)

·         $g - Longitud del meridià central o del centre de projecció (NR)

·         $h - Latitud de l'origen de la projecció o del centre de la projecció (NR)

·         $i - Abscissa falsa (NR)

·         $j - Ordenada falsa (NR)

·         $k - Factor d'escala (NR)

·         $l - Altitud del punt de vista sobre la superfície (NR)

·         $m - Angle d'azimut (NR)

·         $n - Longitud del punt de mesura d'azimut o longitud vertical recta des del pol (NR)

·         $o - Número del Landsat i número de trajectòria (NR)

·         $p - Identificador de zona (NR)

·         $q - Nom de l'elipsoide (NR)

·         $r - Eix semi major (NR)

·         $s - Denominador de proporció plana (NR)

·         $t - Resolució vertical (NR)

·         $u - Mètode de codificació vertical (NR)

·         $v - Projecció local plana, local o altra, o descripció de la quadrícula (NR)

·         $w - Informació de referència geospacial local plana o local (NR)

·         $2 - Mètode de referència utilitzat (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

342

01$aPolyconic$g0.9996$h0$i500,000$j0

342

16$aNational geodetic vertical datum of 1929$v1$bmeters$wImplicit coordinates.

342

00$c0.0004$d0.0004$bDecimal degrees

342

05$sWorld geodetic system 72$t6378135$u298.26

342

18$aLowest astronomical tide

342

05$aWorld Geodetic System 1984 (WGS-84)$c0.0000001$d0.0000001$bDegrees, Minutes, and Decimal seconds$qWorld Geodetic System 1984 (WGS-84)$r6378137.0$s298.257223563

342

02$aUniversal Transverse Mercator$p13$k0.9996$g-105.00$h0.00$i500,000$j0.0

342

02$aState Plane Coordinate System 27, Lambert Conformal Conic$p0405$g-69.0$h0.0$i500000.0$j0.0

342

03$vMissouri East State Plane NAD27$qClarke 1866$r6378206.4 M$s294.97869821

342

18$aNGVD 1929$t0.01$bfeet$uExplicit depth coordinate included with horizontal coordinates

 

Inici de secció

 

 

343 - DADES DE COORDENADES PLANES (R)

 

Informació sobre el sistema de coordenades desenvolupat en una superfície plana. La informació es proporciona per tal de permetre a l'usuari d'un conjunt de dades geoespacials identificar el nombre de distàncies, o de distàncies i angles. Aquestes defineixen la posició d'un punt sobre un pla de referència sobre el qual s'ha projectat la superfície de la Terra.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Mètode de codificació de coordenades planes (NR)

·         $b - Unitats de distància plana (NR)

·         $c - Resolució de l'abscissa  (NR)

·         $d - Resolució de l'ordenada  (NR)

·         $e - Resolució de distància (NR)

·         $f - Resolució d'orientació (NR)

·         $g - Unitats d'orientació (NR)

·         $h - Direcció de referència de l'orientació (NR)

·         $i - Meridià de referència de l'orientació (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

343

##$aDistance and bearing.

343

##$aCoordinate pair;$bmeters;$c22;$d22.

343

##$aCoordinate pair$e30.0;$f0.0001;$gDegrees, minutes and decimal seconds;$hNorth;$bU.S. feet.

343

##$iMagnetic.

 

Inici de secció

 

 

344 - CARACTERÍSTIQUES DEL SO (R)

 

Especificacions tècniques relatives a la codificació del so o a l'absència de so d'un recurs.

 

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades dels subcamps. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Tipus d'enregistrament (R)

·         $b - Suport de l'enregistrament (R)

·         $c - Velocitat de reproducció (R)

·         $d - Característiques del solc (R)

·         $e - Configuració de la pista (R)

·         $f - Configuració de la cinta (R)

·         $g - Configuració dels canals de reproducció (R)

·         $j - Tècnica original de captura i emmagatzematge (R)

·         $i - Contingut de so (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

344

##$aanalògic$2rdatr

 

344

##$c33 1/3 rpm

 

344

##$gestèreo$2rdacpc

 

344

##$adigital$2rdatr

 

344

##$bòptic$2rdarm

 

344

##$gso envoltant$2rdacpc

 

344

##$hDolby digital 5.1

 

344

##$aanalògic$2rdatr

 

344

##$c78 rpm

 

344

##$aanalògic$2rdatr

 

344

##$dsolc gruixut$2rdagw

 

344

##$aanalògic$2rdatr

 

344

##$epista lateral$2rdatc

 

344

##$aanalògic$2rdatr

 

344

##$f12 pistes

 

344

##$adigital$2rdatr

 

344

##$gestèreo$2rdacpc

 

344

##$aanalògic$2rdatr

 

344

##$hcodificació Dolby-B$2rdaspc

 

344

##$lCaptura elèctrica, emmagatzematge digital$0https://id.loc.gov/vocabulary/mcapturestorage/dist

 

344

##$lCaptura elèctrica, emmagatzematge analògic elèctric$0https://id.loc.gov/vocabulary/mcapturestorage/aes

 

 

Inici de secció

 

 

345 - CARACTERÍSTIQUES DE PROJECCIÓ D'IMATGES EN MOVIMENT (R)

 

Especificacions relatives d'un recurs d'imatge en moviment.

 

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Format de presentació (R)

·         $b - Velocitat de projecció (R)

·         $c - Valor de relació d'aspecte (R)

·         $d - Designador de relació d'aspecte (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

345

##$a3D$2rdapf

 

345

##$b48 fps

 

345

##$aCinerama$2rdapf

 

345

##$b24 fps

 

345

##$c16:9$dpantalla ampla

 

345

##$dletterboxed$dmixed aspect ratio

 

 

Inici de secció

 

 

346 - CARACTERÍSTIQUES DE VÍDEO (R)

 

Especificacions tècniques relatives a la codificació d'imatges de vídeo analògic d'un recurs.

 

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Format de vídeo) i del subcamp $b (Estàndard d'emissió). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Format de vídeo (R)

·         $b - Estàndard d'emissió (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

346

##$aBeta

 

346

##$bPAL$2rdabs

 

346

##$aVHS$2rdavf

 

346

##$bNTSC$2rdabs

 

 

Inici de secció

 

 

347 - CARACTERÍSTIQUES DE FITXER DIGITAL (R)

 

Especificacions tècniques relatives a la codificació de text, imatge, àudio, vídeo i altres tipus de dades d'un recurs. Aquesta informació pot ser anotada també al $b (Altres detalls físics) del camp 300 (Descripció física).

 

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades dels subcamps. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font es poden anotar en ocurrències separades del camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Tipus de fitxer (R)

·         $b - Format de codificació (R)

·         $c - Mida del fitxer (R)

·         $d - Ressolució (R)

·         $e - Codificació regional (R)

·         $f - Índex de bits codificat (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) VegeuSubcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

347

##$afitxer àudio$2rdaft

 

347

##$bCD d'àudio

 

347

##$afitxer de text$2rdaft

 

347

##$bPDF

 

347

##$afitxer vídeo$2rdaft

 

347

##$bBlu-Ray

 

347

##$afitxer de dades$2rdaft

 

347

##$bXML

 

347

##$c182 KB

 

347

##$afitxer d'imatge$2rdaft

 

347

##$bJPEG

 

347

##$d3.1 megapíxels

 

347

##$afitxer vídeo$2rdaft

 

347

##$aDVD vídeo

 

347

##$eregion 4$2rdare

 

347

##$afitxer àudio$2rdaft

 

347

##$bMP3

 

347

##$f32 kbps

 

 

Inici de secció

 

 

348 - CARACTERÍSTIQUES DE LA MÚSICA NOTADA (R)

 

La disposició musical o física del contingut d'un recurs presentat en la forma de notació musical, així com la forma de notació musical mateixa.

 

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del format de la música notada), subcamp $b (Codi del format de la música notada), subcamp $c (Terme de forma de la notació musical) i subcamp $d (Codi de forma de la notació musical). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme del format de la música notada (R)

·         $b - Codi del format de la música notada (R)

·         $c - Terme de forma de la notació musical (R)

·         $d - Codi de forma de la notació musical (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font del terme (NR)

Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

348

##$apartitura vocal$apartitura per a director d'orquestra o per a piano$aparticel·la

 

348

##$avocal score$b1011$2rdafnm$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1011

 

348

##$apiano conductor part$b1005$2rdafnm$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1005

 

348

##$apart$b1004$2rdafnm$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1004

 

348

##$cnotació en pentagrama$cnotació gràfica

 

348

##$cstaff notation$d1007$2rdafmn$0http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1007

 

348

##$cgraphic notation$d1001$2rdafmn$0http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1001

 

348

##$ascore$b1007$2rdafnm$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1007

 

348

##$ascore$apart$2rdafnm

 

348

##$cgraphic notation$2rdafmn

 

 

Inici de secció

 

 

351 - ORGANITZACIÓ I ORDENACIÓ DELS MATERIALS (R)

 

Descriu l'organització i l'ordenació d'una col·lecció de documents.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Organització (R)

Manera en què són subdividits els materials descrits en unitats més petites, informació sobre l'estructura de fitxer dels fitxers informàtics o sobre el nom del sistema o del programari.

·         $b - Ordenació (R)

Model d'ordenació dels materials dins una unitat (per exemple, alfabètic, per país).

·         $c - Nivell jeràrquic (NR)

Posició jeràrquica dels materials descrits en relació amb altres registres de la mateixa font.

·         $3 - Materials descrits (NR)

La part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

351

##$aOrganizat en subdivisions: Lot 2962-1 Classes interiors, activitats i exposicions--Lot 2962-2 Classes exteriors--Lot 2962-3 Edificis.

351

##$aLongitud fixa, sense jerarquia;$bmensual segons el transport i el número de codi de vol.

351

##$3Diaris i quaderns de notes$aOrganitzat en quatre sèries: I. Juventud, 1846-1852. II. Inicis de carrera, 1853-1865. III. Vida política, 1866-1895. IV. Jubilació, 1896-1903;$bOrdenació cronològica.

351

##$aSistema de fitxer SPSS.

351

##$cSeries;$bAlphabetical by sitter.

351

##$cSèrie;$aorganitzat en cinc subsèries;$bOrdenat per la forma del material.

351

##$3Permissos d'activitat pesquera, 1914-24$cSubsèrie; $bOrdre alfabètic per estat i després per any de renovació, i dins de l'any pel número de permís.

 

Inici de secció

 

 

352 - REPRESENTACIÓ GRÀFICA DIGITAL (R)

 

Descripció del mètode de referència, i del mecanisme utilitzat per representar informació gràfica en un conjunt de dades. Aquesta informació consisteix en el tipus de tècnica d'emmagatzematge utilitzada, en el nombre de documents del conjunt de dades i en el format en què són emmagatzemades les dades.

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Mètode de referència directa (NR)

·         $b - Tipus d'objecte (R)

·         $c - Comptador d'objectes (R)

·         $d - Comptador de files (NR)

·         $e -.Comptador de columnes (NR)

·         $f - Comptador vertical (NR)

·         $g - Nivell de topologia VPF (NR)

·         $i - Descripció de referència indirecta (NR)

·         $q - Format de la imatge digital (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

352

##$aVector.

352

##$aPoint :$bEntity point.

352

##$aRaster :$bpixel$d(5,000 x $e5,000) ;$qTiff.

352

##$aVector :$bGT-polygon composed of chains$c(70).

352

##$aVector :$i100 year floodplain boundary; 500 year floodplain boundary.

 

Inici de secció

 

 

353 - CARACTERÍSTIQUES DEL CONTINGUT SUPLEMENTARI (R)

 

Informació codificada sobre la presència d'una o més bibliografies, discografies, discografies, filmografies, i/o altres referències bibliogràfiques en un document o en el material d'acompanyament. El camp s'aplica només quan el contingut suplementari representa una part significant del recurs descrit.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme del contingut suplementari (R)

·         $b - Codi del contingut suplementari (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $2 - Font (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

353

##$abibliografia

353

##$aíndex

353

##$abiografia del creador

353

##$amúsica$bmúsica

353

##$aindex$bindex$0http://id.loc.gov/vocabulary/msupplcont/index

353

##$a$abiography of creator$bcreatorbio$0http://id.loc.gov/vocabulary/msupplcont/creatorbio

 

Inici de secció

 


355 - CONTROL DE LA CLASSIFICACIÓ DE SEGURETAT (R)

 

Especificacions relatives a la classificació de seguretat associada al document, el títol, el resum, la nota de contingut i/o l'autor. A més, pot contenir instruccions d'ús i informació de difusió externa relativa a la difusió del document, el títol, el resum, la nota de contingut i l'autor. Aquest camp també pot contenir dades de reducció de nivell de seguretat i desclassificació, el nom del sistema de classificació i el codi del país d'origen. Codi de: MARC Code List for Countries*.

 

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

 

Indicadors

 

·         Primer - Element de control

       0 - Document

       1 - Títol

       2 - Resum

       3 - Nota de contingut

       4 - Autor

       5 - Registre

       8 - Altres elements

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Classificació de seguretat (NR)

Terme que especifica una classificació de seguretat (per exemple, no classificat, secret, confidencial) associada al document, el títol, el resum, la nota de contingut o l'autor.

·         $b - Instruccions d'utilització (R)

Instruccions d'utilització, per exemple qui pot utilitzar o veure el document, el títol, el resum, la nota de contingut o el nom de l'autor.

·         $c - Informació de difusió externa (R)

·         $d - Informació de reducció del nivell de seguretat o de desclassificació (NR)

Dades sobre la classificació de seguretat, sovint una frase relativa a la reducció del nivell de seguretat o a la desclassificació, per exemple, OADR (que vol dir "Original Agency Determination Required"). Les dades relatives a l'esdeveniment de la reducció o la desclassificació s'anoten en els subcamps $g o $h.

·         $e - Sistema de classificació (NR)

Nom d'un sistema de classificació, no necessàriament el d'una llista controlada.

·         $f - Codi de país d'origen (NR)

Codi MARC alfabètic de dos o tres caràcters que indica el país d'origen de la classificació. Codi de: MARC Code List for Countries*

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

·         $g - Data de reducció del nivell de seguretat (NR)

Data relativa a la reducció del nivell de seguretat del document, el títol, el resum, la nota de contingut o la informació sobre l'autor. La reducció del nivell implica canvis en la classificació de seguretat, d'un nivell més alt de la classificació a un nivell més baix.

·         $h - Data de desclassificació (NR)

Data relativa a la desclassificació del document, el títol, el resum, la nota de contingut o la informació sobre l'autor. La desclassificació implica la retirada de la classificació de seguretat d'un document.

·         $j - Autorització (R)

Informació que identifica quina autoritat va fer un canvi en la classificació de seguretat. El subcamp conté un codi MARC d'organització.

Vegeu l'Apèndix I: MARC Code List for Countries per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

355

0#$aNo classificat$bFOUO

355

2#$aConfidencial$bNOFORN

355

3#$aSecret

355

1#$aSecret$bNOFORN$bNOCONTRACT

355

0#$aSecret$bFRD$cAS$d010101

355

0#$aConfidencial$bNOCONTRACT$cUK$d20281001

355

0#$aSecret$bNOFORN$bWNINTEL$bNOCONTRACT$dOADR

355

0#$aGran secret $cUS$cCA$fxxk

355

0#$aSecret$bNOFORN$h20230301

355

0#$aSecret$bNOFORN$h20230301$j[identificador de l'agència]

 

Inici de secció

 

357 - CONTROL DE DIFUSIÓ (NR)

 

Especificacions relatives a l'emissor original (això és, l'autor, el productor) sobre el control de la difusió del material que es descriu. El subcamp $a conté un terme específic que denota que l'emissor té el control sobre el material.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de control de l'emissor (NR)

·         $b - Agència emissora (R)

·         $c - Destinataris autoritzats del material (R)

·         $g - Altres restriccions (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

357

##$aPROPIN$bLockport Aviation$cNorthfield Avionics Project 11234$cAir Frames Inc., Project 11234 Support Team

357

##$aORCON$bITAC$cCIA$cDIA$cUKIA

357

##$aORCON$bITAC$c313 th MIB$cLlista de distribució B-32-91$gS'ha de retornar a l'emissor al cap de 30 dies

 

Inici de secció

 

 

361 - HISTÒRIA ESTRUCTURADA DE LA PROPIETAT I DE LA CUSTÒDIA (R)

 

El camp conté informació específica de còpia de forma estructurada, relativa a la història de la propietat i de la custòdia dels materials descrits des del moment de la seva creació fins al moment de la seva adquisició. Es pot afegir informació textual sobre cada etapa de la biografia de la còpia.

 

Indicadors

 

·         Primer - Privacitat

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Privat

       1 - No privat

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Nom (NR)

·         $f - Terme testimoni de la història de la propietat i de la custòdia (R)

·         $k - Data formatada (NR)

·         $l - Data (NR)

·         $o - Informació sobre el tipus d'història de la propietat i de la custòdia (R)

·         $s - Marca topogràfica de la còpia descrita (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $x - Nota interna (R)

·         $y - Identificador de la còpia descrita (NR)

·         $z - Nota pública (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $6 - Enllaç (R) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (R) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

361

1#$oVorbesitz$5 DE-1$y575632259$sVq 5270-2$aEisener, Reinhard $fMonogramm$7(dpesc/dpsff)t-pro$lca. 1995$z Monogramm rh (gedreht: E) auf dem Vorsatz. Als Geschenk in Duschanbe (dort seit 1953 in Privatbesitz) erworben.

361

1#$oZugang$5 DE-1$y575632259$sVq 5270-2$aStaatsbibliothek zu Berlin $0(DE-588)5036103-X$0https://d-nb.info/gnd/5036103-X$fRestitutionsexemplar $7(dpesc/dpsff)t-pro$k20180824$zGeschenk von Dr. Reinhard Eisener, Berlin.

361

1#$oVorbesitz$5 DE-39$y695277863$sCant.spir 8° 00623$aRüffer, Anton $0(DE-588)124676405$0(https://d-nb.info/gnd/124676405

361

1#$oZugang$5 DE-1$y686198638$sYu 9411$aKönigliche Bibliothek zu Berlin $0(DE-588) 37101-4$0https://d-nb.info/gnd/37101-4$fZugangsnummer Hey 1769 $7(dpesc/dpsff)t-pro$lnach Juni 1854$zNummer aus dem Heyse-Katalog (Stargardt 1854), auch auf dem hinten eingeklebten Reiter.$uhttps://www.digitale-sammlungen.de/view/bsb10857428?page=128,129

361

1#$oZugang$5 DE-1$y586641386$sNb 4636<a>$31.1910 - 10.1919; 14.1923 $aÖffentliche Wissenschaftliche Bibliothek$0(DE-588)37103-8$0 https://d-nb.info/gnd/37103-8$fNS-Raubgut: Verdacht$7(dpesc/dpsff)t-pro $z11 Bände: Verdacht auf NS-Raubgut.

361

1#$oVorbesitz$5 DE-1$y586641386$sNb 4636<a>$35.1914 - 7.1916 $aGrosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland, Bibliothek$0(DE-588)16326833-2$0 https://d-nb.info/gnd/16326833-2$fBibliotheksexemplar$fSignatur E 27a$fTektur $7(dpesc/dpsff)t-pro$z3 Bände: Geschwärzter handschriftlicher Eintrag im Stempel: E 27a [letzter Buchstabe fraglich].

 

Inici de secció

 

 

362 - DATES DE LA PUBLICACIÓ I/O DESIGNACIÓ SEQÜENCIAL (R)

 

Conté la data o dates inicials/finals d'un document i/o les designacions seqüencials utilitzades en cada part. Les dates que s'han d'utilitzar en aquest camp són designacions cronològiques que identifiquen números individuals d'un recurs continu. Les designacions seqüencials normalment són numèriques, però també poden ser alfabètiques. La informació pot ser formatada o no formatada. Si la informació de la data s'ha obtingut d'una font altra que el primer o el darrer número del document publicat, la informació es dona en una nota no formatada, i normalment se cita la font d'informació.

 

Indicadors

 

·         Primer - Format de la data

       0 - Estil formatat

       1 - Nota no formatada

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Dates de publicació i/o designacions seqüencials (NR)

Quan es donen totes dues designacions, la seqüencial i la cronològica, la cronològica es dona entre parèntesis.

·         $z - Font d'informació (NR)

Citació de la font de la informació continguda en el subcamp $a; utilitzada amb notes no formatades.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

362

0#$aVol. 1, núm. 1 (abr. 1981)-

362

0#$a1968-

362

0#$aVol. 1, núm. 1 (abr. 1983)-v. 1, núm. 3 (juny 1983)

362

1#$aComençà amb el número de 1930.$zCf. Letter from Ak. State Highway Dept., ag. 6, 1975.

362

1#$aCesà amb 2 (1964)

362

0#$aVol. 77, núm. 1 (enero-abr. 1981)-

 

Inici de secció

 

 

363 - DATA NORMALITZADA I DESIGNACIÓ SEQÜENCIAL (R)

 

Designació numèrica, alfabètica i/o normalitzada de la data usada en el document bibliogràfic que identifica les seves parts i mostra la relació de les parts amb el tot.

 

Indicadors

 

·         Primer - Designador d'inici/de final

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Informació inicial

       1 - Informació final

·         Segon - Estat de publicació

       # - Sense especificar

       0 - Tancat

La seqüència de publicació s'ha acabat i ja no apareix més.

       1 - Obert

La seqüència de publicació continua apareixent.

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Primer nivell d'enumeració (NR)

·         $b - Segon nivell d'enumeració (NR)

·         $c - Tercer nivell d'enumeració (NR)

·         $d - Quart nivell d'enumeració (NR)

·         $e - Cinquè nivell d'enumeració (NR)

·         $f - Sisè nivell d'enumeració (NR)

·         $g - Sistema de numeració alternativa, primer nivell d'enumeració (NR)

·         $h - Sistema de numeració alternativa, segon nivell d'enumeració (NR)

·         $i - Primer nivell de cronologia (NR)

·         $j - Segon nivell de cronologia (NR)

·         $k - Tercer nivell de cronologia (NR)

·         $l - Quart nivell de cronologia (NR)

·         $m - Sistema de numeració alternativa, cronologia (NR)

Nivell més alt d'un sistema alternatiu de cronologia

·         $u - Primer nivell de designació textual (NR)

Informació textual associada amb l'enumeració i la cronologia.

·         $v - Primer nivell de cronologia, aparició (NR)

Per a documents que usen la cobertura en el subcamp $a (Primer nivell d'enumeració) quan la data d'aparició és diferent.

·         $x - Nota interna (R)

·         $z - Nota pública (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

363

01$i2004

363

01$a15$b2$i2005

363

00$81.1\x$i1949$v1951

363

10$81.2\x$i1956$v1959

363

00$81.1\x$a1$i1964

363

10$81.2\x$a19$b5$i1982

363

00$81.1\x$a15$i1904$jApr$k2

363

10$81.2\x$a44$i1933$jApr$k29

363

00$81.1\x$uWahlper.$a2$i1950/54$v1955

363

10$81.2\x$a11$i1990/95 $v1996

363

01$a24$b2$i1986

 

Inici de secció

 

365 - PREU COMERCIAL (R)

 

Conté el preu actual d'un document o s'hi anota el preu especial d'exportació d'un document en qualsevol moneda.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Codi del tipus de preu (NR)

·         $b - Import del preu (NR)

·         $c - Codi de la moneda (NR)

·         $d - Unitat de fixació del preu (NR)

·         $e - Nota sobre el preu (NR)

·         $f - Preu en vigor a partir de (NR)

·         $g - Preu en vigor fins a (NR)

·         $h - Taxa de l'impost 1 (NR)

·         $i - Taxa de l'impost 2 (NR)

·         $j - Codi ISO de país (NR)

Codi de: ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries.

·         $k - Codi MARC de país (NR)

Codi de: MARC Code List for Countries*

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

·         $m - Identificació de l'entitat de fixació del preu (NR)

·         $2 - Font del codi del tipus de preu (NR)

Codi de: Price Type Code Source Codes

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

365

##$a01$b45.00$cUSD$d00$2onix-pt

 

365

##$a02$b0.59$cGBP$d01$jGB$hS 0.50 17.5 0.59.09$2onix-pt

 

Inici de secció

 

 

366 - INFORMACIÓ SOBRE LA DISPONIBILITAT EDITORIAL (R)

 

Conté informació detallada relativa a la disponibilitat sobre els documents per part dels editors.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Identificació del títol comprimit proporcionat pels editors (NR)

·         $b - Data detallada de publicació (NR)

·         $c - Codi de l'estat de disponibilitat (NR)

·         $d - Data prevista de la propera disponibilitat (NR)

·         $e - Nota (NR)

·         $f - Tipus de descompte de l'editor (NR)

·         $g - Data d'exhauriment (NR)

·         $j - Codi ISO de país (NR)

Codi de: ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries.

·         $k - Codi MARC de país (NR)

Codi de: MARC Code List for Countries*

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

·         $m - Identificació de l'agència (NR)

·         $2 - Font del codi de l'estat de disponibilitat (NR)

Codi de: Availability Status Code Source Codes.

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

366

##$aSteinberg Adolescence (3rd ed)$b19921200

 

366

##$b19960517$cNP 19951205$2onix-as

 

366

##$cRP 19951205$d19960600

 

366

##$cOP 20011105$g20011013$jUK$2onix-as

 

Inici de secció

 

 

370 - LLOC ASSOCIAT (R)

 

Un lloc associat amb obres i expressions, incloent-hi el lloc d'origen.

 

El camp 370 s'ha de repetir quan els períodes de començament i d'acabament en els subcamps $s i $t pertanyen a un lloc associat diferent. Si les dades del lloc són d'un vocabulari controlat, el vocabulari s'indica en el subcamp $2 (Font del terme).

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $c - País associat (R)

·         $f - Altres llocs associats (R)

·         $g - Lloc d'origen d'una obra o expressió(R)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $s - Període de començament (NR)

·         $t - Període d'acabament (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

Especifica la font del terme del vocabulari controlat per al lloc en els subcamps $c, $f, i/o $g. El subcamp $2 va a continuació dels subcamps als quals s'aplica. Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $4 - Relació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

370

##$gBoise, Idaho

 

370

##$gNairobi, Kenya

 

370

##$iCapture place:$fOxford (England)$fOundle (England)$2naf

 

370

##$3Liner notes:$gEngland$2naf

 

370

##$4stg$iSetting:$fWyoming$2naf

 

 

Inici de secció

 

 

377 - LLENGUA ASSOCIADA (R)

 

Codis per a les llengües associades amb l'ens descrit en el registre. Inclou la llengua que utilitza una persona quan escriu per a una publicació, emissió, etc., una llengua que utilitza una entitat en les seves comunicacions, una llengua d'una família, o una llengua en què és expressada una obra.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Font del codi

       # - Codi MARC de llengua

Codi de: MARC Code List for Languages

       7 - Font especificada en el subcamp $2

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Codi de llengua (R)

·         $b - Terme de llengua (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font (NR)

Codi de: Language Code and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

377

##$arus$0http://id.loc.gov/vocabulary/languages/rus

 

377

##$3Conferència$aeng

 

377

##$3Prefaci$ager

 

377

##$3Esbós biogràfic$ager

 

377

##$3Mountain songs$ager

 

Inici de secció

 

 

380 - FORMA DE L'OBRA (R)

 

Una classe o gènere al qual pertany una obra. Es pot utilitzar per diferenciar una obra d'una altra amb el mateix títol.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Forma de l'obra (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

380

##$aObra teatral

 

380

##$aObra coreogràfica

 

380

##$aPrograma de televisió

 

380

##$3The belles of St. Trinians$aMotion picture music$2lcgft

 

Inici de secció

 

 

381 - ALTRES CARACTERÍSTIQUES DISTINTIVES DE L'OBRA O DE L'EXPRESSIÓ (R)

 

Característica que no pot ser encabida en un camp especial que serveix per caracteritzar una obra o una expressió. Exemples: una entitat editora, una menció d'arranjament de música, una versió, o un terme geogràfic. Es pot utilitzar per diferenciar una obra d'una altra amb el mateix títol.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Altres característiques distintives (R)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

·         $v - Font d'informació (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

381

##$aSouth African Law Commission

 

381

##$aDouglas

 

381

##$aD'Amboise

 

381

##$aAuthorized

 

381

##$aArranjament

 

381

##$aA-text

 

381

##$3Versió de 1942 de la pel·lícula original de 1925, amb àudio$aVersió sonora

 

381

##$3Goldberg variations$aarranjament

 

Inici de secció

 

 

382 - REPARTIMENT DE L'EXECUCIÓ (MÚSICA) (R)

 

Per a manifestacions: el repartiment de l'execució instrumental, vocal, i/o un altre repartiment inclòs en la manifestació.

Per a obres i expressions: el repartiment de l'execució instrumental, vocal, i/o un altre repartiment per al qual va ser concebuda originalment una obra musical o per al qual s'ha escrit o executat una expressió musical. Es pot utilitzar per diferenciar una obra o expressió musical d'una altra amb el mateix títol.

 

Indicadors

 

·         Primer - Control de constant de visualització

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Repartiment de l'execució

       1 - Repartiment parcial de l'execució

       2 - Repartiment d'execució (música) de contingut musical d'una expressió representativa

       3 - Repartiment parcial d'execució (música) de contingut musical d'una expressió representativa

·         Segon - Sense definir

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Sense accés

       1 - Amb accés

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Repartiment de l'execució (música) (R)

·         $b - Solista (R)

·         $d - Instrument doblant (R)

·         $e - Nombre de conjunts del mateix tipus (R)

·         $d - Instrument doblant (R)

·         $n - Nombre d'intèrprets del mateix repartiment (música) (R)

·         $p - Repartiment alternatiu de l'execució (música) (R)

·         $r - Nombre total d'individus que interpreten alhora que els conjunts (NR)

·         $s - Nombre total d'intèrprets (NR)

·         $t - Nombre total de conjunts (NR)

·         $v - Nota (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

Codi de: Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

$adidjeridu$n1

382

11$adidjeridú$n1

 

382

01$amixed chorus$e1$aorchestra$e1$t2$2lcmpt

 

382

01$apiano$n1$s1$2lcmpt

 

382

01$bflute$n1$aorchestra$e1$r1$t1$2lcmpt

 

382

01$aflute$n1$dpiccolo$n1$dalto flute$n1$dbass flute$n1$s1$2lcmpt

 

382

01$bharpsichord$n1$bpiano$n1$achamber orchestra$e2$r2$t2$2lcmpt

 

382

01$atrumpet$n2$atrombone$n2$s4$2lcmpt

 

382

01$aviolin$n1$pflute$n1$acello$n1$apiano$n1$s3$2lcmpt

 

382

01$bspeaker$n1$bmezzo-soprano voice$n1$bbaritone voice$n1$amixed chorus$e1$aorchestra$e1$r3$t2$2lcmpt

 

382

01$bsoprano voice$n3$balto voice$n2$btenor voice$n1$bbaritone voice$n1$bbass voice$n1$amixed chorus$e2$vSATB, SATB$achildren's chorus$e1$aorchestra$e1$r8$t4$2lcmpt

 

382

01$asoprano voice$n2$amezzo-soprano voice$n1$atenor saxophone$n1$dbass clarinet$n1$atrumpet$n1$apiano$n1$aviolin$n1$dviola$n1$adouble bass$n1$s8$2lcmpt

 

382

01$amixed chorus$e2$vSATB, SATB$t2$2lcmpt

 

382

11$adidjeridu$n1$vdidjeridu is prominent, but other instruments are not identified$2lcmpt

 

382

01$3F. fragments (1st work)$aaccordion$n1$apiano$n1$s2$2lcmpt

 

382

01$3Book I for accordion$aaccordion$n1$s1$2lcmpt

 

382

01$3Nach Bach$apiano$n1$s1$2lcmpt

 

 

Inici de secció

 

 

383 - DESIGNACIÓ NUMÈRICA DE L'OBRA MUSICAL (R)

 

Un número d'ordre, un número d'opus, o un número d'índex temàtic assignat a una obra musical pel compositor, editor o musicòleg. Es pot utilitzar per diferenciar una obra musical d'una altra amb el mateix títol.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Número d'ordre (R)

·         $b - Número d'opus (R)

·         $c - Número d'índex temàtic (R)

·         $d - Codi d'índex temàtic (NR)

·         $e - Editor associat amb el número d'ordre o d'opus (NR)

·         $2 - Font (NR)

Codi de: Thematic Index Code Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

383

##$anúm. 14,$bop. 27, núm. 2

 

383

##$cBWV 211

 

383

##$bop. 8, no. 1-4

383

##$cRV 269$cRV 315$cRV 293$cRV 297$dRyom$2mlati

383

##$cF. I, 22-25$dFanna$2mlati

383

##$bop. 3$eAndré

383

##$bop. 5$eHummel

383

##$3Romances$bop. 127

 

Inici de secció

 

 

384 - TONALITAT (MÚSICA) (R)

 

Conjunt de relacions tonals que estableix una sola classe tonal com a centre tonal de l'obra o expressió musical. Es pot utilitzar per diferenciar una obra musical d'una altra amb el mateix títol.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus de tonalitat

       # - Relació amb l'original desconeguda

       0 - Tonalitat original

       1 - Tonalitat transposada

       2 - Tonalitat d'una expressió representativa

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Tonalitat (R)

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

384

##$are menor

 

384

0#$3Sonata núm. 3 d'Scriabin$aFa♯ menor

 

384

0#$3Sonata núm. 8 de Prokofiev$aSi♭ major

 

384

0#$3Sonata núm. 2 de Xostakóvitx$aSi menor

 

 

Inici de secció

 

 

385 - CARACTERÍSTIQUES DELS DESTINATARIS (R)

 

Categoria de persones a les quals s'adreça un recurs, o categoria de persones que representa el nivell intel·lectual que es considera l'apropiat per al contingut recurs.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de destinataris (R)

·         $b - Codi de destinataris (R)

·         $m - Terme de grup demogràfic (NR)

·         $n - Codi de grup demogràfic (NR)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes o Target Audience Code and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

385

##$aInfants$2lemac

 

385

##$aPintors$2lemac

 

385

##$aHIV Long-Term Survivors$aCaregivers$2mesh

 

385

##$aHIV-positive persons$aCaregivers$2lcsh

 

385

##$mEducational level group$aCollege Freshmen$2ericd

 

385

##$mOccupational/field of activity group$aPainters$2lcsh

 

385

##$mAge group$aChildren$2ericd

 

385

##$mLanguage group$aSpanish Speaking$2ericd

 

385

##$nage$aadolescent$bd$2marctarget

 

385

##$nocc$aPolice$aLawyers$aJudges$2lcsh

 

 

Inici de secció

 

 

386 - CARACTERÍSTIQUES DEL CREADOR/COL·LABORADOR (R)

 

Una categoria de grup a la qual pertanyen el creador o creadors d'una obra o compilació d'obres, o el col·laborador o col·laboradors d'una expressió o compilació d'expressions.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de creador/col·laborador (R)

·         $b - Codi de creador/col·laborador (R)

·         $i - Informació de relació (R)

·         $m - Terme de grup demogràfic (NR)

·         $n - Codi de grup demogràfic (NR)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font (NR)

Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $4 - Relació (R)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

386

##$aAmericans$aWomen$2lcsh

 

386

##$aNorth Americans$aWomen$2ericd

 

386

##$aChild composers$2lcsh

 

386

##$iPerformer:$aChildren$aFrench$2[font del codi d'un vocabulari controlat]

 

386

##$mNationality/regional group$aAmericans$2lcsh

 

386

##$mGender group$aWomen$2lcsh

 

386

##$mNationality/regional group$aNorth Americans$2ericd

 

386

##$mGender group$aFemales$2ericd

 

386

##$mReligious group$aChristians$aBuddhists$2lcsh

 

386

##$nocc$aArtists$aAuthors$2ericd

 

386

##$aChinese Canadians$2cash

 

 

Inici de secció

 

387 - CARACTERÍSTIQUES D'EXPRESSIÓ REPRESENTATIVA (R)

 

Característica d'una expressió que es considera una font de dades canònica per a la identificació d'una obra.

 

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Relació d'aspecte d'una expressió representativa (R)

·         $b - Contingut de color d'una expressió representativa (R)

·         $c - Tipus de contingut d'una expressió representativa (R)

·         $d - Data de captura d'una expressió representativa (R)

·         $e - Data d'una expressió representativa (R)

·         $f - Durada d'una expressió representativa (R)

·         $g - Destinataris d'una expressió representativa (R)

·         $h - Llengua d'una expressió representativa (R)

·         $i - Lloc de captura d'una expressió representativa (R)

·         $j - Projecció de contingut cartogràfic d'una expressió representativa (R)

·         $k - Escala d'una expressió representativa (R)

·         $l - Escriptura d'una expressió representativa (R)

·         $m - Contingut de so d'una expressió representativa (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

387

##$e1969

 

387

##$f034600

 

 

Inici de secció

 

 

388 - PERÍODE DE TEMPS DE CREACIÓ (R)

 

El període de temps de creació o origen de l'obra o expressió (incloent-hi les obres agregades), o de les obres o expressions contingudes en una agregació.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus de període de temps

       # - Cap informació proporcionada

       1 - Creació de l'obra

       2 - Creació de l'obra agregada

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Terme de període de temps de creació (R)

·        $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·        $2 - Font del terme (NR)

Codi de: Temporal Term Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

388

1#$aAnglo-Saxon period$2[codi de la font per al vocabulari controlat]

 

388

1#$aPeríode antic$2[codi de la font per al vocabulari controlat]

 

388

1#$aSegle XIX $2[codi de la font per al vocabulari controlat]

 

388

2#$aSegle XX$aSegle XXI$2[codi de la font per al vocabulari controlat]

 

388

1#$a1781-1791$2fast

 

388

1#$aSegle XVIII$2[codi de la font per al vocabulari controlat]

 

388

2#$a1980$2fast

 

Inici de secció

 

 

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques