Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 760-787 >> 773

773 - Entrada de document font (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Control de constant de visualització
# - En
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació de relació (R)
$k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$p - Títol abreujat (NR)
$q - Enumeració i primera pàgina (NR)
$r - Número d'informe (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
    /1 - Forma del nom
    /2 - Tipus de registre
    /3 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent al document font de la unitat constituent descrita en el registre (relació vertical). En el cas de documents font que són de naturalesa seriada o en més d'un volum, la informació dels subcamps $g i $q és necessària per a indicar la localització exacta de la part component dins del document bibliogràfic.

Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, el terme introductori En:.

Proporcionat per facilitar a l'usuari la localització de la part física que conté la part component o la subunitat que es descriu. Per tant, només cal que siguin inclosos en el camp aquells elements requerits per ajudar en la identificació del document font, com ara enllaços amb el registre bibliogràfic que descriu el document i/o les dades descriptives que identifiquen el document font.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 773 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.

INDICADORS

Segon indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix les dades del camp d'entrada d'enllaç.
# - En
Usat per generar la constant de visualització En:.
8 - Cap constant de visualització generada
La informació es pot proporcionar en el subcamp $i (Informació sobre la relació) quan cal un text introductori especial.

EXEMPLES

773 0#$tHorizon$gVol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159
[El document font s'identifica pel títol.]
773 0#$gVol. 2, no. 2 (Feb. 1976), p. 195-230$w(DLC)###75001234#
[El document font s'identifica pel número de registre.]
773 0#$tNetworks fornetworkers : critical issues in cooperative library development$w(DLC)###79024054#$w(Uk)8040016
[El document font s'identifica pel títol i pels números de registre.]
773 0#$7p1am$aDesio, Ardito, 1897-$tGeographical features of the Karakorum.$dMilano : ISMEO, 1991
[El document font s'identifica per l'autor i el títol.]
773 0#$7p1am$aHamilton, Milton W. (Milton Wheaton), 1901-$tSir William Johnson and the Indians of New York.$d[Albany] : University of the State of New York, State Education Dept., Office of State History, 1967$w(DLC)###68066801#
[El document font s'identifica per l'autor, el títol, i el número de registre.]
773 0#$tGilbert H. Grosvenor Collection of Photographs of the Alexander Graham Bell family
[El document font s'identifica pel títol.]
773 0#$tEntomologists' monthly magazine$pENTOMOL MON MAG$dWallingford : Gem Publishing Company$x0013-8908$yFNMMA
773 0#$7c2tc$aMassachusetts. Commission on Consumer Affairs$tRecords$w(MaRG)170
773 0#$7nnas$tCalifornia journal.$gVol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48$q24:B:9<235
773 0#$7nnas$tMetro. $gVol. 96, no. 4 (May 2000), p. 23-24, 27$q96:4<23
773 0#$tPacific rail news.$q279<GM5
[Aquest exemple conté el subcamp $q sense el corresponent subcamp $g]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$q - Enumeració i primera pàgina [NOU, 2003]

(21/09/2022) snb@bnc.cat