Del 22 d'octubre al 18 de desembre de 2021

Sala d'exposicions

HORARI:

De dimarts a divendres, d’11 h a 15 h i de 17 h a 20 h

Dissabtes de 10 h a 14 h

Després de 135 anys d’existència, la Banda Municipal de Barcelona està més activa que mai. La seva trajectòria, molt lligada a les necessitats i les vicissituds de la ciutat comtal en un moment de creixement industrial i econòmic, també ho va estar a la creació de la primera Escola Municipal de Música de Barcelona i a la divulgació d’un repertori simfònic arranjat per a aquesta formació. La implicació de Joan Lamote de Grignon en la seva etapa de director (1914-1939) va atorgar a la Banda un grau de professionalització reconegut internacionalment, que encara perdura.