Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 760-787 >> 776

776 - Entrada de forma física addicional (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Control de constant de visualització
# - Altres edicions disponibles
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$c - Informació qualificadora (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació de relació (R)
$k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$r - Número d'informe (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
    /1 - Forma del nom
    /2 - Tipus de registre
    /3 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent a una altra forma física disponible del document objecte (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria Disponible en una altra forma:.

Usat per enllaçar els registres de múltiples formes físiques del mateix títol.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 776 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.

INDICADORS

Segon indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix les dades dels camps d'entrada d'enllaç.
# - Disponible en una altra forma
Usat per generar la constant de visualització Disponible en una altra forma: (per a les no publicacions en sèrie) o Publicat en una altra forma: (per a publicacions en sèrie).
8 - Cap constant de visualització generada
La informació es pot proporcionar en el subcamp $i (Informació sobre la relació) quan cal un text introductori especial.

EXEMPLES

245 00$aCollege English.
530 ##$aTambé disponible en microfilm de la University Microfilms.
776 1#$tCollege English$x0010-0994$w(DLC)sc#84007753#$w(OCoLC)3546316
776 0#$tCollege English$x0010-0994$w(DLC)sc#84007753#$w(OCoLC)3546316
245 00$aCollege English$h[microforma].
776 1#$tCollege English$x0010-0994$w(DLC)###41006180#$w(OCoLC)1564053
776 0#$tCollege English$x0010-0994$w(DLC)###41006180#$w(OCoLC)1564053
245 04$aThe Americas.
530 ##$aTambé disponible en microfilm de la University Microfilms.
776 1#$tAmericas$x0003-1615$w(OCoLC)8370205
776 0#$tAmericas$x0003-1615$w(OCoLC)8370205
776 1#$cOriginal$w(DLC)###24020326#
[El document catalogat és una reproducció. El camp 776 dóna informació sobre el registre original.]
776 0#$cOriginal$w(DLC)###24020326#

(21/09/2022) snb@bnc.cat