Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 760-787 >> 775

775 - Entrada d'una altra edició (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Control de constant de visualització
# - Altres edicions disponibles
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$c - Informació qualificadora (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$e - Codi de llengua (NR)
$f - Codi de país (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació de relació (R)
$k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$r - Número d'informe (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
    /1 - Forma del nom
    /2 - Tipus de registre
    /3 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada per a una altra edició disponible del document objecte (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Altres edicions disponibles:.

En aquest camp s'anoten els següents tipus d'edicions:


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 775 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.

INDICADORS

Segon indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix les dades del camp d'entrada d'enllaç.
# - Altres edicions disponibles
Usat per generar la constant de visualització Altres edicions disponibles:.
8 - Cap constant de visualització generada
La informació es pot proporcionar en el subcamp $i (Informació sobre la relació) quan cal un text introductori especial.

EXEMPLES

130 0#$aCuba economic news.$lCastellà.
245 10$aCuba noticias económicas.
580 ##$aPublicat també en anglès: Cuba economic news.
775 1#$tCuba economic news$x0590-2932$eeng$w(OCoLC)2259984
775 0#$tCuba economic news$x0590-2932$eeng$w(OCoLC)2259984
130 0#$aModern maturity (NRTA ed.)
245 00$aModern maturity :$bpublication of the American Association of Retired Persons.
250 ##$aNRTA ed.
775 1#$tModern maturity$x0026-8046$w(DLC)###63047860$w(OCoLC)1758471
775 0#$tModern maturity$x0026-8046$w(DLC)###63047860#$w(OCoLC)1758471
245 00$aCommunist.
260 ##$aNew York,$bGreenwood Reprint Corp.,$c1968.
580 ##$aReimpressió d'una revista setmanal publicada a Chicago pel National Organization Committee del Communist Party of America.
775 1#$tCommunist$filu
775 0#$tCommunist$filu
775 1#$tModern maturity$bNRTA edition
775 0#$tModern maturity$bNRTA edition
775 0#$tHospital practice (Office ed.)$x8750-2836

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Indicator 2 - Entrada d'edició igual que l'entrada principal i/o el títol (PS) [OBSOLET, 1978]
Els valors definits eren: 0 (Entrada no igual), 1 (Entrada igual que el títol), 2 (Entrada igual que l'entrada principal i el títol).

(21/09/2022) snb@bnc.cat