Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 345

345 - Característiques d'imatges en moviment (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2020

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Subfield Codes $a - Presentation format (R) $b - Projection speed (R)
Codis de subcamp
$a - Format de presentació (R)
$b - Velocitat de projecció (R)
$c - Valor de relació d'aspecte (R)
$d - Designador de relació d'aspecte (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Especificacions relatives d'un recurs d'imatges en moviment.

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Format de presentació
Format usat en la producció d'una imatge en moviment (per exemple, Cinerama, IMAX).
345 ##$a3D$2rdapf
345 ##$b48 fps
$b - Velocitat de projecció
Velocitat a la qual un dispositiu ha d'operar per produir les imatges en moviment.
345 ##$aCinerama$2rdapf
345 ##$b24 fps
$c - Valor de relació d'aspecte
Relació numèrica de l'amplada respecte l'alçada d'una imatges en moviment.
345 ##$c16:9$dpantalla ampla
$d - Designador de relació d'aspecte
Descripció general de la relació de l'amplada respecte l'alçada d'una imatges en moviment. A general description of the ratio of the width to the height of a moving image. Format usat en la producció d'una imatge en moviment (per exemple, Cinerama, IMAX).
345 ##$dletterboxed$dmixed aspect ratio
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Identificació de la font dels termes quan s'han obtingut d'una llista controlada.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 345 - Característiques de projecció d'imatges en moviment [NOU, 2011]
Camp 345 - Característiques de projecció d'imatges en moviment [REDENOMINAT, 2020]
$c - Valor de relació d'aspecte [NOU, 2020]
$d - Designador de relació d'aspecte [NOU, 2020]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(21/01/2021)
snb@bnc.cat