Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 365

365 - Preu comercial (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Codi del tipus de preu (NR)
$b - Import del preu (NR)
$c - Codi de la moneda (NR)
$d - Unitat de fixació del preu (NR)
$e - Nota sobre el preu (NR)
$f - Preu en vigor a partir de (NR)
$g - Preu en vigor fins a (NR)
$h - Taxa de l'impost 1 (NR)
$i - Taxa de l'impost 2 (NR)
$j - Codi ISO de país (NR)
$k - Codi MARC de país (NR)
$m - Identificació de l'entitat de fixació del preu (NR)
$2 - Font del codi del tipus de preu (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Preu actual d'un document o preu especial d'exportació d'un document en qualsevol moneda.

Pensat principalment per ser usat per la indústria editorial per anotar-hi el preu actual d'un document.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUTS

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi del tipus de preu
Tipus de preu anotat en el subcamp $b. La font del codi s'anota en el subcamp $2.
$b - Import del preu
Preu en xifres.
365 ##$a01$b45.00$cUSD$d00$2onix-pt
[Un document que té un preu de 45,00 $ (Estats Units d'Amèrica)]
$c - Codi de la moneda
Codi que indica la moneda del preu anotat en el subcamp $b. S'anota d'acord amb la ISO 4217, Codes for the Representation of Currencies and Funds.
$d - Unitat de fixació del preu
Codi que indica la unitat del producte al qual s'aplica el preu anotat en el subcamp $b. Els codis són els següents:
365 ##$a01$b49,95$cUSD$d00$eExportació$jUS$2onix-pt
[Un document amb un preu d'exportació de 45,00 $, aplicable als Estats Units d'Amèrica]
$e - Nota sobre el preu
Nota de text lliure.
$f - Preu en vigor a partir de
Data a partir de la qual el preu anotat en el subcamp $b esdevé efectiu. S'anota en la forma aaaammdd d'acord amb la ISO 8601, Representation of Dates and Times. El subcamp $f s'utilitza quan el subcamp $a indica un preu de venda especial o un preu de prepublicació.
$g - Preu en vigor fins a
Data fins la qual el preu anotat en el subcamp $b continua efectiu. S'anota en la forma aaaammdd d'acord amb la ISO 8601,Representation of Dates and Times. El subcamp $g s'utilitza quan el subcamp $a indica un preu de venda especial o un preu de prepublicació.
365 ##$a22$b10.99$cGBP$d00$f20011201$g20021231$mEAN 5012340098745 Littlehampton Book Services +44 20 8843 8607$jGB$hZ 0 10.99 0$2onix-pt
[Un document disponible a Littlehampton Book Services, amb un preu de prepublicació incloent-hi els impostos de 10,99. El preu amb descompte està disponible entre l'1 de desembre de 2001 i el 31 de gener de 2002.]
$h - Taxa de l'impost 1
Taxa del primer impost del valor afegit (IVA).
365 ##$a02$b0,59$cGBP$d01$jGB$hS 0,50 17,5 0,59 ,09$2onix-pt
[Un document que té un preu de 59 penics per pàgina a Gran Bretanya incloent-hi l'IVA. El preu base és de 50 penics per pàgina, l'impost sobre el valor afegit és del 17,5%, per tant són 9 penics d'IVA per pàgina.]
$i - Taxa de l'impost 2
Taxa del segon impost del valor afegit (IVA).
$j - Codi ISO de país
Codi per al país al qual s'aplica el preu anotat en el subcamp $b.
Codi de: ISO 3166-1, Codes for the Representation of Names of Countries.
$k - Codi MARC de país
Codi per al país al qual s'aplica el preu anotat en el subcamp $b.
Codi de: MARC Code List for Countries*.
*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu la secció Introducció a la traducció catalana
$m - Identificació de l'entitat de fixació del preu
Identificació de la companyia o agència que estableix i ofereix els preus.
$2 - Font del codi del tipus de preu
Font del tipus de preu anotat en el subcamp $a.
Codi de: Price Type Code Source Codes.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

(03/05/2012) snb@bnc.cat