Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 760-787 >> 772

772 - Entrada de publicació principal (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Control de constant de visualització
# - Suplement de
0 - Publicació principal
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$c - Informació qualificadora (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació de relació (R)
$k - Dades sobre la col·lecció del document relacionat (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$r - Número d'informe (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
    /1 - Forma del nom
    /2 - Tipus de registre
    /3 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent al registre principal relacionat quan el document objecte és un número únic, un suplement o un número especial (relació vertical) del document principal. Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Suplement de:.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 772 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.

INDICADORS

Segon indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix les dades del camp d'entrada d'enllaç.
# - Suplement
Usat per generar la constant de visualització Suplement:.
0 - Publicació principal
Usat per generar la constant de visualització Publicació principal:.
8 - Cap constant de visualització generada
La informació es pot proporcionar en el subcamp $i (Informació sobre la relació) quan cal un text introductori especial.

EXEMPLES

245 00$aAgricultural situation.$pAfrica and the Middle East.
772 0#$tWorld agricultural situation (Washington, D.C. : 1970)$x0084-1358$w(DLC)sf#81008035#
245 00$aDonnées statistiques pour la Haute-Normandie.
580 ##$aSuplement de: Statistiques pour l'économie normande, 1979- ; suplement de: Aval, <1982,>
772 1#$tStatistiques pour l'économie normande$g1979-$w(OCoLC)6260766
772 1#$tAval$g<1982->
245 04$aThe Post boy.$nNumb. 2436, from Thursday December 21 to Saturday December 23, 1710.
772 1#$7unas$tPost boy (London, England)$w(OCoLC)1234567
245 14$aThe Foundling hospital for wit :$bintended for the reception and preservation of such ...
772 1#$7p1as$aSilence, Timothy.$tFoundling hospital for wit
245 04$aThe toolbox :$bbuyer's directory.
772 0#$tLubricants world (2000)$w(OCoLC)43290151$w(DLC)##2001203221

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Control de constant de visualització
1 - Número especial [OBSOLET] [CAN/MARC només]

(21/09/2022) snb@bnc.cat