Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 760-787 >> 767

767 - Entrada de traducció (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Control de constant de visualització
# - Traduït com
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$c - Informació qualificadora (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació de relació (R)
$k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$r - Número d'informe (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
    /1 - Forma del nom
    /2 - Tipus de registre
    /3 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent a una subcol·lecció relacionada quan el document objecte és en la llengua original o és una altra traducció (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Traduït com:.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 767 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.

INDICADORS

Segon indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix les dades del camp d'entrada d'enllaç.
# - Traduït com
Usat per generar la constant de visualització Traduït com:.
8 - Cap constant de visualització generada
La informació es pot proporcionar en el subcamp $i (Informació sobre la relació) quan cal un text introductori especial.

EXEMPLES

245 00$aAstrofizicheskie issledovaniíà.
767 0#$tAstrofizicheskie issledovaniíà. English. Bulletin of the Special Astrophysical Observatory (North Caucasus)$x0190-2709$w(DLC)###86649325#$w(OCoLC)4698159
245 00$aFinance & development.
580 ##$aTambé disponible en les traduccions següents: Àrab: Tamwīl wa-al-tanmiyah; Francès: Finances et développement; Alemany: Finanzierung & Entwicklung; Castellà: Finanzas y desarrollo; Portuguès: Finanças & desenvolvimento.
767 1#$tFinance & development. Àrab. Tamwīl wa-al-tanmiyah$x0250-7455
767 1#$tFinance & development. Francès. Finances et développement$x0430-473X
767 1#$tFinance & development. Alemany. Finanzierung & Entwicklung$x0250-7439
767 1#$tFinance & development. Castellà. Finanzas y desarrollo$x0250-7447
767 1#$tFinance & development. Portuguès. Finanças & desenvolvimento$x0250-7404

(21/09/2022) snb@bnc.cat