BIBLIOTECA DE CATALUNYA

DIRECTORA

Eugènia Serra

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ

Biblioteca de Catalunya

COMISSARIAT

Jaume Clarà
Anna Gudayol
Mª del Tura Molas

COORDINACIÓ

Àrea de Difusió. BC

CONSERVACIÓ PREVENTIVA

Servei d’Emmagatzemament, Preservació i Conservació. BC

FOTOGRAFIES

Digitalització. BC

PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS

Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

DISSENY GRÀFIC

Hobra design

DISSENY DEL MUNTATGE

Llamazares Pomés Arquitectura

PRODUCCIÓ

Claroscuro