Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 357

357 - Control de difusió (NR)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Febrer 1999

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme de control de l'emissor (NR)
$b - Agència emissora (R)
$c - Destinataris autoritzats del material (R)
$g - Altres restriccions (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Especificacions relatives a l'emissor original (això és, l'autor, el productor) sobre el control de la difusió del material que es descriu. El subcamp $a conté un terme específic que denota que l'emissor té el control sobre el material.

Hi pot haver altra informació present en el camp, per exemple, el nom de l'emissor original, els noms d'aquells autoritzats a rebre el material, i altres restriccions. Aquest camp pot ser usat o no conjuntament amb el camp 355 (Control de la classificació de seguretat).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme de control de l'emissor
Terme assignat per l'agència emissora que denota que l'agència té el control sobre la difusió del material; això és, la difusió del material a altres és controlada per l'agència emissora.
357 #0$aORCON$bCIA$cDIA
$b - Agència emissora
Nom o abreviació de l'emissor del material que es descriu. El subcamp és repetible quan hi ha emissors conjunts implicats.
357 ##$aPROPIN$bLockport Aviation$cNorthfield Avionics Project 11234$cAir Frames Inc., Project 11234 Support Team
$c - Destinataris autoritzats del material
Noms, abreviacions, etc. d'aquells autoritzats per l'agència emissora a rebre el material descrit.
357 ##$aORCON$bITAC$cCIA$cDIA$cUKIA
$g - Altres restriccions
Altres restriccions (imposades per l'agència emissora) associades amb l'ús del material descrit.
357 ##$aORCON$bITAC$c313 th MIB$cLlista de distribució B-32-91$gS'ha de retornar a l'emissor al cap de 30 dies
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 357 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació.

(03/05/2012) snb@bnc.cat