Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 382

382 - Repartiment d'execució (música) (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Cap informació proporcionada
0 - Repartiment d'execució (música)
1 - Repartiment parcial d'execució (música)
2 - Repartiment d'execució (música) de contingut musical d'una expressió representativa
3 - Repartiment parcial d'execució (música) de contingut musical d'una expressió representativa
Segon indicador
Control d'accés
# - Cap informació proporcionada
0 - Sense accés
1 - Amb accés

Codis de subcamp
$a - Repartiment d'execució (música) (R)
$b - Solista (R)
$d - Instrument doblador (R)
$e - Nombre de conjunts del mateix tipus (R)
$n - Nombre d'intèrprets del mateix repartiment (música) (R)
$p - Repartiment alternatiu d'execució (música) (R)
$r - Nombre total d'individus que interpreten alhora que els conjunts (NR)
$s - Nombre total d'intèrprets (NR)
$t - Nombre total de conjunts (NR)
$v - Nota (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Per a manifestacions: el repartiment d'execució instrumental, vocal, i/o un altre repartiment inclòs en la manifestació.

Per a obres i expressions: el repartiment d'execució instrumental, vocal, i/o un altre repartiment per al qual va ser concebuda originalment una obra musical o per al qual s'ha escrit o executat una expressió musical. Es pot utilitzar per diferenciar una obra o expressió musical d'una altra amb el mateix títol.

Els múltiples repartiments obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Repartiment d'execució), $b (Solista), $d (Instrument doblador) o $p (Repartiment alternatiu d'execució). Els múltiples repartiments obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar també en ocurrències separades del camp, si cada repartiment queda controlat amb un número de control del registre d'autoritat o amb un número normalitzat en el subcamp $0. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font s'anoten en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
# - Cap informació proporcionada
0 - Repartiment d'execució (música)
Repartiment d'execució complet de l'obra/expressió musicals.
1 - Repartiment parcial d'execució (música)
Repartiment incomplet d'execució de l'obra/expressió musicals. S'ha d'utilitzar quan certs instruments o veus són predominants però la instrumentació és desconeguda per al catalogador.
382 11$adidjeridú$n1
[Un enregistrament sonor de música de didjeridú, en què el didjeridú és predominant, però altres instruments presents no queden identificats.]
2 - Repartiment d'execució (música) de contingut musical d'una expressió representativa
Instrument, veu o conjunt usat, o pensat per a ser usat, en l'execució de contingut musical d'una expressió repressentativa d'una obra.
3 - Repartiment parcial d'execució (música) de contingut musical d'una expressió representativa
Repartiment incomplet d'execució (música) de contingut musical d'una expressió representativa d'una obra. Per a ser usat quan certs instruments o veus són predominants però la instrumentació completa és desconeguda pel catalogador.
Segon indicador - Control d'accés
# - Cap informació proporcionada
0 - Sense accés
El camp no s'indexa.
1 - Amb accés
El camp s'indexa.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Repartiment d'execució (música)
Un terme que indica el repartiment d'execució instrumental, vocal, o una altra.
382 01$amixed chorus$e1$aorchestra$e1$t2$2lcmpt
[Una obra per a cor mixt i orquestra.]
382 01$apiano$n1$s1$2lcmpt
[Una obra per a piano solista.]
$b - Solista
Terme del repartiment d'execució (música) per a un solista, (un instrument presentat o una veu acompanyada d'un conjunt).
382 01$bflute$n1$aorchestra$e1$r1$t1$2lcmpt
[Una obra per a flauta acompanyada d'orquestra.]
$d - Instrument doblador
Terme per al repartiment d'execució (música) que un intèrpret individual toca a més a més del repartiment d'execució principal en els subcamps $a, $b, o $p precedents. Es poden anotar múltiples instruments dobladors en ocurrències separades del subcamp $d. També poden ser anotats en ocurrències separades del camp si cada repartiment queda controlat amb un número de control del registre d'autoritat o un número normalitzat en el subcamp $0.
382 01$aflute$n1$dpiccolo$n1$dalto flute$n1$dbass flute$n1$s1$2lcmpt
[Una obra per a flauta solista, flautí doblador, flauta contralt dobladora, flauta baixa dobladora.]
$e - Nombre de conjunts del mateix tipus
Nombre de conjunts esmentats en el camp precedent. S'utilitza després del $a (Repartiment d'execució (música)) o del $p (Repartiment alternatiu d'execució (música)).
382 01$bharpsichord$n1$bpiano$n1$achamber orchestra$e2$r2$t2$2lcmpt
[Un concert doble per a clavecí i piano amb dues orquestres de cambra.]
$n - Nombre d'intèrprets del mateix repartiment (música)
Nombre d'intèrprets del repartiment esmentat en el subcamp precedent. S'utilitza després del subcamp $a (Repartiment d'execució), $b (Solista), $d (Instrument doblador), o $p (Repartiment alternatiu d'execució). El subcamp $n es pot ometre si el nombre és igual a 1.
382 01$atrumpet$n2$atrombone$n2$s4$2lcmpt
[Una obra per a dues trompetes i dos trombons.]
$p - Repartiment alternatiu d'execució (música)
Terme per a un repartiment alternatiu d'execució, donat com a alternatiu al repartiment principal d'execució en els subcamps $a, $b, o $d precedents. Els múltiples instruments alternatius poden ser anotats en ocurrències separades del subcamp $p. També poden ser anotats en ocurrències separades del camp si cada repartiment està controlat amb un número de control del registre d'autoritat o número normalitzat en el subcamp $0.
382 01$aviolin$n1$pflute$n1$acello$n1$apiano$n1$s3$2lcmpt
[Una obra per a violí o flauta, violoncel, i piano.]
$r - Nombre total d'individus que interpreten alhora que els conjunts
El nombre total d'intèrprets individuals donats en totes les instàncies del subcamp $a i del subcamp $b necessaris per interpretar l'obra/expressió musical alhora que un o més conjunts. S'utiltza el $s per enregistrar el nombre d'intèrprets individuals quan no hi ha conjunts implicats.
382 01$bspeaker$n1$bmezzo-soprano voice$n1$bbaritone voice$n1$amixed chorus$e1$aorchestra$e1$r3$t2$2lcmpt
[Una obra per a narrador, mezzosoprano, baríton, cor mixt, i orquestra.]
382

01$bsoprano voice$n3$balto voice$n2$btenor voice$n1$bbaritone voice$n1$bbass voice$n1$amixed chorus$e2$vSATB, SATB$achildren's chorus$e1$aorchestra$e1$r8$t4$2lcmpt
[Una obra per a 8 solistes vocals (3 sopranos, 2 contralts, tenor, baríton, baix), 2 cors mixts SATB, 1 cor de nens, i orquestra.]

382 01$bbaritone voice$n1$amixed chorus$e1$apiano$n1$r2$t1$2lcmpt
[Una obra per a baríton solista, cor mixt, i piano.]
$s - Nombre total d'intèrprets
Nombre total d'intèrprets necessaris per interpretar l'obra/expressió musical.
382 01$asoprano voice$n2$amezzo-soprano voice$n1$atenor saxophone$n1$dbass clarinet$n1$atrumpet$n1$apiano$n1$aviolin$n1$dviola$n1$adouble bass$n1$s8$2lcmpt
[Una obra per a 2 sopranos, una mezzosoprano, un saxo tenor (clarinet baix doblador), trompeta en do, piano, violí (viola dobladora), i contrabaix--8 intèrprets en total.]
$t - Nombre total de conjunts
Nombre total de conjunts necessaris per interpretar l'obra/expressió musical.
382 01$amixed chorus$e2$vSATB, SATB$t2$2lcmpt
[Una obra per a 2 cors sense acompanyament, cada un compost per una soprano, una contralt, un tenor, i veus baixes (SATB)]
$v - Nota
Nota per a la informació que no pot ser continguda en cap altre subcamp del camp. Pot contenir una descripció de la relació entre un repartiment d'execució alternatiu i el seu repartiment d'execució principal, o altres informacions textuals.
382 11$adidjeridu$n1$vdidjeridu is prominent, but other instruments are not identified$2lcmpt
$0 - Número de control del registre d'autoritat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la font del terme en el subcamp $a quan s'ha obtingut d'una llista controlada.
Codi de: Musical Instrumentation and Voice Code Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit al qual s'aplica el camp.
382 01$3F. fragments (1st work)$aaccordion$n1$apiano$n1$s2$2lcmpt
382 01$3Book I for accordion$aaccordion$n1$s1$2lcmpt
382 01$3Nach Bach$apiano$n1$s1$2lcmpt
[Un enregistrament de tres peces, totes tres amb instrumentació diferent.]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 382 - Repartiment d'execució (música) [NOU, 2010]

Primer indicador - Control de constant de visualització [NOU, 2012]
# - Cap informació proporcionada [NOU, 2012]
0 - Repartiment d'execució (música) [NOU, 2012]
1 - Repartiment d'execució parcial (música) [NOU, 2012]
2 - Repartiment d'execució (música) de contingut musical d'una expressió representativa [NOU, 2022]
3 - Repartiment parcial d'execució (música) de contingut musical d'una expressió representativa [NOU, 2022]
    Abans de 2012, el primer indicador estava sense definir.

Segon indicador - Control d'accés [NOU, 2012]
# - Cap informació proporcionada [NOU, 2012]
0 - Sense accés [NOU, 2012]
1 - Amb accés [NOU, 2012]
    Abans de 2012, el segon indicador estava sense definir.

$b - Solista [NOU, 2012]
$d - Instrument doblador [NOU, 2012]
$e - Nombre de conjunts [NOU, 2015]
$e - Nombre de conjunts [REDENOMINAT, 2016]
$n - Nombre d'intèrprets del mateix repartiment (música) [NOU, 2012]
$p - Repartiment alternatiu d'execució (música) [NOU, 2012]
$r - Nombre total d'individus que interpreten alhora que els conjunts [NOU, 2016]
$r - Nombre total d'individus que interpreten alhora que els conjunts [REDESCRIT, 2018]
    La definició del subcamp $r va ser ampliada per incloure el nombre d'intèrprets individuals en el subcamp $a.
$s - Nombre total d'intèrprets [NOU, 2012]
$s - Nombre total d'intèrprets [CANVIAT, 2014]
    Repetibilitat corregida
$t - Nombre total de conjunts [NOU, 2016]
$v - Nota [NOU, 2012]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$3 - Materials especificats [NOU, 2016]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat