Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 321

321 - Periodicitat anterior de la publicació   (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Maig 2020

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Periodicitat anterior de la publicació (NR)
$b - Dates de periodicitat anterior de la publicació (NR)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (NR)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Periodicitat anterior tant d'un document com de l'actualització d'un document quan la periodicitat actual de la publicació es dóna en el camp 310 (Periodicitat actual de la publicació).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Periodicitat anterior de la publicació
La menció completa de la periodicitat anterior de la publicació, excloses les dates.
310 ##$aMensual,$b1985-
321 ##$aDeu núm. l'any,$b1982-1984
310 ##$aAnual,$b1983-
321 ##$aMensual,$bmar. 1972-des. 1980
321 ##$aSemestral,$b1981-1982
La frase la periodicitat varia pot ser usada en el camp 362 quan es coneixen més de tres periodicitats anteriors.
310 ##$aMensual,$bgen. 1984-
321 ##$aLa periodicitat varia,$b1966-1983
310 ##$aActualitzacions trimestrals,$bgen.-mar. 2001-
321 ##$aLa periodicitat de les actualitzacions varia
$b - Dates de periodicitat anterior de la publicació
310 ##$aAnual,$b1983-
321 ##$aSemestral,$b1981/1982
310 ##$aActualitzacions irregulars,$b2001-
321 ##$aActualitzacions mensuals,$b1998-2000
Si el subcamp $a conté la frase la periodicitat varia, el subcamp $b conté les dates inclusives de les periodicitats.
310 ##$aBimestral,$b1970-
321 ##$aLa periodicitat varia,$b1920-1969
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp en l'Apèndix A: Subcamps de control.
321 ##$aAnnual$b1993-2005$0http://id.loc.gov/vocabulary/frequencies/ann
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o codi usat per enregistrar la informació sobre la periodiciat de publicació actual.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 321 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. Es pot anotar una coma al final del subcamp $a quan el subcamp $b és present.
Ordre dels camps - Quan es dóna més d'un camp 321, les seves entrades al directori generalment s'ordenen en ordre cronològic (de més antic a més recent).
Dades temporals - Les dates conegudes, que poden no ser la més antiga o la més recent associades amb la periodicitat actual, habitualment van entre angles (<...>) o són omeses.
321 ##$aTrimestral,$b19<85>-

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2020]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2020]

$2 - Font [NOU, 2020]

(21/01/2021) snb@bnc.cat