Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 348

348 - Característiques de la música notada (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme del format de la música notada (R)
$b - Codi del format de la música notada (R)
$c - Terme de forma de la notació musical (R)
$d - Codi de forma de la notació musical (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

La disposició musical o física del contingut d'un recurs presentat en la forma de notació musical, així com la forma de notació musical mateixa.

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del format de la música notada), subcamp $b (Codi del format de la música notada), subcamp $c (Terme de forma de la notació musical) i subcamp $d (Codi de forma de la notació musical). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme del format de la música notada
Terme per al format de la música notada en el recurs.
348 ##$apartitura vocal$apartitura per a director d'orquestra o per a piano$aparticel·la
$b - Codi del format de la música notada
Codi per al format de la música notada en el recurs.
348 ##$avocal score$b1011$2rdafnm$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1011
348 ##$apiano conductor part$b1005$2rdafnm$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1005
348 ##$apart$b1004$2rdafnm$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1004
$c - Terme de forma de la notació musical
Terme per a la forma de la notació musical en el recurs.
348 ##$cstaff notation$cgraphic notation
$d - Codi de forma de la notació musical
Codi per a la forma de la notació musical en el recurs.
348 ##$cstaff notation$d1007$2rdafmn$0http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1007
348 ##$cgraphic notation$d1001$2rdafmn$0http://rdaregistry.info/termList/MusNotation/1001
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
348 ##$ascore$b1007$2rdafnm$0http://rdaregistry.info/termList/formatNoteMus/1007
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la font del terme o codi usat per anotar el format de la música notada.
Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.
348 ##$ascore$apart$2rdafnm
348 ##$cgraphic notation$2rdafmn
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 348 - Format de la música notada [NOU, 2015]
Camp 348 - Format de la música notada [REDENOMINAT, 2021]
$c - Terme de forma de la notació musical [NOU, 2021]
$d - Codi de forma de la notació musical [NOU, 2021]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022)
snb@bnc.cat