Del 18 de novembre al 20 de desembre de 2014

Sala d'exposicions

HORARI

De dimarts a divendres d'11h a 15h i de 17h a 20h.

Dissabtes de 10h a 14h

El modernisme i el noucentisme són moviments de referència en la cultura catalana actual que no necessiten presentació. Les personalitats creadores i emprenedores de finals del segle XIX i del primer quart del segle XX van situar Catalunya dins d’Europa. El sector editorial havia agafat una empenta inusitada amb els nous mitjans d’impressió, i les masses socials, cada vegada més alfabetitzades, començaven a absorbir amb celeritat les publicacions periòdiques. Les revistes es convertiren en el mitjà de comunicació més àgil perquè permetien presentar uns continguts breus i actualitzats que interaccionaven amb el dia a dia de la gent.