Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 338

338 - Tipus de suport físic (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme de tipus de suport físic (R)
$b - Codi de tipus de suport físic (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

El tipus de suport físic reflecteix el format del suport d'emmagatzematge i el format d'allotjament del suport físic en combinació amb el tipus de suport (que indica el tipus d'aparell d'intermediació requerit per veure, reproduir, executar, etc. el contingut d'un recurs). Usat com una alternativa o com una addició a l'expressió codificada de Tipus de suport en el camp 007/01 (Designació específica de material). La informació del camp 338 permet la indicació de tipus de suports físics més específics, i de suports físics obtinguts de diferents llistes.

Els diferents tipus de suports físics obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es pot anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de suport físic) i del subcamp $b (Codi del tipus de suport físic). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUTS

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme de tipus de suport físic
Terme per a la categoria del suport físic usat per expressar el contingut del recurs.
338 ##$adisc d'àudio$2rdacarrier
338 ##$avídeodisc$bvd$2rdacarrier
$b - Codi de tipus de suport físic
Codi per a la categoria de suport físic usat per expressar el contingut del recurs.
338 ##$bsd$2rdacarrier
338 ##$bvd$2rdacarrier
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
338 ##$aaudio disc$bsd$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/carriers/sd$2rdacarrier
338 ##$aaudio$0audio disc$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDACarrierType/1004
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o codi usats per anotar la informació del tipus de suport.
Code from: Genre/Form Code and Term Source Codes*.
338 ##$bnb$2rdacarrier$3notes en la funda protectora
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
338 ##$afull$2rdacarrier$3notes en la funda protectora
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2015]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat