Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 386

386 - Característiques del creador/contribuïdor (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme de creador/contribuïdor(R)
$b - Codi de creador/contribuïdor(R)
$i - Informació de relació (R)
$m - Terme de grup demogràfic (NR)
$n - Codi de grup demogràfic (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Una categoria de grup a la qual pertanyen el creador o creadors d'una obra o compilació d'obres, o el contribuïdor o contribuïdors d'una expressió o compilació d'expressions.

Si no s'especifica el grup demogràfic, es poden anotar les diverses categories de grup de creador/contribuïdor obtingudes del mateix vocabulari o llista de codis en ocurrències separades del subcamp $a i del subcamp $b en el mateix camp. Si s'especifica un grup demogràfic, les categories en el camp han de ser totes del mateix grup. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'han d'anotar en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme de creador/contribuïdor
Categoria de grup per a creador/contribuïdor de l'obra descrita. Repetible quan el creador/contribuïdor cau dins més d'un grup demogràfic.
245 00$aShort story masterpieces by American women writers.
386 ##$aAmericans$aWomen$2lcsh
386 ##$aNorth Americans$aWomen$2ericd
100 1#$aMozart, Wolfgang Amadeus,$d1756-1791.
240 10$aSonatas,$mviolin, piano,$nK.8,$rB ♭ major.
386 ##$aChild composers$2lcsh
[Obra composta per Mozart el 1763 als 7 anys d'edat]
$b - Codi de creador/contribuïdor
Codi que representa la categoria de grup per a creador/contribuïdor de l'obra descrita.
$i - Informació de relació
Designació d'una relació entre un o més membres del grup demogràfic enregistrat en el camp 386 i el recurs descrit en els camps 1XX/245 del registre. Pot ser una frase textual no controlada o un valor controlat obtingut d'una llista de relacions entre registres bibliogràfics.
386 ##$iPerformer:$aChildren$aFrench$2[font del codi d'un vocabulari controlat]
[Obra de nadales tradicionals cantades per un cor de nens francesos]
$m - Terme de grup demogràfic
Un codi que designa el grup demogràfic (per exemple, un grup d'edat; un grup religiós) al qual pertanyen els termes i codis del $a o $b.
245 00$aShort story masterpieces by American women writers.
386 ##$mNationality/regional group$aAmericans$2lcsh
386 ##$mGender group$aWomen$2lcsh
386 ##$mNationality/regional group$aNorth Americans$2ericd
386 ##$mGender group$aFemales$2ericd
245 00$aBuddhists talk about Jesus, Christians talk about Buddha.
386 ##$mReligious group$aChristians$aBuddhists$2lcsh
$n - Codi de grup demogràfic
Codi MARC que designa la categoria de grup demogràfic (per exemple, un grup d'edat; un grup religiós) a què fan referència un terme ($a) o codi ($b) de la categoria de grup per a creador/contribuïdor.
245 10$aDiamonds are forever :$bartists and writers on baseball.
386 ##$nocc$aArtists$aAuthors$2ericd
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o del codi usat per a anotar la informació sobre els destinataris.
Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
245 00$aSwallowing clouds :$ban anthology of Chinese-Canadian poetry.
386 ##$aChinese Canadians$2cash
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 386 - Característiques del creador/contribuïdor [NOU, 2013]
$i - Relació d'informació [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$4 - Relació [NOU, 2017]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat