Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 380

380 - Forma d'obra (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Forma d'obra (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Una classe o gènere al qual pertany una obra. Es pot utilitzar per diferenciar una obra d'una altra amb el mateix títol.

Les diferents formes d'obra obtingudes del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Forma d'obra). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font es poden anotar en ocurrències separades de camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Forma d'obra
Un terme que expressa la classe o gènere de l'obra.
100 1#$aWilder, Thornton,$d1897-1975.
240 10$tOur town
380 ##$aObra teatral
130 0#$aCinderella (Coreografia)
380 ##$aObra coreogràfica
130 0#$aWar of the worlds (Programa de televisió)
380 ##$aPrograma de televisió
$0 - Número de control del registre d'autoritat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la font del terme en el subcamp $a quan s'ha obtingut d'una llista controlada.
Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
245 10$aSymphony no. 5 ;$bDivertimento no. 2 ; Machines ; Sarabande & polka; The belles of St. Trinians /$cMalcolm Arnold.
380 ##$3The belles of St. Trinians$aMotion picture music$2lcgft
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 380 - Forma d'obra [NOU, 2010]
$0 - Número de control del registre [REDEFINT, 2010]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$3 - Materials especificats [NOU, 2018]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat