Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 335

335 - Pla d'extensió (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme de pla d'extensió (NR)
$b - Codi de pla d'extensió (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Categorització que reflecteix una intenció d'extendre el contingut d'una obra.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUTS

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme de pla d'extensió
Pla d'extensió de l'obra que es descriu.
335 ##$apla estàtic$2rdaep
335 ##$apla successiu determinat$2rdaep
335 ##$apla successiu indeterminat$2rdaep
$b - Codi de pla d'extensió
Codi que representa el pla d'extensió de l'obra que es descriu.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o codi usats per anotar la informació del tipus de contingut.
Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 335 - Pla d'extensió [NOU, 2020]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat