Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 346

346 - Característiques de vídeo (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Format de vídeo (R)
$b - Estàndard d'emissió (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Especificacions tècniques relatives a la codificació d'imatges de vídeo analògic d'un recurs.

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Format de vídeo) i del subcamp $b (Estàndard d'emissió). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Format de vídeo
Un estàndard, etc. usat per a codificar el contingut de vídeo analògic d'un recurs.
346 ##$aBeta
346 ##$bPAL$2rdabs
$b - Estàndard d'emissió
Un sistema usat per formatar un recurs de vídeo per a la seva emissió per televisió.
346 ##$aVHS$2rdavf
346 ##$bNTSC2rdabs
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Identificació de la font dels termes quan s'han obtingut d'una llista controlada.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 346 - Característiques de vídeo [NOU, 2011]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018)
snb@bnc.cat