Menú superior

Ets a: Inici / Transparència i accés a la informació


Menú esquerreTransparència

Recull de les dades sobre l'activitat i gestió de la Biblioteca de Catalunya, d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Portal de la Transparència de la Generalitat de Catalunya

La majoria de les dades es troben al Portal de la transparència gencat o al web de la Generalitat de Catalunya, que és cap a on apunten els enllaços; en els casos que hi ha informació específica i/o addicional a la mateixa web de la Biblioteca, s'indica.

Organització

Direcció

Convocatòries: accés i resolució

Representació sindical

  • Nombre d'alliberats sindicals BC
  • Cost dels alliberats sindicals BC

Pressupostos

Patrimoni

Subvencions i ajuts

Contractes

Convenis

Línies d'actuació

Informació estadística

Procediments jurídics

Territori

Revisió d'actes administratius

Resolucions administratives i judicials amb rellevància pública

Dictàmens