Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 307

307 - Horari, etc.  (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Horari
8 - Cap constant de visualització generada

Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir


Codis de subcamp
$a - Horari (NR)
$b - Informació addicional (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació cronològica que identifica els dies i/o els horaris en què està disponible o és accessible un document. S'utilitza principalment en registres de recursos electrònics

Quan es visualitza o s'imprimeix com a nota, la informació sobre els horaris, etc. en alguns casos va precedida per un terme o frase introductoris que són generats basats en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Horari
Usat per generar la constant de visualització Horari:.
307 ##$aM-F, 9:30am-3:30pm, USA EST.
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Horari
Dies i/o horaris en què està disponible o és accessible un document. Les referències informals A.M: i P.M. de les referències horàries així com les zones horàries es poden donar si es requereixen.
307 ##$aM-F, 9AM-10PM.
307 ##$aTu-F, 10-6; Sa, 1-5, USA PST.
307 ##$adl, 08:30 h-18:00 h;dt, 08:30 h-19:00 h; dm-dv, 08:30 h-18:00 h;$bno disponible els caps de setmana.
307 8#$a8:00 p.m., Tu-F; 5:00 and 9:00 p.m., Sa; 2:00 and 7:00 p.m., Su (all times, EST).
$b - Informació addicional
Informació pertanyent als horaris en què està disponible el document.
307 ##$adl-dv, 06:30-9:00 ;$bamb breus interrupcions per a les actualitzacions i còpies de seguretat.
307 ##$aaDiari, 07:00 h-19:00 h;$bnomés fitxers de text.
307 ##$adl-dv, 6.30 h a 9 h, Ds, 8 h a 17 h, Du, 13 h a 17 h;$btancat les festes nacionals.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquests subcamps a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquests subcamps a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 307 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. En el subcamp $a, una coma (,) separa la informació dels horaris de la informació dels dies de la setmana. Si el subcamp $a va seguit del subcamp $b, el subcamp acaba en un punt i coma (;).
Abreviacions - Per als registres en català, es poden usar les abreviacions següents per als dies de la setmana:
Dies de la setmana Abreviació
Dilluns dl
Dimarts dc
Dimecres dm
Dijous dj
Divendres dv
Dissabte ds
Diumenge du
Constants de visualització - El terme introductori Horari: no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
# Horari:
8 [cap constant de visualització]

(03/05/2012) snb@bnc.cat