• Visita del comissari

  Els comissaris ens introdueixen a l'exposició

  Vídeo explicatiu de l'àmbit 1

  Vídeo explicatiu de l'àmbit 2

  Vídeo explicatiu de l'àmbit 3

  Vídeo explicatiu de l'àmbit 4

  Vídeo explicatiu de l'àmbit 5

  Vídeo explicatiu de l'àmbit 6

 • Els Orígens

  Els primers segles de la impremta la imatge es difonia majoritàriament en xilografia o gravat en fusta, tant en impresos d'abast popular com d'àmbit culte.

  [Ase i lleó][objecte] [15--] 1 matriu xilogràfica.

  Isop. Libre del savi he clarissim fabulador Isop ystoriat e notat als marges del libre ara novament corregit. Barcelona: Sansó Arbús, 1576.

  Abadal (Família) [Papagay: matriu xilogràfica de la impremta Abadal] [Objecte] [16-?-17-?] 1 matriu xilogràfica.

  [Àlbum de mostres Abadal] [Visual] [ca. 1800] 1 àlbum: 300 xilografies.

  Romeguera, Josep, m. ca. 1711. Atheneo de grandesa sobre  Eminencias Cultas catalana facundia ab Emblèmas Illustrata: Part. I  Consagrala al fenix de Barcelona S. Olagver ... la D. Joseph. Barcelona: Joan Jolis, 1681.

  [Flors i abella: matriu xilogràfica de la impremta Joan Jolís] [Objecte] [ca. 1681] 1 matriu xilogràfica.

 • Segles XVIII-XIX

  L'ús de gravat calcogràfic es circumscrivia especialment a obres on calia gran precisió de la imatge o en obres especialment luxoses. La xilografia, però, continuava essent la tècnica més usual.

  [De el buen sucesso, que el valeroso Don Quixote tuvo en la espantable, y jamás imaginada aventura de los Molinos de Viento...] [Objecte] [Barcelona?: por Juan Jolis ..., 1755?] 1 matriu xilogràfica.

  Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616. Vida y hechos del ingenioso cavallero D. Quixote de la Mancha. Barcelona: Juan Jolis, 1755. Vol. 1.

  Artes y oficios enanos [Visual] Núm. 4. Barcelona: Imp. de Llorens, [ca. 1830].Tauló, Josep

  [Artes y oficios enanos] [Objecte] [ca. 1830] 48 matrius xilogràfiques.

  Agustí, Miquel, 1560-1630. Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril. Barcelona: Herederos de Juan Jolis, 1722.

  Jolis, Joan, 1650-1705. [Matriu xilogràfica pel Libro de los secretos de agricultura, casa de campo y pastoril] [Objecte] [16-?-17-?] 1 matriu xilogràfica.

  Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616. Vida y hechos del ingenioso cavallero D. Quixote de la Mancha. Barcelona: Juan Jolis, 1755. Vol. 2.

  [Del curioso Discurso que hizo Don Quixote de las Armas y las Letras] [Objecte] [Barcelona?: por Juan Jolis..., 1755?] 1 matriu xilogràfica.

  Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616. Vida y hechos del ingenioso cavallero D. Quixote de la Mancha. Barcelona: Juan Jolis, 1755. Vol. 3.

  [De la estraña aventura, que le sucedió al valeroso Don Quixote con el carro, ò carreta de las Cortes de la Muerte] [Objecte] [Barcelona?: por Juan Jolis..., 1755?] 1 matriu xilogràfica.

  Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616. Vida y hechos del ingenioso cavallero D. Quixote de la Mancha. Barcelona: Juan Jolis, 1755. Vol. 4.

  [De lo que sucedió a Don Quixote yendo à Barcelona] [Barcelona?: por Juan Jolis..., 1755?] 1 matriu xilogràfica.  

  Memorias de Agricultura y Artes, que se publican de orden de la Real Junta de Gobierno del Comercio de Cataluña. Barcelona:  Antonio Brusi, 1815-1821. Vol.2. Enero 1816.

  [Aparato de contínua destilación de Juan Jordana y Elías] [Objecte] [il·lustració: Pau Rigalt] [1815?] 1 matriu calcogràfica: coure.

  Masdeu, Juan Francisco de, 1744-1817. Vida del beato Josef Oriol. Barcelona: por la Compañía de Jordi, Roca y Gaspar, 1807.

  Fabri, Aloisio, 1778-1835. Manda abrir una arquilla y aparece el dinero milagrosamente para satisfacer el patrón del barco [Objecte] / Buenaventura Planella lo dibujó en Bª; Luis Fabri lo grabó Rª [1802?] 1 matriu calcogràfica: coure.

 • El gravat romàntic

  Les noves tècniques afavorien una imatge molt més refinada, que es posà al servei de la descoberta del propi medi històric i geogràfic. La premsa gràfica inicià un esplendor inusitat.

  Rigalt, Lluís. Monasterio de Pedralbes [i] Interior de la quinta del Marqués de Alfarrás [Objecte] [ca. 1842] 2 matrius calcogràfiques: coure.

  Pi i Margall, Francesc, 1824-1901. España: obra pintoresca en làminas ya sacadas con el daguerrotipo, ya dibujadas del natural grabadas en acero y en boj. Cataluña. Barcelona: Imprenta de Juan Roger, 1842.

  Pi i Margall, Francesc, 1824-1901. España : obra pintoresca en làminas ya sacadas con el daguerrotipo, ya dibujadas del natural grabadas en acero y en boj. Cataluña. Barcelona: Imprenta de Juan Roger, 1842.

  Rigalt, Lluís. Vista posterior delMonasterio de San Cucufate del Vallés [i] Iglesia de Sta. María en San Pedro de Tarrasa [Objecte] [ca. 1842] 2 matrius calcogràfiques: coure.

  Balaguer, Víctor, 1824-1901. Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón. Barcelona: Librería de Salvador Manero, 1861-1863. Vol 1.

  Rigalt, Agustí. Ramon Berenguer III en el asalto al Castillo de Fossis [Visual][1860] 1 dibuix.

  A dalt:
  Urrabieta Ortíz, Vicente. Pedro el ceremonioso rasgando con el puñal los privilegios de la Unión. [Visual] [1865?] 1 dibuix.

  A baix:
  Balaguer, Víctor, 1824-1901. Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón. Barcelona: Librería de Salvador Manero, 1861-1863. Vol 5.

 • De la fusta a testa al fotogravat

  La xilografia a testa permeté igualar les prestacions de la calcografia en capacitat de detall. Aviat, però, ja es descobrí com traduir directament un dibuix –o una fotografia- en un clixé fotogravat que evitava el pas intermedi del xilògraf. Això s’aplicà a la il·lustració pràctica –en llibres i en premsa-, però també a edicions de bibliòfil, partint d’originals artístics.

  La Ilustración artística: regalo á los señores suscritores de la Biblioteca universal ilustrada. Barcelona: Montaner y Simón, [1882-1916?] Vol. 1887. Año 6, nº 309 (28 noviembre 1887).

  Sadurní i Deop, Celestí, 1830-1896 [Homenatge a Marià Fortuny] [Objecte] 1 matriu xilogràfica.

  Cervantes Saavedra, Miguel de, 1547-1616. El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Barcelona: Montaner y Simón, 1880-1883. Vol 2. 

  Pellicer, Josep Lluís, 1842-1901. [Dibuixos originals de l'autor sobre el Quixot] [Visual] [Barcelona : s.n., 1880?] 1 àlbum (24 dibuixos): aiguada, b/n.

  Roig, Pau, 1879-1955 [Album factici que conté 51 làms. pintades a l'oli corresponents a l'edició original de La femme et le pantin de P. Louys] [1903?] 1 àlbum col.

  Louÿs, Pierre, 1870-1925. La Femme et le pantin. Paris: H. Piazza & Cie., 1903. Exemplar amb 3 dibuixos originals.

  Catalunya artística. Barcelona: F. Badia, 1900-1905. Vol. núms. 1 al 23. Any 1, 2a. època, núm. 13 (6 octubre 1904).

  Renart, Joaquim, 1879-1961. [Bibliografia. Dibuix de Joaquim Renart per a la revista Catalunya artística, Any 1, 2a. època, núm. 13 (6 octubre 1904)][Visual] 1 dibuix: tinta xinesa.

  Renart, Joaquim, 1879-1961. [Noticias.Dibuix de Joaquim Renart per a la revista Catalunya artística, Any 1, 2a. època, núm. 13 (6 octubre 1904)][Visual] 1 dibuix: tinta xinesa.

  Catalunya artística. Barcelona: F. Badia, 1900-1905. Vol. núms. 24 al 38. Any 2, 2a. època. Núm. 24 (5 gener 1905).

  Renart, Joaquim, 1879-1961. [Orles.Dibuixos de Joaquim Renart per a la revista Catalunya artística, Any 2, 2a. època. Núm. 24 (5 gener 1905)][Visual] dibuixos: tinta xinesa.

  La Campana catalana. Barcelona: s.n., 1908. 1 vol. Any 1, toch 1.

   Mestres, Apel·les, 1854-1936. [Dibuixos d'Apel·les Mestres per a la revista La campana catalana] [Visual] [1908] 1 dibuix: tinta i clarió.

  Esquerra:
  Opisso, Ricard, 1880-1966. [Dibuixos de Ricard Opisso per a la revista La campana catalana] [Visual] 1 dibuix: tinta, llapis blau i clarió.
  Dreta:
  La Campana catalana. Barcelona: s.n., 1908. 1 vol. Any 1, toch 3..

  Maragall, Joan, 1860-1911. Tría: llibre de lectures selectes, en prosa y en vers, per a nois i noyes de les escoles i col-legis de Catalunya. Girona: Dalmáu Carles, 1909.

  Renart, Joaquim, 1879-1961 [Dibuixos de Joaquim Renart per al llibre Tria de Joan Maragall] [Visual] [1908] 1 dibuix: tinta xinesa.

  Papitu. Barcelona: [s.n.], 1908-1923. Vol. Abril 1910. Vol. 1910. Any 3, núm. 72 (13 abril 1910).

  Apa, 1878-1948. [Wagner al Liceu: represa de la "Walkyria"][Visual] 1910. 1 dibuix: tinta.

  Miquel i Planas, R. (Ramon), 1874-1950. El Purgatorio del bibliófilo. Madrid: Librería de los Bibliófilos Españoles, 1927.

  Triadó i Mayol, Josep, 1870-1929. [Àlbum factici que contédibuixos originals d'en Triadó per a la il·lustració deEl Purgatorio del bibliófilo] [Visual][1927?] Dibuixos: tinta xinesa.

  Homenatge [a] Joaquim Cabot i Rovira. Barcelona: Orfeó Català, 1930.

  Renart, Joaquim, 1879-1961. [Dibuixos de Joaquim Renart per a la publicació d'homenatge del XXV aniversari de la presidència de Joaquim Cabot Rovira a l'Orfeó Català] [Visual] [ant. a 1930] 4 dibuixos: tinta xinesa.

  Almanach dels noucentistes. Barcelona: Obrador de Joaquim Homs, 1911.

  Smith, Ismael. [Projecte de monument a en Manuel Milà i Fontanals. Arquitecte Josep Pijoan] [1911?] Dibuix a la ploma/paper.

  Esquerra:
  Carbonell, Eudald. Planeta humà. Barcelona: Empúries, 2000.
  Dreta:
  Riart, Francesc  [Dibuixos originals de Francesc Riart per il·lustrar l'obra Planeta humà] [Visual] [2000] 17 dibuixos: tinta i aquarel·la.

  Cesc, 1927-2006. No es broma. Barcelona: Planeta, 1985.

  Cesc, 1927-2006. [Dibuixos originals d'en Cesc per al llibre No es broma] [Visual] [1985] 2 dibuixos en tinta negra i collage, amb anotacions manuscrites per la la seva publicació.

 • La il·lustració del llibre infantil

  El perfeccionament de les tècniques del fotogravat propiciaren una reproducció atractiva i colorista de les i·lustracions dels llibres i revistes per a infants.

  Esquerra: Paluzíe y Cantalozella, Esteban, 1806-1873. Aritmética intuitiva para uso de los niños. Barcelona: Hijos de Paluzie editores, 1904.

  Dreta: [Dibuixos originals per a una edició de l'obra Aritmética intuitiva para uso de los niños de l'editorial Paluzíe] [Visual] [Barcelona: s.n., 19..] 2 dibuixos: tinta, aquarel·la, col.

  Jover, Lluïsa. Jo sóc el blau. Barcelona: La Galera, 1969.

  Jover, Lluïsa. [Dibuixos originals de Lluïsa Jover per a l'edició del llibre Jo sóc el blau] [Visual] 1969. 1 dibuix: aquarel·la i collage.

  Madorell, Josep Maria, 1923-2004. [Dibuixos originals per a l'edició de les historietes La Casa sota la sorra] [Visual] Barcelona: [196-?] Dibuixos originals a tinta, amb algunes anotacions a llàpis per la seva publicació, al verso el color amb aquarel·la.

  Carbó, Joaquim, 1932- La Casa sota la sorra. Barcelona: Casals, 1983.

  Cavall fort . Girona: Secretariats catequístics de Girona, Vic i Solsona, [1961]- Any 1967. Vol. 1967. Núm. 90.

  Llimona i Raymat, Mercè, 1914-1997. Polzet / Charles Perrault ; adaptació i il·lustració de Mercè Llimona. Barcelona: Hymsa, DL 1985.

  Llimona i Raymat, Mercè, 1914-1997. [Dibuixos originals sobre paper  vegetal, reproduccions en blanc i negre, esborrany i text per a l'edició  del conte Polzet (Cigronet)] [Visual] Barcelona: [1985?].

  Company, Mercè. Som les tres bessones. Barcelona: Arín, DL 1983.

  Capdevila, Roser, 1939- [Dibuixos originals de Roser Capdevila per a l'edició del conte Som les tres bessones] [Visual]  [1983] 1 dibuix: tinta i aquarel·la.

  Company, Mercè. Les Tres bessones i el flautista d'Hamelín. Barcelona: Arín, DL 1986.

  Capdevila, Roser, 1939- [Dibuixos originals de Roser Capdevila per a l'edició del conte Les tres bessones i el flautista d'Hamelin] [Visual] [1986] 1 dibuix: tinta i aquarel·la.

  Escala, Jaume. Magenta i la balena blanca. Barcelona: Lumen, 2003.

  Solé Vendrell, Carme, 1944- [Pintures originals de Carme Solé Vendrell per a l'edició del conte Magenta i la balena blanca] [Visual] [2003] 1 pintura sobre paper: oli.

  Parcerisas, Francesc, 1944- 5 visions de Barcelona [Barcelona ]: Sd Edicions, 2010.

  Jover, Lluïsa [Dibuixos originals de Lluïsa Jover per a l'edició del llibre 5 visions de Barcelona] [Visual] 2010. 1 dibuix: tinta i aquarel·la.

 • Les tècniques nobles sobreviuen com a art

  Calcografia, xilografia i litografia, esdevingudes “innecessàries” i per tant menys urgents, pogueren ser utilitzades amb criteris estètics i no pràctics.

  Dolç, Miquel, 1912-1994. Elegies de guerra. Barcelona: Ma.Montserrat Borrat, 1948.

  Miciano, Teodoro, 1903-1974 [Retrat de Miquel Dolç][Objecte] 1947. 1 pedra litogràfica.

  Garfias, Francisco. Cerro del Tío Pío / ilustrado con 16 xilografias al hilo originales de Miquel Vilá. Barcelona: Chapultepec, 1964.

  Vilà, Miquel, 1940- [Cerro del tío Pío] [Objecte] [1965] 1 matriu xilogràfica: cirerer.

  Pla Pallejà, Jaume, 1914-1995 [L'Albufera de València] [Objecte] [1970] matrius calcogràfiques: coure.

  Fuster, Joan, 1922-1992. L'Albufera de València. Barcelona: Les Edicions de la Rosa Vera, 1970. [17 gravats al burí]

  Barbarà, Joan, 1927- Empúries, inici d'un retorn / [és fruit d'una col·laboració entre l'artista gravador Joan Barbarà i Alexis Eudald Solà filòleg i neohel·lenista] Barcelona: Joan Barbarà, 1992.

  Barbarà, Joan, 1927- Empúries, inici d'un retorn. Barcelona: Joan Barbarà, [1992?] [Maqueta de l'obra "Empúries, inici d'un retorn" fruit de la col·laboració entre Joan Barbarà i Alexis Eudald Solà. Les il. són gravats calcogr., sobre paper Vélin Arches].

  Barbarà, Joan, 1927- La Masia [11 aiguaforts : selecció d'onze gravats a l'aiguafort / originals de Joan Barbarà ; amb un poema inèdit de Rafael Santos Torroella] Barcelona: Taller 46, 1984.

   

  Barbarà, Joan, 1927- [Eixida] [Objecte] [1984].