Menú superior

Ets a: Inici / rgpd / Drets de les persones interessades
Drets de les persones interessades

Teniu dret a obtenir informació sobre si a la Biblioteca de Catalunya estem tractant dades personals que us concerneixen, o no. 

Com a persones interessades, teniu dret a accedir a les vostres dades  personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades  inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius,  quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les  quals es van recollir.  

Podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades  d’acord amb les condicions establertes a l’article 18 del RGPD. En  aquest cas, únicament tractarem les vostres dades per exercir o defensar  reclamacions o en cas de protecció dels drets d’una altra persona  física o jurídica o per raons d’interès públic important. 

En determinades circumstàncies, podeu oposar-vos, motivant la vostra  sol·licitud, al tractament de les vostres dades personals.  

Com es poden exercir els drets

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació, adreçant  una sol·licitud:

Per escrit o presencialment a: BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Carrer de l'Hospital, 56, 08001 Barcelona)

Per correu electrònic:  bustia@bnc.cat

Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

Per a conèixer més detalls i dades de contacte específics del tractament en el qual consten les vostres dades, consulteu el detall dels tractaments.