MARC 21 concís de fons: Registres en més d'una escriptura

 

Aquesta secció descriu i il·lustra models per a enregistrar dades en més d'una escriptura en registres MARC. Una escriptura pot ser considerada com l'escriptura principal del contingut de les dades del registre, tot i que s'utilitzin altres escriptures en el contingut de les dades. (Nota: ASCII s'utilitza per als elements estructurals del registre i la major part de les dades codificades s'especifiquen també amb el conjunt de caràcters ASCII.) A continuació es descriuen els models generals per a dades en més d'una escriptura que se segueixen en el MARC 21 .

 

Models de registres en més d'una escriptura

 

Model A: Llengua vernacla i transliteració.

Els camps regulars poden contenir dades en diferents escriptures i en la llengua vernacla o transliteració. Els camps 880 s'utilitzen quan cal duplicar les dades per a expressar-les de totes dues maneres, en la llengua vernacla original i transliterades en una o més escriptures. Hi pot haver camps 880 no enllaçats.

Model B: Registres simples en més d'una escriptura.

Totes les dades estan contingudes en camps regulars i l'escriptura varia segons els requeriments de les dades. S'han de seguir les especificacions de repetibilitat de tots els camps. Encara que el registre del Model B pot incloure dades transliterades, es prefereix el Model A si es registren les mateixes dades en la llengua vernacla original i en la transliterada. No s'utilitza el camp 880.

 

Les dades en els camps regulars del Model A s'enllacen amb les dades dels camps 880 per un subcamp $6 que apareix en tots dos camps associats. Les especificacions per al camp 880 estan en aquest camp; la descripció del subcamp $6 és a la secció Subcamps de control; les especificacions per als conjunts de caràcters i per als repertoris d'escriptures es troben a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Convencions en els exemples

 

Tot i que les dades dels registres següents s'han extret de registres de fons reals, aquests registres s'inclouen només a títol il·lustratiu i no són necessàriament utilitzables en registres de fons. El creador de les dades de fons no s'especifica en els registres de mostra. No s'inclouen les seqüències de sortida en els registres d'exemple.

 

 

MODEL A - LLENGUA VERNACLA I TRANSLITERACIÓ

En aquest exemple, la llengua de catalogació és l'anglès (escriptura llatina) i la llengua de localització és el rus (escriptura ciríl·lica). L'agència catalogràfica proporciona la transliteració de les dades d'escriptura ciríl·lica a escriptura llatina.

 

040

##$a*** $beng $c***

 

066

##$c(N

 

852

##$6880-01$aRossiiskii tsentr khraneniíà i dokumentov noveishei istorii

 

880

##$6852-01/(N$a<Localització en ciríl·lic>

 

 

 

MODEL B - REGISTRES SIMPLES EN MÉS D'UNA ESCRIPTURA

 

Aquest exemple és un registre en més d'una escriptura que segueix el Model B. Aquí la llengua de catalogació és l'anglès (escriptura llatina) i la llengua de localització és el rus (escriptura ciríl·lica).

 

040

##$a*** $beng $c***

 

852

##$a<Localització en ciríl·lic>

 

852

##$aRossiiskii tsentr khraneniíà i dokumentov noveishei istorii

 

 

Inici de secció

 

 


Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC