Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 352

352 - Representació gràfica digital (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octubre 2003

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Mètode de referència directa (NR)
$b - Tipus d'objecte (R)
$c - Comptador d'objectes (R)
$d - Comptador de files (NR)
$e - Comptador de columnes (NR)
$f - Comptador vertical (NR)
$g - Nivell de topologia VPF (NR)
$i - Descripció de referència indirecta (NR)
$q - Format de la imatge digital (R)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Descripció del mètode de referència, i del mecanisme usat per representar informació gràfica en un conjunt de dades. Aquesta informació consisteix en el tipus de tècnica d'emmagatzematge usada, en el nombre de documents del conjunt de dades i en el format en què són emmagatzemades les dades.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Mètode de referència directa
Sistema d'objectes usat per representar directament l'espai en el conjunt de dades.
352 ##$aVector.
$b - Tipus d'objecte
Tipus específic de punt, vector, o objectes gràfics raster usats per ubicar les localitzacions geomètriques en un conjunt de dades.
352 ##$aPoint :$bEntity point.
352 ##$aVector :$bNetwork chain, non-planar graph.
352 ##$aRaster :$bpixel.
$c - Comptador d'objectes
Nombre de cada tipus d'objecte (punt o vector) usat en el conjunt de dades.
352 ##$aVector :$bGT-polygon composed of chains$c(70).
$d - Comptador de files
Nombre màxim d'objectes raster en l'eix de l'ordenada (y). El comptador de files s'usa amb els objectes raster rectangulars.
$e - Comptador de columnes
Nombre màxim d'objectes raster en l'eix de l'abcissa (x). El comptador de columnes s'usa amb els objectes raster rectangulars.
$f - Comptador vertical
Nombre màxim d'objectes raster en l'eix vertical (z). El comptador vertical s'usa amb els objectes raster rectangulars tridimensionals (vòxels).
$g - Nivell de topologia VPF
Nivell de completesa de la tipologia en el conjunt de dades. Els nivells es defineixen al document Department of Defense, 1992, Vector Product Format (MIL-STD-600006) (Philadelphia, PA: Department of Defense, Defense Printing Service Detachment Office) dels Estats Units d'Amèrica.
$i - Descripció de referència indirecta
Característiques gràfiques, esquemes d'adreçament, o altres medis mitjançant els quals es referencien les localitzacions.
352 ##$aVector :$i100 year floodplain boundary, 500 year floodplain boundary.
$q - Format de la imatge digital
Nom del format en què s'emmagatzema la imatge digital.
352 ##$aVector :$bPoint$c(13671),$bstring$c(20171),$bGT-polygon composed of chains$c(13672) ;$qARC/INFO export.
352 ##$aRaster :$bpixel$d(5,000 x$e5,000) ;$qTIFF.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 352 acaba en un punt.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$q - Format de la imatge digital [NOU, 2003]

(03/05/2012) Contact Us