BIBLIOTECA

DE CATALUNYA

DIRECTORA
Eugènia Serra

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ
Biblioteca de Catalunya

COMISSARIAT
Roser Pintó Fàbregas, UG
Núria Altarriba Vigatà, UB

COORDINACIÓ
Àrea de Difusió. BC

CONSERVACIÓ PREVENTIVA
Servei d’Emmagatzemament,
Preservació i Conservació. BC

FOTOGRAFIES
Digitalització. BC

PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS
Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

DISSENY GRÀFIC
Hobra design
www.hobradesign.com

DISSENY DEL MUNTATGE
Llamazares Pomés Arquitectura
www.llamazarespomes.com

PRODUCCIÓ
AREA DE IMAGEN SARRIA 2000
www.areadeimagen.com

AGRAÏMENTS
Francesc X. Puig Rovira, Aitor Quiney,
equip d’Unitat Gràfica i
equip de la Secció de Reserva Impresa i Col·leccions Especials