BIBLIOTECA

DE CATALUNYA

DIRECTORA
Eugènia Serra

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ
Biblioteca de Catalunya

COMISSARIAT
 Miriam Cabré. UdG
 Anna Gudayol. BC

COORDINACIÓ
Àrea de Difusió. BC

CONSERVACIÓ PREVENTIVA
Servei d’Emmagatzemament,
Preservació i Conservació. BC

FOTOGRAFIES
Digitalització. BC

PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS
Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

DISSENY GRÀFIC
Hobra design
www.hobradesign.com

DISSENY DEL MUNTATGE
Llamazares Pomés Arquitectura
www.llamazarespomes.com

PRODUCCIÓ
AREA DE IMAGEN SARRIA 2000
www.areadeimagen.com

AGRAÏMENTS
Lluís Cabré, Pepa Divosi, Joan Falcó, Isabel Gálvez,
 Sadurní Martí, Lourdes Martín, Oriol Miralles,
Rosa M. Montalt, Ramon Montero, Anna Nicolau,
Ruth Queixalós, Albert Reixach, M. Mercè Riera