Menú superior

Ets a: Inici / rgpd / Detall dels tractaments / Llista de correu de l'Arxiu Joan Maragall
Llista de correu de l'Arxiu Joan Maragall. Informació bàsica sobre protecció de dades

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat

Arxiu Joan Maragall
Biblioteca de Catalunya

Adreça postal

Carrer d'Alfons XII, 79.
08006 Barcelona

Telèfon

+34 93 270 23 00

Adreça   electrònica

http://www.bnc.cat

arxiujoanmaragall@bnc.cat

 

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Finalitat

Difusió de les notícies, activitats i exposicions que organitza l'Arxiu Joan Maragall de la Biblioteca de Catalunya

 

LEGITIMACIÓ

Base legal

Consentiment de la persona interessada

 

DESTINATARIS (cessió de dades)

Identitat destinataris

Les dades no es comunicaran a tercers

 

DRETS

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si la Biblioteca de Catalunya tracta dades personals que la concerneixen, o no.

DRET

CONTINGUT

CANALS D’ATENCIÓ

Accés

Teniu dret a consultar les vostres dades personals

 

-  Per correu postal

 

-  Electrònicament

Rectificació

Teni dret a modificar les vostres dades   personals quan siguin inexactes

Supressió

Teniu dret a sol·licitar la supressió de les vostres dades quan ja no siguin necessàries   per a les finalitats per a les quals es van recollir

Oposició

Teniu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades amb finalitats de màrqueting,   inclosa l’elaboració de perfils. La Biblioteca de Catalunya deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o   defensar possibles reclamacions.

Limitació del tractament

Podeu sol·licitar la limitació al tractament de les vostres dades d’acord amb les circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD. En aquest cas únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Com podeu exercir els drets:

- Per escrit a:

Arxiu Joan Maragall
Biblioteca de Catalunya
Carrer d'Alfons XII, 79.
08006 Barcelona

-   Per correu electrònic:  arxiujoanmaragall@bnc.cat

Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets voleu exercir.

Quines vies de reclamació hi ha:

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una   reclamació adreçada a l’Autoritat Catalana de Protecció de dadesmitjançant les següents vies:

-    Per la seu electrònica de l'Autoritat amb signatura electrònica.

-  Per correu postal, amb signatura manuscrita, adreçat a: c/Rosselló, 214,   esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona.

-  Presencialment, amb signatura manuscrita, al Registre d'entrada de documents de l'APDCAT (c/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00h), al Registre d'entrada de qualsevol   òrgan de l'Administració de la Generalitat de Catalunya o de l'Estat, o en una oficina de correus.