Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 385

385 - Característiques dels destinataris (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme de destinataris (R)
$b - Codi de destinataris (R)
$m - Terme de grup demogràfic (NR)
$n - Codi de grup demogràfic (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Categoria de persones a les quals s'adreça un recurs, o categoria de persones que representa el nivell intel·lectual que es considera l'apropiat per al contingut recurs.

Si no s'especifica un grup demogràfic, llavors es poden anotar les diverses característiques dels destinataris obtingudes del mateix vocabulari font o llista de codis en ocurrències separades del subcamp $a i del subcamp $b del mateix camp. Si s'especifica un grup demogràfic, les característiques en el camp han de ser obtingudes totes del mateix grup. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'han d'anotar en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme de destinataris
Destinataris a qui s'adreça l'obra descrita. Repetible quan els destinataris cauen dins més d'un grup demogràfic.
245 00$aMy first book of limericks.
385 ##$aInfants$2lemac
245 00$aCreative color for the oil painter.
385 ##$aPintors$2lemac
245 00$aHealth care and HIV :$bnutritional guide for providers and clients.
385 ##$aHIV Long-Term Survivors$aCaregivers$2mesh
385 ##$aHIV-positive persons$aCaregivers$2lcsh
$b - Codi de destinataris
Codi que representa els destinataris de l'obra descrita.
$m - Terme de grup demogràfic
Un designador del grup demogràfic (per exemple, un grup d'edat; un grup religiós) al qual pertanyen els termes i codis del $a o $b.
Educational level group$aCollege Freshmen$2ericd
245 00$aEssential math, science, and computer terms for college freshmen.
385 ##$mEducational level group$aCollege Freshmen$2ericd
245 00$aCreative color for the oil painter.
385 ##$mOccupational/field of activity group$aPainters$2lcsh
245 10$aInglés para niños.
385 ##$mAge group$aChildren$2ericd
385 ##$mLanguage group$aSpanish Speaking$2ericd
$n - Codi de grup demogràfic
Un codi que designa el grup demogràfic (per exemple, un grup d'edat; un grup religiós) al qual pertanyen els termes i codis del $a o $b.
245 10$aTalks to teeners; $bchapel talks delivered during morning devotions at the Christian High School, Grand Rapids, Michigan.
385 ##$nage$aadolescent$bd$2marctarget
245 10$aEssential Spanish for policemen, lawyers, and judges.
385 ##$nocc$aPolice$aLawyers$aJudges$2lcsh
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
245 00$aJanet Suzeman on acting in Shakespearian comedy.
385 ##$aActors$2lcsh$0(DLC)sh 85000744
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o del codi usat per a anotar la informació sobre els destinataris.
Codi de: Subject Heading and Term Source Codes o Target Audience Code and Term Source Codes. .
245 00$aBuddhist reader for young Buddhists.
385 ##$mReligious group$aBuddhists$2lcsh
385 ##$mAge group$aYouth$2lcsh
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 385 - Característiques dels destinataris [NOU, 2013]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat