Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 760-787 >> 762

762 - Entrada de subcol·lecció (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Control de constant de visualització
# - Subcol·lecció
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$c - Informació qualificadora (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació de relació (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
    /1 - Forma del nom
    /2 - Tipus de registre
    /3 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent a una subcol·lecció relacionada quan el document objecte és una col·lecció principal o una subcol·lecció principal (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Subcol·lecció:

Anotada a més a més de qualsevol altra informació sobre la col·lecció en el registre.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 762 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.

INDICADORS

Segon indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix les dades del camp d'entrada d'enllaç.
# - Subcol·lecció
Usat per generar la constant de visualització Subcol·lecció:.
8 - Cap constant de visualització generada
La informació es pot proporcionar en el subcamp $i (Informació sobre la relació) quan cal un text introductori especial.

EXEMPLES

110 1#$aUnited States.$bGeological Survey.
245 10$aGeological Survey water-supply paper.
762 0#$tQuality of surface waters of the United States
762 0#$tEvaporation control research
[La publicació en sèrie descrita és un registre de col·lecció principal.]

(21/09/2022) snb@bnc.cat