Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 337

337 - Tipus de suport (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme de tipus de suport (R)
$b - Codi de tipus de suport (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

El tipus de suport reflecteix el tipus general d'aparell d'intermediació requerit per veure, reproduir, executar, etc. el contingut d'un recurs. Usat com una alternativa o com una addició a l'expressió codificada de Tipus de suport en el camp 007/00 (Categoria de material). La informació del camp 337 permet la indicació de tipus de suports més específics, i de suports obtinguts de diferents llistes.

Els diferents tipus de suports obtinguts del mateix vocabulari font o llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de suport) i del subcamp $b (Codi del tipus de suport). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades de camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUTS

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme de tipus de suport
Terme per a la categoria del suport usat per expressar el contingut del recurs.
337 ##$aàudio$2rdamedia
337 ##$avídeo$bv$2rdamedia
$b - Codi de tipus de suport
Codi per a la categoria del suport utilitzat per expressar el contingut del recurs.
337 ##$bs$2rdamedia
337 ##$bn$2rdamedia$3notes en la funda protectora
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
337 ##$aaudio$bs$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/mediaTypes/s$2rdamedia
337 ##$aaudio$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDAMediaType/1001
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o codi usats per anotar la informació del tipus de suport.
Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes*.
*Per a la traducció catalana, vegeu: Llista de termes i codis per als tipus de suport d'RDA.
337 ##$bv$2rdamedia
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
337 ##$asense mediació$2rdamedia$3notes en la funda protectora
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2015]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018) snb@bnc.cat