MARC 21 concís de fons: Camps de control (001-008)

 

 

Els camps 001-008 contenen números de control del registre i altra informació codificada i de control que s'utilitza en el processament de registres MARC de fons separats. Cada camp de control s'identifica per una etiqueta de camp en el Directori i conté o bé un sol element o bé una sèrie d'elements de longitud fixa identificats per una posició relativa. Els camps variables de control no contenen ni indicadors ni codis de subcamp.

 

·      001 - NÚMERO DE CONTROL (NR)

·      003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL (NR)

·      004 - NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRE BIBLIOGRÀFIC RELACIONAT (NR)

·      005 - DATA I HORA DE L'ÚLTIMA OPERACIÓ (NR)

·      007 - CAMP FIX DE DESCRIPCIÓ FÍSICA (NR))

·      008 - ELEMENTS DE LONGITUD FIXA (NR)

 

 

001 - NÚMERO DE CONTROL (NR)

 

Número de control del sistema assignat a un registre de fons separat. L'organització que inicia l'intercanvi proporciona als participants, amb finalitat d'intercanvi, la documentació sobre l'estructura del número de control i les convencions d'entrada de dades.

 

Una organització que rep un registre de fons separat pot traslladar el número de control del sistema distribuïdor del camp 001 al camp 014 (Número d'enllaç) o al camp 035 (Número de control del sistema)

 

Exemples

 

001

 

###86104385#

 

001

 

14919759

 

001

 

#####9007496

 

 

Inici de secció

 

 

003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL (NR)

 

Codi MARC per a l'organització, el número de control del qual és contingut al camp 001 (Número de control).

 

Vegeu les fonts dels codis d'organització per a un llistat de les fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Exemples

 

003

 

DLC

 

003

 

OcoLC

 

003

 

DNLM

 

003

CaOONL

 

Inici de secció

 

 

004 - NÚMERO DE CONTROL DEL REGISTRE BIBLIOGRÀFIC RELACIONAT (NR)

 

Número de control del sistema del registre MARC bibliogràfic per al qual s'ha creat un registre de fons separat

 

Inici de secció

 

 

005 - DATA I HORA DE L'ÚLTIMA OPERACIÓ (NR)

 

Setze caràcters que indiquen la data i l'hora de l'última operació del registre, i que serveixen com a identificador de versió del registre. S'anoten segons Representation of Dates and Times (ISO 8601). La data requereix 8 caràcters numèrics en la forma aaaammdd (4 per a l'any, 2 per al mes, i 2 per al dia). L'hora requereix 8 caràcters numèrics en la forma hhmmss.f, (2 per a l'hora, 2 per als minuts, 2 per als segons, i 2 per a la fracció decimal dels segons, incloent-hi el punt dels decimals) expressada en termes de rellotge de 24 hores (00-23).

 

Exemple

 

005

 

19890901141236.0

 

 [1 de setembre de 1989, 2 h 12 min 36 s de la tarda (14:12:36)]

 

Inici de secció

 

 

007 - CAMP FIX DE DESCRIPCIÓ FÍSICA (NR)

 

Característiques físiques específiques, i codificades, de l'exemplar del document bibliogràfic del qual s'anoten els fons. Vegeu la descripció del camp 007 a Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques per als designadors de contingut definits en aquest camp. El codi de Categoria de material (007/00) es pot descriure textualment en el camp 842 (Designador textual de forma física).

 

Exemples

 

007

 

aj|canzn

 

007

 

cj|na#

 

007

 

db|cen

 

007

 

go|cjbff#

 

007

 

he|bmb024baca

 

007

 

kl|ao#

 

007

 

mr|caaadmnartauac198606

 

007

 

sd|bsmennmplud

 

007

 

ta

 

007

 

td

 

007

 

vf|caahos

 

007

 

qu

 

007

 

zm

 

 

Inici de secció

 

 

008 - ELEMENTS DE LONGITUD FIXA (NR)

 

Trenta-dues posicions (00-31) que contenen elements que proporcionen informació codificada sobre el registre. Cada posició definida ha de contenir o bé un codi definit o un caràcter de farciment ( | ). El caràcter de farciment s'usa quan no es té la intenció de proporcionar un codi definit per a una posició específica. Quan s'insereix informació de fons en un registre MARC bibliogràfic, aquesta informació es pot donar en el camp 841 $b (Valors de les dades codificades de fons, Elements de longitud fixa).

 

Posicions dels caràcters

 

Cadena de sis caràcters numèrics, generada automàticament, que indica la data en què el report de fons es va entrar per primera vegada en forma llegible per ordinador. La data s'anota en la forma aammdd.

Codi d'un sol caràcter que indica si les noves parts publicades d'un document en més d'una part (Capçalera/06, codi v) o d'un document seriat (Capçalera/06, codi y) s'estan rebent o s'estant accedint mitjançant un tercer. Aquest codi també s'usa amb els documents en una sola part (Capçalera/06, codi x).

       0 - Desconegut

       1 - Altres

       2 - Complet

S'han rebut totes les parts d'un document en més d'una part o d'un document seriat. Aquest codi s'utilitza també en documents en una sola part.

       3 - Demanat

Indica que s'ha fet una comanda de les parts en curs i/o de continuació d'un document, però que encara no s'ha rebut o no s'ha fet accessible res. S'exclouen les parts rebudes com a adquisició retrospectiva. Aquest codi també s'utilitza en documents en una sola part.

       4 - Es rep actualment

Les parts d'un document seriat o les actualitzacions d'un document en més d'una part es reben de manera corrent.

       5 - No es rep actualment

L'organització que guarda els fons té fons d'un document en més d'una part o d'un document seriat, però ni el rep, ni es proposa d'adquirir-lo de manera corrent. Ja no es reben més actualitzacions de documents en més d'una part o d'altres documents.

       6 - Accés extern

Contingut en línia accedit mitjançant una plataforma d'un tercer, per exemple, una pàgina web d'un editor, un proveïdor de continguts, etc.

Codi d'un caràcter que indica com s'adquireix el document.

       c - Compra cooperativa o consorciada

       d - Dipòsit 

       e - Intercanvi

       f - Gratuït

       g - Donatiu

       l - Dipòsit legal

       m - Membres

       n - Compra externa a la biblioteca

       p - Compra

       q - Lloguer

       u - Desconegut

       z - Altres mètodes d'adquisició

Quatre caràcters que indiquen un propòsit de cancel·lació, la data efectiva d'una cancel·lació o la data de l'última part esperada d'un document en més d'una part o d'un document seriat. Les dates s'anoten en la forma aamm (2 per a l'any i 2 per al mes).

       [aamm] - Data de cancel·lació o de l'última part esperada

       uuuu - Propòsit de cancel·lació; data efectiva desconeguda

       #### - Sense propòsit de cancel·lació o no aplicable

Codi d'un caràcter que indica la política general de conservació del document.

       0 - Desconeguda

       1 - Altres

       2 - Es guarda, excepte si és substituït per actualitzacions

       3 - Es guarda l'exemplar de mostra

       4 - Es guarda fins que és substituït per microforma

       5 - Es guarda fins que és substituït per un volum cumulatiu, per un volum de substitució o per una revisió

       6 - Es guarda durant un període limitat de temps

Es guarden parts d'un document durant un període de temps o només es guarden parts o edicions del document. Les parts o les dates específiques es poden reportar a 008/13-15 (Política específica de conservació).

       7 - No es guarda

       8 - Es guarda permanentment

Es guarden totes les parts d'un document. S'utilitza per a documents no seriats que es guarden normalment d'una manera permanent.

Tres posicions que indiquen les parts específiques del document que es guarden quan 008/12 (Política general de conservació) conté el codi 6 (es guarda durant un període limitat).

       ### Sense política específica de conservació

Es deixa un blanc (#) en cada posició 008/13-15 quan no s'anota cap política específica de conservació.

·         13 - Tipus de política

       l - Última

Indica a 008/13 que es guarda l'última unitat de temps o part, l'actual.

       p - Anteriors

Indica a 008/13 que es guarden unitats de temps o parts anteriors, a més de l'actual.

       1-9 Nombre d'unitats

Un número d'un caràcter (1-9) que especifica el nombre d'unitats de temps o de parts que es guarden a 008/14. Si el nombre d'unitats de temps o de parts és superior a 9, aquesta informació es pot anotar en el subcamp $x (Nota interna) o $z (Nota pública) del camp 852 (Localització) o en un dels camps de dades de fons 86X. Quan el tipus de política és Última (codi l), el número inclou la unitat de temps o de part actual. Si el tipus de política és Anteriors (codi p), el número no inclou la unitat de temps o de part actual.

Un codi alfabètic d'un caràcter, en minúscules, que descriu el període de conservació o la part que es guarda.

Temps:

       m - Mes(-os)

       w - Setmana(-es)

       y - Any(s)

Part:

       e - Edició(-ns)

       i - Número(s)

       s - Suplement(s)

Codi d'un caràcter que indica una estimació de l'extensió general dels fons d'un document en més d'una part o d'un document seriat.

       0 - Altres

Es guarden parts d'un document durant un període limitat de temps o no es fa cap estimació

       1 - Complet

       2 - Incomplet

       3 - Molt incomplet

       4 - No aplicable

Menció de fons d'un document en una sola part.

Tres caràcters numèrics que indiquen el nombre d’exemplars reportats. El número es justifica a la dreta i cada posició no usada conté un zero.

El camp 845 (Nota dels termes que regulen l'ús i la reproducció) pot contenir informació més específica.

       a - Es deixarà en préstec

       b - No es deixarà en préstec

       c - Només es deixarà en préstec la còpia en paper

       l - Política de préstec limitada

       u - Desconeguda

Codi d'un caràcter que indica la política de reproducció del document de l'organització que reporta els fons. Es pot incloure informació més específica en el camp 845 (Nota dels termes que regulen l'ús i la reproducció).

       a - Es reproduirà

       b - No es reproduirà

       u - Desconeguda

Codi MARC de tres caràcters que indica la llengua de les dades codificades en els camps d'enumeració i cronologia 863-865 que requereixen una taula de llengües per a generar termes cronològics o números ordinals per als codis en una visualització. Codi de: MARC Code List for Languages.

       ### - Blancs

       und - Sense determinar

Codi d'un caràcter que indica si la informació de fons representa un report d’exemplar compost o un report d’exemplar separat.

       0 - Report d'exemplar separat

Informació de fons d’un sol exemplar d'un document.

       1 - Report d'exemplar compost

La informació sobre dos o més exemplars del mateix document bibliogràfic guardats en una sola localització o en una o més sublocalitzacions s'unifica en un sol report de fons.

Sis caràcters numèrics que indiquen l'actualitat de la informació de fons. La data s'anota en la forma aammdd. Una data que consisteix només en informació sobre any i mes es justifica a l'esquerra i cada posició no usada conté un zero. Una data desconeguda es representa per sis zeros.

 

Inici de secció

 

 


 

Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC