Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 760-787 >> 780

780 - Entrada anterior (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Tipus de relació
0 - Continua
1 - Continua en part
2 - Substitueix
3 - Substitueix en part
4 - Format per la fusió de ... i ...
5 - Absorbeix
6 - Absorbeix en part
7 - Separada de

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$c - Informació qualificadora (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació de relació (R)
$k - Dades de la col·lecció del document relacionat (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$r - Número d'informe (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
    /0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
    /1 - Forma del nom
    /2 - Tipus de registre
    /3 - Nivell bibliogràfic
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació referent al títol anterior immediat del document objecte (relació cronològica). Quan es genera una nota a partir d'aquest camp, en la visualització es pot generar, basat en el valor del segon indicador del camp, un terme o frase introductori.

Si hi ha més d'una entrada anterior, es repeteix el camp 780.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

La descripció del primer indicador i de tots els subcamps, així com les convencions d'entrada excepte per a les constants de visualització del camp 780 es donen a la secció 760-787 Entrades d'enllaç-Informació general.

INDICADORS

Segon indicador - Tipus de relació
Relació entre el document objecte i l'entrada anterior. Els valors d'aquesta posició poden ser utilitzats per generar una constant de visualització en una nota.
0 - Continua
El document objecte continua l'entrada anterior.
130 0#$aHospitals (Chicago, Ill. : 1936)
780 00$aAmerican Hospital Association.$tBulletin of the American Hospital Association$w(OCoLC)1777831
 
Visualització: 
Continua: American Hospital Association. Bulletin of the American Hospital Association.
1 - Continua en part
El document objecte continua en part l'entrada anterior.
245 00$aAnnales scientifiques de l'Université de Besançon.$pMathématiques.
780 01$tAnnales scientifiques de l'Université de Besançon$w(OCoLC)6179013
Visualització: 
Continua en part: Annales scientifiques de l'Université de Besançon.
2 - Substitueix
El document objecte substitueix l'entrada anterior.
245 00$aHespéris tamuda.
780 02$tHespéris$w(OCoLC)1752037#
Visualització: 
Substitueix: Hespéris.
3 - Substitueix en part
El document objecte substitueix en part l'entrada anterior.
245 02$aL'Elevage porcin.
780 03$tElevage
Visualització: 
Substitueix en part: Elevage.
4 - Format per la fusió de ... i ...
El document objecte ha estat format per la unió d'un títol o més.
245 00$aAnnales geophysicae.
580 ##$aFusió de: Annales de géophysique i: Annali de geofisica.
780 14$tAnnales de géophysique$x0003-4029$w(OCoLC)1481255$w(DLC)###52016346#
780 14$tAnnali de geofisica$w(OCoLC)1847060$w(DLC)gs#49000041#
[La nota es visualitza a partir del camp 580.]
5 - Absorbeix
El títol que es cataloga absorbeix l'entrada anterior.
245 04$aThe American journal of international law.
780 05$aAmerican Society of International Law.$tProceedings$g1971
Visualització: 
Absorbeix: American Society of International Law. Proceedings, 1971.
6 - Absorbeix en part
El títol que es cataloga absorbeix en part l'entrada anterior.
245 00$aInternational flight information manual.
780 06$tGraphic notices and supplemental data$w(OCoLC)4276671
Visualització: 
Absorbeix en part: Graphic notices andsupplemental data.
7 - Separada de
El títol que es cataloga se separa de l'entrada anterior.
110 2#$aBritish Columbia Provincial Museum.
245 10$aTwo-year review.
780 07$aBritish Columbia. Ministry of Provincial Secretary and Government Services.$tAnnual report$x0226-0883$w(OCoLC)6270433 $w(DLC)###80649039#
Visualització: 
Separada de: British Columbia. Ministry of Provincial Secretary and Government Services. Annual report.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Constants de visualització - Els termes o frases introductoris com ara Absorbeix en part: que es visualitzen en notes juntament amb les dades anotades en el camp 780 no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor del segon indicador.
Primer indicador Primer indicador
0 Continua:
1 Continua en part:
2 Substitueix:
3 Substitueix en part:
4 Format per la fusió de ... i ...:
5 Absorbeix:
6 Absorbeix en part:
7 Separada de:

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Segon indicador - Tipus de relació
7 - Separada de (PS) [NOU, 1980]
Abans de la definició del codi 7, la informació sobre separada de i continua en part estaven definides pel codi 1 (Continua en part).

(21/09/2022) snb@bnc.cat