BIBLIOTECA DE CATALUNYA

DIRECTORA
Eugènia Serra

 

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ

Biblioteca de Catalunya

COMISSARIS

Rosa Montalt. Secció de Músia. Unitat Bibliogràfica. BC

Amb la col·laboració de: Francesc Fontbona. Unitat Gràfica. BC

COORDINACIÓ

Àrea de Difusió. BC

FOTOGRAFIES

Digitalització. BC

CONSERVACIÓ PREVENTIVA

Servei d'Emmagatzemament, Preservació i Conservació. BC

DISSENY GRÀFIC

HOBRA. www.hobradesign.com

DISSENY DEL MUNTAGE

Llamazarés Pomés Arquitectura

PRODUCCIÓ

Claroscuro

DISSENY WEB

Àrea de Tecnologia de la Informació. BC