Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 760-787 >> 777

777 - Entrada de "publicat amb" (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Control de constant de visualització
# - Publicat amb
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$c - Informació qualificadora (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació de relació (R)
$k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$r - Número d'informe (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
    /1 - Forma del nom
    /2 - Tipus de registre
    /3 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent a la publicació que es cataloga separadament però que es publica amb el document objecte o que hi és inclosa (relació horitzontal). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basada en l'etiqueta del camp, la frase introductòria "Publicat amb":.

Aquest camp no s'usa per a les notes de relligat amb (camp 501 (Nota amb)) que fan referència a les pràctiques locals d'enquadernació per a parts no components (relacions analítiques).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 777 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.

INDICADORS

Segon indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix les dades dels camps d'entrada d'enllaç.
# - Font de les dades
Usat per generar la constant de visualització Font de les dades:.
8 - Cap constant de visualització generada
La informació es pot proporcionar en el subcamp $i (Informació sobre la relació) quan cal un text introductori especial.

EXEMPLES

245 04$aMythlore.
580 ##$aInclou de manera intermitent números de: Mythprint.
730 02$aMythprint.
777 1#$tMythprint$x0146-9347
777 0#$tMythprint$x0146-9347
245 04$aThe drug, the nurse, the patient.
580 ##$aEls vol. de 1962-<1966> inclouen de manera intermitent revisions biennals de: Current drug handbook, ISSN 0070-1939, també publicat separadament.
730 02$aCurrent drug handbook.
777 1#$tCurrent drug handbook$g1962-$x0070-1939$w(DLC)###58006390#$w(OCoLC)1565622
[Registre del document objecte]
777 0#$tCurrent drug handbook$g1962-$x0070-1939$w(DLC)###58006390#$w(OCoLC)1565622
245 00$aCurrent drug handbook.
580 ##$aRevisions biennals intermitents per als v. de 1962/64-<1966/68> també incloses en: The Drug, the nurse, the patient.
777 1#$tDrug, the nurse, the patient$w(DLC)###66015620#$w(OCoLC)3995456
[Registre relacionat]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Control de constant de visualització
0 - Publicat amb [OBSOLET] [CAN/MARC només]
1 - Amb [OBSOLET] [CAN/MARC només]
2 - Relligat amb [OBSOLET] [CAN/MARC només]

(21/09/2022) snb@bnc.cat