Del 20 de maig al 21 de juny de 2014

Sala d'exposicions

HORARI

De dimarts a divendres d'11h a 15h i de 17h a 20h.

Dissabtes de 10h a 14h

Entre les següents paraules...

“¿En un plec de roba o en un plec d’ànima? ¿En un racó de geste o en
un fonètic racó de nom i cognom? -Jo no sabria dir-ho pas. Però alguna
cosa hi ha, certament, en aquest artista tan jove, que ens duu flaires
prestigioses d’antiguitat...” (Eugeni d’Ors, 1907)

...i aquestes altres...

“...si bé estimava molt Bach o Beethoven, el seu màxim interès era la
música actual... Interessar-se pel fenomen viu i actual és ésser també
viu i actual; i d’un esperit que a setanta-sis anys encara evoluciona no
podem fer altra cosa sinó admirar la seva vitalitat i desitjar de poder-ne
treure exemple...” (Josep Soler, 2008)

...es perfila un gran músic: Cristòfor Taltabull i Balaguer.