Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Directori

Directori (NR)


MARC 21 Bibliogràfic
Febrer 1999

Indicadors i codis de subcamp
No té indicadors ni codis de subcamp; els elements es defineixen per la seva posició.
Posicions dels caràcters

00-02 - Etiqueta
03-06 - Longitud de camp
07-11 - Posició d'inici


DEFINICIÓ I ABAST DE LES POSICIONS

Sèrie d'entrades de longitud fixa, amb una entrada per a cada camp variable (de control o de dades) present en el registre. Cada entrada al Directori té 12 posicions de longitud i conté tres parts: l'etiqueta del camp, la longitud del camp, i la posició d'inici. El Directori es troba immediatament després de la Capçalera al començament del registre i està col·locat a la posició 24. Les parts del Directori Longitud de camp i Posició d'inici es defineixen a la Capçalera/20-23 (Mapa d'entrada) amb 4 i 5 caràcters de longitud respectivament. Com que una etiqueta de camp té sempre 3 caràcters, la longitud de la part de l'Etiqueta del Directori no s'especifica al Mapa d'entrada.

La informació més detallada sobre l'estructura de les entades al Directori està continguda a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.


DESCRIPCIÓ D'UNA ENTRADA AL DIRECTORI

POSICIONS DELS CARÀCTERS

00-02 - Etiqueta
Tres caràcters ASCII numèrics o tres caràcters ASCII alfabètics (en majúscules o en minúscules, però no ambdues) que identifiquen un camp associat.
03-06 - Longitud de camp
Quatre caràcters ASCII numèrics que especifiquen la longitud del camp variable al qual correspon l'entrada, incloent-hi els indicadors, els codis de subcamp, les dades, i el senyal de final de camp. Un número de Longitud de camp inferior a quatre dígits es justifica a la dreta i les posicions no usades contenen zeros.
07-11 - Posició d'inici
Cinc caràcters ASCII numèrics que especifiquen la posició d'inici del camp al qual correspon l'entrada relativa a l'Adreça d'inici de les dades (Capçalera/12-16) del registre. Un número de Posició d'inici inferior a cinc dígits es justifica a la dreta i les posicions no usades contenen zeros.

EXEMPLE

  Etiqueta Longitud de camp Posició d'inici
Entrada 1 001 0013 00000
Entrada 2 008 0041 00013
Entrada 3 050 0011 00054

CONVENCIONS D'ENTRADA

Elements generats pel sistema - Cada entrada al Directori és generada pel sistema.

(03/05/2012) snb@bnc.at