Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 347

347 - Característiques de fitxer digital (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Desembre 2017

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Tipus de fitxer (R)
$b - Format de codificació (R)
$c - Mida del fitxer (R)
$d - Resolució (R)
$e - Codificació regional (R)
$f - Índex de bits codificat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Especificació tècnica relativa a la codificació digital de text, imatge, àudio, vídeo i altres tipus de dades d'un recurs. Aquesta informació pot ser anotada també al $b (Altres detalls físics) del camp 300 (Descripció física).

Els diferents valors obtinguts del mateix vocabulari font es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades dels subcamps. Els termes obtinguts de diferents vocabularis font es poden anotar en ocurrències separades del camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Tipus de fitxer
Tipus general del contingut de dades codificades d'un fitxer informàtic.
347 ##$afitxer àudio$2rdaft
347 ##$bCD d'àudio
$b - Format de codificació
Esquema, estàndard, etc. usat per per a codificar el contingut digital d'un recurs.
347 ##$afitxer de text$2rdaft
347 ##$bPDF
347 ##$afitxer vídeo$2rdaft
347 ##$bBlu-Ray
$c - Mida del fitxer
Nombre de bytes d'un fitxer digital.
347 ##$afitxer de dades$2rdaft
347 ##$bXML
347 ##$c182 KB
$d - Resolució
La claredat i precisió de detall en una imatge digital, expressada per la mesura de la imatge en píxels, etc.
347 ##$afitxer d'imatges$2rdaft
347 ##e$bJPEG
347 ##$d3.1 megapíxels
$e - Codificació regional
Codi que identifica la regió del món on ha estat codificat un fitxer digital que impedeix que un fitxer sigui reproduït en un reproductor d'una regió diferent.
347 ##$afitxer vídeo$2rdaft
347 ##$bDVD vídeo
347 ##$eregió 4$2rdare
$f - Índex de bits codificat
Velocitat a la qual està dissenyat un àudio, un vídeo, etc. en temps real (streaming) per a ser llegit.
347 ##$afitxer àudio$2rdaft
347 ##$bMP3
347 ##$f32 kbps
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Identificació de la font dels termes quan s'han obtingut d'una llista controlada.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 347 - Característiques de fitxer digital [NOU, 2011]
$f - Índex de bits codificat [REDENOMINAT, 2014]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]

(11/05/2018)
snb@bnc.cat