MARC 21 concís de fons: Camps de números i codis (0XX)

 

Els camps 010-066 inclouen números normalitzats que identifiquen el registre MARC bibliogràfic relacionat amb el qual s'enllaça un registre de fons separat. El camp 035 inclou un número de control del sistema d'un altre sistema diferent, el número de control del registre de fons separat del qual es troba en el camp 001 (Número de control) o el número de control del registre bibliogràfic del qual està inclòs en el camp 004 (Número de control del registre bibliogràfic relacionat). El camp 066 inclou informació que especifica els jocs de caràcters presents en el registre.

 

·      010 - NÚMERO DE CONTROL DE LA LIBRARY OF CONGRESS (NR)

·      014 - NÚMERO D'ENLLAÇ (R)

·      016 - NÚMERO DE CONTROL DEL CENTRE BIBLIOGRÀFIC NACIONAL (R)

·      017 - NÚMERO DE COPYRIGHT O DIPÒSIT LEGAL (R)

·      020 - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) (R)

·      022 - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) (R)

·      024 - ALTRES IDENTIFICADORS NORMALITZATS (R)

·      027 - STRN (STANDARD TECHNICAL REPORT NUMBER) (R)

·      030 - DESIGNACIÓ CODEN (NR)

·      035 - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA (R)

·      040 - FONT DEL REGISTRE (NR)

·      066 - JOCS DE CARÀCTERS PRESENTS (NR)

 

 

010 - NÚMERO DE CONTROL DE LA LIBRARY OF CONGRESS (NR)

 

Número de control, assignat per la Library of Congress, del registre MARC bibliogràfic relacionat del qual es fa un registre de fons separat.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Número d'entrada vàlid d’un registre bibliogràfic en el National Union Catalog of Manuscript Collections.

 

Exemples

 

010

 

##$a###85153773#

 

010

 

##$bms#78001237#$bms#85000779#

 

010

 

##$a###76647633#$zsc#76000587#

 

010

 

##$a###81691938#$z###82692384#

 

 

Inici de secció

 

 

014 - NÚMERO D'ENLLAÇ (R)

 

Número de control, assignat per una xarxa bibliogràfica, d'un registre de fons separat o el seu registre bibliogràfic relacionat del qual es fa un registre de fons separat.

 

Indicadors

 

Valor que indica si el número inclòs en el subcamp $a o $z és el d’un registre de fons o el d'un registre bibliogràfic relacionat.

       0 - Número de registre de fons

       1 - Número de registre bibliogràfic

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi MARC de la xarxa, el número de control de la qual s'anota en el subcamp $a o $z.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Exemples

 

014

 

1#$a1605897$bOCoLC

 

014

 

0#$a0000-49030$z0000-39730$b[codi de l'organització]

 

 

Inici de secció

 

 

016 - NÚMERO DE CONTROL DEL CENTRE BIBLIOGRÀFIC NACIONAL (R)

 

El número de control, assignat per una agència bibliogràfica nacional diferent de la Library of Congress, del registre bibliogràfic relacionat del qual es fa un registre de fons separat.

 

Indicadors

 

       # - Library and Archives Canada

       7 - Centre identificat en el subcamp $2

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi de: MARC Code List for Organizations

Exemples

 

016

 

7#$aPTBN000004618$2PoLiBN

016

 

#7$a94.763966.1$2GyFmDB

 

016

 

#7$ab9117951$zE000214460$2Uk

 

 

Inici de secció

 

 

017 - NÚMERO DE COPYRIGHT O DIPÒSIT LEGAL (R)

 

Registre del copyright o número de dipòsit legal d'un document que va ser adquirit per copyright o per dipòsit legal.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Control de la constant de visualització

       # - Número de copyright o de dipòsit legal

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Codi de: Copyright and Legal Deposit Number Source Codes

 

Exemples

 

 

017

##$aEU781596$bU.S. Copyright Office

 

017

##$aPA52-758 (versió subtitulada en anglès)$aPA52-759 (versió doblada en anglès)$bU.S. Copyright Office

 

017

##$aDL1377-1984$bBibliothèque nationale de France

 

017

##$aVA26037$aVA26038$aVA26039$aVA26040$aVA26041$aVA26042$aVA26043$bU.S. Copyright Office

 

017

##$aPA111636$bU.S. Copyright Office$d19990828

 

017

#8$iReg. del supl.$aPA001116455$bU.S. Copyright Office$d20020725

 

017

#8$iReg. de l'orig.$aJP732$bU.S. Copyright Office$d19510504

 

017

##$aM44120-2006$zM444120-2006

 

Inici de secció

 

 

020 - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) (R)

 

L'ISBN (International Standard Book Number) copiat del subcamp $a del camp 020 (ISBN) del registre MARC bibliogràfic que representa la descripció del document per al qual es crea un registre de fons separat.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

 

Codis de subcamp

 

ISBN vàlid i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis. En la visualització, es pot generar ISBN i els guionets inserits.

Preu o breu menció de disponibilitat, i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis sobre la disponibilitat.

Breu menció de la informació qualificadora referida al document associat amb un número anotat en el subcamp $a o en el subcamp $z.

ISBN anul·lat o no vàlid i qualsevol informació qualificadora entre parèntesis. En la visualització, es pot generar ISBN (no vàlid) i els guionets inserits.

 

Exemples

 

020

 

##$a0491001304

 

020

 

##$z0877790105$qFabrikoid$c$12.00

 

020

 

##$a0456789012$qbobina 1

 

020

 

##$a0567890123$qbobina 2

 

020

 

##$a9780060723804$qpaper de pH neutre

 

020

 

##$a9780060799748$qcart.

 

020

 

##$a0717941728$qplegat$c0.45 $

 

020

 

##$a0877790019$qpell negra$z0877780116 :$c$14.00

 

 

Inici de secció

 

 

022 - ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER) (R)

 

L'ISSN (International Standard Serial Number) copiat del subcamp $a del camp 022 (ISSN) del registre MARC bibliogràfic que representa la descripció del document per al qual es crea un registre de fons separat.

 

Indicadors

 

       # - Nivell sense especificar

       0 - Recurs continu d'interès internacional

       1 - Recurs continu sense interès internacional

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

ISSN vàlid per al recurs continu. En la visualització, es pot generar ISSN.

ISSN que enllaça versions en suports diferents d'un recurs continu.  En la visualització, es pot generar ISSN-L.

ISSN-L anul·lat que ha estat associat amb el recurs. Cada ISSN-L anul·lat va contingut en un subcamp $m separat. En la visualització, es pot generar ISSN-L (anul·lat)

En la visualització, es pot generar ISSN (incorrecte)

En la visualització, es pot generar ISSN (anul·lat)

 

Exemples

 

022

 

022

##$a0376-4583

 

0#$a1234-1231$l1234-1231

 

022

0#$a1560-1560$l1234-1231$m1560-1560

022

 

##$a0046-225X$y0046-2254

 

022

 

##$a0410-7543$z0527-740X

 

Inici de secció

 

 

024 - ALTRES IDENTIFICADORS NORMALITZATS (R)

 

Un número normalitzat o un codi publicats en un document que no poden ser inclosos en cap altre camp (per exemple, el camp 020 (ISBN), 022 (ISSN), 027 (Standard Technical Report Number)). El tipus de número normalitzat o de codi s'identifica en el primer indicador o en el subcamp $2 (Font del número o codi).

 

Indicadors

 

Valor que indica el tipus de codi normalitzat inclòs en el camp.

       0 - ISCR (International Standard Recording Code)

       1 - UPC (Universal Product Code)

       2 - ISMN (International Standard Music Number)

       3 - EAN (International Article Number)

       4 - SICI (Serial Item and Contribution Identifier)

       7 - Font especificada en el subcamp $2

       8 - Tipus de número normalitzat o codi sense especificar

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Cap diferència

       1 - Diferència

 

Codis de subcamp

 

Codi MARC que identifica la font del número o codi. S'utilitza només quan el primer indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Standard Identifier Source Codes.

 

Exemples

 

024

 

1#$a7822183031

024

 

2#$aM011234564

024

 

2#$aM571100511$c$20.00

 

024

 

1#$a2777802000$d90620

024

 

3#$a9780449906200$d51000

 

024

 

2#$aM570406203$qpartitura$qcosida$c28.50 €

 

024

 

2#$aM570406203$qparticel·les$qcosides

 

 

Inici de secció

 

 

027 - STRN (STANDARD TECHNICAL REPORT NUMBER) (R)

 

L'ISRN (International Standard Technical Report) o STRN (Standard Technical Report Number) copiat del subcamp $a del camp 027 del registre MARC bibliogràfic relacionat que representa la descripció del document per al qual es crea un registre de dades de fons separat.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemple

 

027

 

##$aMPC-387

 

 

Inici de secció

 

 

030 - DESIGNACIÓ CODEN (NR)

 

La designació CODEN, un identificador únic per a títols de publicacions periòdiques científiques i tècniques, copiada del camp 030 del registre MARC bibliogràfic relacionat que representa la descripció del document per al qual es crea un registre de dades de fons separat.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

030

 

##$aJACSAT

 

030

 

##$aASIRAF$zASITAF

 

 

Inici de secció

 

 

035 - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA (R)

 

Un número de control, assignat per un centre, d'un registre de fons o d'un registre bibliogràfic relacionat del qual es fa un registre de fons separat.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

El codi MARC (entre parèntesis) de l'organització que ha originat el número de control del sistema precedeix el número.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Inici de secció

 

 

040 - FONT DEL REGISTRE (NR)

 

El codi MARC o el nom de l'organització que ha creat el registre original, li ha assignat una designació de contingut MARC i l'ha transcrit en forma llegible per màquina o ha modificat un registre MARC preexistent. Aquestes dades i el codi a 008/39 (Font de la catalogació) especifiquen les parts responsables del contingut, la designació de contingut i la transcripció del registre bibliogràfic.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi MARC de la llengua utilitzada en les parts textuals del registre. Codi de: MARC Code List for Languages

 

Exemples

 

040 ##$aMt$cMt

 

040 ##$aDLC$cDLC

 

040 ##$aCaOTY$beng$cCaOTY

 

040 ##$aCaQQLA$bfre$cCaOONL

 

040 ##$aDLC$cDLC$dCtY

 

040 ##$aCaOONL$beng$cCaOONL

 

040 ##$aCaNSHD$beng$cCaOONL

 

Inici de secció

 

 

066 - JOCS DE CARÀCTERS PRESENTS (NR)

 

Informació que indica que el joc de caràcters present en un registre és un altre que ISO 10646 (o Unicode). Es proporciona una descripció detallada de les seqüències normalitzades de sortida utilitzades en els registres MARC a MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Caràcters intermedi i final de la seqüència de sortida que designa i crida, per defecte, el joc de caràcters G0.

Caràcters intermedi i final de la seqüència de sortida que designa i crida, per defecte, el joc de caràcters G1.

Caràcters intermedi i final de cada seqüència de sortida que designa un joc de caràcters altern G0 o G1 utilitzat en el registre.

 

Exemples

 

066

##$a(N

 

 

066

##$a$1

 

Inici de secció

 

 

 

Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC