Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 300

300 - Descripció física (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Extensió (R)
$b - Altres detalls físics (NR)
$c - Dimensions (R)
$e - Material d'acompanyament (NR)
$f - Tipus d'unitat (R)
$g - Mida de la unitat (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Descripció física del document, incloent-hi la seva extensió, dimensions i altres detalls físics com ara la descripció de material d'acompanyament i del tipus i mida d'unitat.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Les dades en aquest camp estan formulades habitualment tal com especifiquen les diverses regles de catalogació. En els registres formulats seguint les regles de catalogació basades en el principis de les ISBD (International Standard Bibliographic Description), existeix una relació entre la puntuació ISBD prescrita i la identificació de les dades dels subcamps específics. Els registres bibliogràfics formulats amb ACCR 2 segueixen els principis de les ISBD per a la descripció i puntuació. La majoria dels exemples d'aquesta secció il·lustren la puntuació ISBD prescrita associada amb els subcamps específics.

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Extensió
Nombre de pàgines, volums, cassets, temps total de reproducció, etc. de cada tipus d'unitat.
Per als documents en més d'un volum i les publicacions en sèrie, inclou volums (i paginació quan les pàgines van numerades correlativament). En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $a inclou totes les dades fins al proper signe de puntuació inclòs de la puntuació ISBD (per exemple, dos punts (:), punt i coma (;), un signe més (+)).
300 ##$a149 pàgines ;$c23 cm.
300 ##$a1 partitura (16 p.) ;$c29 cm.
300 ##$a11 volums :$bil·lustracions ;$c24 cm.
300 ##$a1 mapa :$bcol. ;$c30 x 55 cm.
300 ##$a1 disc sonor (20 min) :$banalògic, 33 1/3 rpm, estéreo. ;$c30 cm.
300 ##$a160 diapositives :$bcolor ;$c5 x 5 cm.
300 ##$a8 bobines de 8 (7557 peus) :$bso, col. ;$c35 mm.$3doble negatiu nitrat (còpia 2).
300 ##$a1 videocasset d'1 (Beta) (30 min) :$bso, col. ;$c13 mm$3(2 còpies)
300 ##$a1 disc d'ordinador :$bso, col. ;$c9 cm.
300 ##$a95 peus cúbics.
300 ##$a10 capses (24 peus lineals)
Quan les mencions de paginació i il·lustració estan combinades, s'anoten totes dues en un sol subcamp $a.
300 ##$a74 p. d'il., 15 p. ;$c28 cm.
300 ##$a27 f. de làm., 4 p. ;$c31 cm.
En les obres que encara no estan completes, només s'anota el tipus de designació d'unitat precedit de tres espais. (El nombre actual de parts rebudes pot ser anotat com a dada temporal tancada entre angles).
300 ##$av. ;$c29 cm.
300 ##$av. <1-3 > ;$c25 cm.
Per als materials mixts, els termes de la descripció física que indiquen el tipus d'unitat es poden codificar en subcamps separats (vegeu la descripció del subcamp $f). En aquests casos, el subcamp $a només conté la designació numèrica d'extensió.
300 ##$a42$fpeus cúbics.
300 ##$3poemes$a1$fpàgina ;$c108 cm x 34,5 cm.
El subcamp $a és repetible quan es donen formes alternatives o addicionals d'extensió. Les formes alternatives d'extensió s'anoten entre parèntesis.
300 ##$adiari$a1$fvolum$a(463$fpàgines) ;$c17 cm x 34,5 cm.
300 ##$a17$fcapses$a(7$fpeus lineals)
[Subcamp $a repetit per a materials d'arxiu.]
El camp 300 pot ser repetit per descriure les diferents parts dels documents en més d'una part.
300 ##$a1 bobina (312 peus) :$bmut, b/n ;$c16 mm$3còpia de referència.
300 ##$a1 bobina (312 peus) :$bsi., b/n ;$c16 mm$3doble negatiu.
[Camp repetit en un registre per a pel·lícules cinematogràfiques.]
300 ##$a65 estampes :$bprocés en relleu ;$c29 x 22 cm.
300 ##$a8 àlbums (550 positius fotogràfics) ;$c51 x 46 cm o menors.
[Camp repetit en un registre de materials gràfics.]
Per a la música, el subcamp $a es repeteix per a la informació sobre particel·les quan el subcamp $b o $c les separa de les dades principals d'extensió.
300 ##$a1 partitura (30 p.) ;$c20 cm +$a16 particel·les ;$c32 cm.
$b - Altres detalls físics
Característiques físiques com ara, il·lustracions, color, velocitat de reproducció, característiques del solc, presència i tipus de so, nombre de canals, format de presentació de la pel·lícula cinematogràfica, etc.
En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $b conté totes les dades que van a continuació dels dos punts ( : ) i fins el proper signe de puntuació ISBD inclòs (per exemple, un punt i coma (;)).
300 ##$a104 p. :$bil. ;$c20 cm.
300 ##$avolums :$bil·lustracions (algunes en color) ;$c25 cm.
300 ##$a2 discs d'ordinador :$bso, col. ;$c9 cm.
300 ##$a1 globus :$bcol., fusta, sobre peu de llautó ;$c12 cm de diàm.
300 ##$a1 disc sonor (20 min) :$banalògic, 33 1/3 rpm, estéreo. ;$c30 cm.
300 ##$a1 disc sonor (56 min) :$bdigital, estéreo. ;$c12 cm.
300 ##$a14 bobines de pel·lícula (157 min) :$bPanavision ;$c16 mm.
300 ##$a1 videobobina (Ampex 7003) (15 min) :$bso, b/n ;$c1/2 in (12,5 mm).
300 ##$a1 estampa :$blitografia, 4 col. ;$cfull 17 x 21 cm.
$c - Dimensions
Expresat en centímetres, mil·límetres, o polzades; pot incloure un qualificador entre parèntesis que dóna el format del document (per exemple, (fol.), (8º)).
El qualificador de format s'anota com a part del subcamp $c i no està codificat en un subcamp separat. En els registres formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $c conté totes les dades que van a continuació del punt i coma (;) i fins el proper signe de puntuació ISBD, si n'hi ha (per exemple, un signe més (+)).
300 ##$a149 p. ;$c23 cm.
300 ##$a271 p. :$bil. ;$c10 x 27 cm.
300 ##$a1 mapa :$bcol. ;$c200 x 350 cm., plegat a 20 x 15 cm, en capsa de plàstic 25 x 20 cm.
300 ##$3poemes$a1$fpàgina ;$c108 cm x 34,5 cm.
300 ##$a1 casset sonora (85 min) :$b3 3/4 ips (9,5 cm/s), mono. ;$ccinta 18,2 x 9,3 cm, 1/4 in (6,3 mm).
300 ##$a1 disc d'ordinador ;$c9 cm.
300 ##$a14 bobines de pel·lícula (157 min) :$bPanavision ;$c16 mm.
300 ##$a1 estampa :$blitografia, b/n ;$cimatge 33 x 41 cm, full 46 x 57 cm.
300 ##$a40 p. :$bil. (xilografies) ;$c20 cm (8º)
Per a la música, el subcamp $c es repeteix quan les dimensions s'associen amb un subcamp $a repetit. Quan les dimensions es donen com a part de la descripció del material d'acompanyament, el subcamp $c no es repeteix.
300 ##$a271 p. :$bil. ;$c21 cm +$eatles (37 p., 19 fulls de làm. : 19 map. col. ; 37 cm)
$e - Material d'acompanyament
Pot incloure una descripció física del material d'acompanyament entre parèntesis.
En els registres d'AACR 2 formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $e va a continuació d'un signe més (+) i conté tota la resta de dades del camp.
300 ##$a271 p. :$bil. ;$c21 cm +$e1 quadern de respostes.
300 ##$a271 p. :$bil. ;$c21 cm +$e1 atles (37 p., 19 f. : map. col. ; 37 cm)
300 ##$a1 disc d'ordinador ;$c9 cm +$emanual de referència.
Per als registres no AACR 2 formulats segons els principis de les ISBD, el subcamp $e va devant d'un ampersand (&).
300 ##$a274 p. :$bil. col. ;$c25 cm$e& manual del mestre.
Per als registres no ISBD, el subcamp $e precedeix la paraula "i".
300 ##$a3 1., 100 p.$bil.lus.$c25 cm$ei 1 portafolis (24 làmines) 30 cm.
$f - Tipus d'unitat
Termes com ara pàgina, volums, capses, peus cúbics, peus lineals, etc. que són usats per identificar la configuració del material i com està emmagatzemat.
El subcamp pot ajudar els qui porten estadístiques sobre els documents físics.
300 ##$a24$ffitxers.
El subacmp $f és repetible quan es donen formes alternatives o addicionals sobre les dades d'extensió. Les formes alternatives d'extensió s'anoten entre parèntesis.
300 ##$a5$fcapses$a(3$fpeus lineals)
$g - Mida de la unitat
Mida del tipus d'unitat donada en el subcamp $f precedent.
300 ##$3expedients$a1$fcapsa$g5 x 10 x 9 cm.
Repetible quan es donen formes d'extensió addicionals.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
Situat immediatament abans o immediatament després de les dades de la descripció física.
300 ##$a1 bobina d'1 (37 peus) :$bmut, b/n ;$c35 mm$3doble negatiu.
300 ##$3diaris$a3$fv.
300 ##$3correspondència$a3$fcapses.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 300 acaba en un punt si hi ha una 4XX en el registre; altrament acaba en un punt a no ser que hi hagi present un altre signe de puntuació o un parèntesi que tanca. Vegeu també les descripcions dels subcamps per a la informació sobre la puntuació.
Dades temporals - Si alguna part de la xifra de l'extensió està subjecta a canvi (per exemple, quan el registre d'un document en més d'una part no és encara complet), s'utilitzen habitualment angles (<...>) per anotar la part de les dades que estan subjectes a canvi. Les dades inicials o finals també poden ser omeses fins que arribi el primer i/o últim preu del document bibliogràfic.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

El camp 300 es va ampliar als enregistraments sonors musicals i als materials visuals el 1980. Abans, les especificacions dels enregistraments sonors usaven el camp 305 (Descripció física per a enregistraments sonors (Pre AACR 2)) i les especificacions de materials visuals usaven el camp 301 (Descripció física per a pel·lícules cinematogràfiques (Pre AACR 2)).

Abans de la definició del camp 256 (Característiques del fitxer informàtic) en les especificacions dels fitxers informàtics el 1987, el camp 300 contenia totes dues, la descripció física dels fitxers (per exemple, el nombre de bobines o discs) i la informació de les característiques del fitxer (per exemple, el tipus de fitxer, el nombre de registres lògics).

$b - Altres detalls físics (MP) [NOU, 1978]
$d - Material d'acompanyament [OBSOLET, 1997] [CAN/MARC només]
$e - Material d'acompanyament [NOU, 1980] [USMARC només]
Abans que el subcamp $e fos afegit al format, la informació d'acompanyament estava continguda en un segon subcamp $a en les especificacions de llibres, control d'arxius i manuscrits, partitures musicals i publicacions en sèrie i en una nota 500 en les especificacions de mapes.
$k - Velocitat [enregistraments vídeo, registres pre-AACR 2 només] [OBSOLET, 1998] [CAN/MARC només]
$m - Número d'identificació/fabricant [registres pre-AACR 2 només] [OBSOLET, 1988] [CAN/MARC només]
$n - Número de matriu i/o presa [Enregistraments sonors, registres pre-AACR 2 només) [OBSOLET, 1988] [CAN/MARC només]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat