Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 760-787 >> 774

774 - Entrada d'unitat constituent (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Control de constant de visualització
# - Unitat constituent
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$c - Informació qualificadora (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació de relació (R)
$k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$r - Número d'informe (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
    /1 - Forma del nom
    /2 - Tipus de registre
    /3 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent a una unitat constituent associada a una unitat bibliogràfica més gran (relació vertical). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Unitat constituent:.

Les unitats constituents poden ser part d'un únic registre bibliogràfic, d'un document en més d'una part, o d'un recull. El document constituent pot ser descrit o no en un registre bibliogràfic separat.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 774 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.

INDICADORS

Segon indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix les dades del camp d'entrada d'enllaç.
# - Unitat constituent
Usat per generar la constant de visualització Unitat constituent:.
8 - Cap constant de visualització generada
La informació es pot proporcionar en el subcamp $i (Informació sobre la relació) quan cal un text introductori especial.

EXEMPLES

245 10$a[136th Street, southeastern section of the Bronx]$h[graphic].
774 0#$81\c$oNYDA.1993.010.00130.$n[DIAPimage].$tMap of area with highlighted street
774 0#$oNYDA.1993.010.00130.$n[DIAPimage]$tMap of area with highlighted street
774 0#$82\c$oNYDA.1993.010.00131.$n[DIAPimage].$tView of Mill Brook Houses from one of the houses,$d89/05
774 0#$oNYDA.1993.010.00131.$n[DIAPimage]$tView of Mill Brook Houses from one of the houses,$d89/05
774 0#$83\c$oNYDA.1993.010.00132.$n[DIAPimage].$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. between 136th St. and 137th St.,$d93/05
774 0#$oNYDA.1993.010.00132.$n[DIAPimage]$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St.,$d93/05
774 0#$84\c$oNYDA.1993.010.00133.$n[DIAPimage].$tView N from 136th St. roof top of area between Bruckner Expressway and Cypress Ave.,$d93/06
774 0#$oNYDA.1993.010.00133.$n[DIAPimage]$tView N from 136th St. roof top area between Bruckner Expressway and Cypress Ave.,$d93/06
774 0#$85\c$oNYDA.1993.010.00134.$n[DIAPimage].$tView E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St.,$d93/06
774 0#$oNYDA.1993.010.00134.$n[DIAPimage]$tView E from rooftop of garden bounded by Bruckner Expressway, 136th St. and 135th St.,$d93/06
856 7#$81.1\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMG0089.512.gif$2http
856 7#$81.2\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00217.jpg$2http
856 7#$82.1\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0090.512.gif$2http
856 7#$82.2\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00345.jpg$2http
856 7#$83.1\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0091.512.gif$2http
856 7#$83.2\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00346.jpg$2http
856 7#$84.1\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0092.512.gif$2http
856 7#$84.2\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00347.jpg$2http
856 7#$85.1\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/photocd/3009-1031-1443/IMP0094.512.gif$2http
856 7#$85.2\c$uhttp://www.cc.columbia.edu/imaging/diap/jfif00/.mosaic/nyc00349.jpg$2http
[El registre és per a la unitat bibliogràfica major; els camps 774 dónen les entrades per a les unitats constituents amb els enllaços a les URL en el camp 856 (Localització i accés electrònics) per a les imatges mateixes]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Control de constant de visualització
0 - Inclou [OBSOLET] [CAN/MARC només]

(21/09/2022) snb@bnc.cat