9.1.1 Introducció

9.1.1.1 La producció i preservació a llarg termini d'objectes digitals d'àudio inclou una sèrie de parts interrelacionades, moltes de les quals són força complexes. Aquestes Directrius defineixen les tasques com: extracció del contingut d'àudio per a crear objectes d'arxiu d'àudio digital; ingrés del contingut en un sistema d'emmagatzematge digital, incloent-hi la creació de les metadades necessàries: administració i gestió de les dades i del sistema: emmagatzematge en arxiu; planificació de la preservació; i accés.

9.1.1.2 Algunes institucions disposen dels recursos per a realitzar totes aquestes tasques, així com d'una col·lecció de grandària suficient per a justificar la despesa. L'alternativa és negociar col·laboracions per a gestionar totes o algunes de les tasques en nom dels propietaris de la col·lecció. Aquestes col·laboracions es poden fer amb institucions més grans, poden incloure aliances amb institucions d’objectius similars o bé prendre la forma d'una relació comercial amb un proveïdor extern.

9.1.1.3 Aquesta secció de les Directrius examina els recursos necessaris per a crear i preservar objectes digitals d'àudio d'acord amb els requisits tècnics descrits en aquest document. Considera les qüestions relacionades amb la mida de les col·leccions i l'escala del treball, i reconeix que l'acompliment professional dels requisits descrits aquí només es podrà fer efectiu quan la grandària de la col·lecció d’una institució assoleixi la massa crítica que faci viable la preservació autònoma. Moltes institucions, col·leccions o arxius disposen de coneixements especialitzats i recursos propis en àrees fonamentals que poden facilitar la implementació de certs processos necessaris. Es recomana que cada entitat maximitzi els beneficis relacionats amb la seva àrea central de negoci, i a la vegada examini amb cura altres àrees per a les quals podria ser més convenient externalitzar els serveis.

 

_____________________________

<--anterior    SUMARI    següent-->

                   CAP. 9