Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 76X-78X

76X-78X - Camps d'entrades d'enllaç i descripció - Informació general


MARC 21 Bibliogràfic
Juliol 2022

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

760-787 - Camps d'entrada d'enllaç - Informació general
788 - Descripció paral·lela en una altra llengua de catalogació (R) Complet | Concís

DEFINICIÓ I ABAST

Informació que identifica altres documents bibliogràfics relacionats. Cada un dels camps d'entrada d'enllaç especifica una relació diferent entre el document objecte descrit en el registre i un document relacionat. Aquestes relacions són de tres classes: 1) documents relacionats que ajuden l'usuari en la continuació de la cerca, però que no són requerits físicament per a obtenir el document objecte (per exemple, entrades anteriors per als recursos continus, traduccions del document objecte); 2) documents relacionats que cal obtenir físicament per tal d'utilitzar el document objecte (per exemple, el document font d'una part component: un número d'una revista que conté un article específic); 3) documents relacionats que són unitats constituents d'un conjunt més gran (per exemple, les fotografies individuals contingudes en un fons de material visual). Els camps d'entrada d'enllaç estan pensats per a generar una nota en la visualització del registre en què apareixen. També poden proporcionar enllaços per màquina entre el registre bibliogràfic del document objecte i el registre bibliogràfic del document relacionat, quan el document relacionat té un registre separat; i/o per facilitar la indexació.

Camp 788: Relació amb una descripció bibliogràfica en una llengua diferent, en què cada descripció bibliogràfica descriu el mateix document bibliogràfic. Cal notar que el camp 788 no s'ha d'usar per expressar relacions entre documents bibliogràfics que normalment són expressades per un dels camps d'entrada d'enllaç 760-787.


HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

788 - Descripció paral·lela en una altra llengua de catalogació [NOU, 2022]


(21/09/2022) snb@bnc.cat