Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 760-787 >> 770

770 - Entrada de suplement/entrada de número especial (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Maig 2017

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Control de constant de visualització
# - Suplement
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$c - Informació qualificadora (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació de relació (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$r - Número d'informe (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
    /1 - Forma del nom
    /2 - Tipus de registre
    /3 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent al suplement o al número especial associats al document objecte, però catalogats i/o entrats com a registres separats (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Suplement:.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 770 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.

INDICADORS

Segon indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix les dades del camp d'entrada d'enllaç.
# - Suplement
Usat per generar la constant de visualització Suplement:.
8 - Cap constant de visualització generada
La informació es pot proporcionar en el subcamp $i (Informació sobre la relació) quan cal un text introductori especial.

EXEMPLES

245 00$aNews of the Cooperative Health Statistics System.
770 0#$tDirectory: United States, territories, and Canada$w(DLC)###78646712#$w(OCoLC)4579783
[El registre és per al títol principal; l'enllaç dóna l'entrada d'un suplement.]
245 00$aJournal of cellular biochemistry.
770 0#$tJournal of cellular biochemistry. Supplement$x0733-1959
[El registre és per al títol principal; l'enllaç dóna l'entrada d'un suplement.]

(21/09/2022) snb@bnc.cat