Formats MARC 21 concisos

 

Canvis en el format

Biblioteca de Catalunya

Oficina MARC

 

 

Sumari

 

Introducció

Canvis en el format bibliogràfic

Canvis en el format d'autoritats

Canvis en el format de fons

 

 

Introducció

 

 

Aquest document conté la llista dels canvis fets en la trenta-cinquena actualització a l'edició 1999 dels Formats MARC 21 concisos. L'actualització del desembre de 2023 (Update No. 35) inclou els canvis resultants de les propostes que van ser tingudes en consideració per part de la comunitat del MARC 21 des de la publicació de l'actualització del juliol de 2022 (Update 34). Tots els canvis són inclosos en l'edició web .

 

 

 

Canvis en el format d'autoritats

Els termes destacats en vermell en el format en línia indiquen els canvis fets en l'edició 2022 dels Formats concisos de MARC 21 i que són inclosos en l'edició electrònica 2022 de MARC 21 Concise Formats.

 

Canvis de la trenta-cinquena actualització

Update No. 35 (December 2022)

 

 

·     Designadors de contingut nous:

 

·      Valors de l'indicador

       3 - Part o parts components d'un recurs en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació

       4 - Versió d'una part o parts components d'un recurs en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació

 

·      Subcamps

       $g - Identificador persistent (R) en 856 (Localització i accés electrònics)

       $h - URI (Uniform Resource Identifier) no funcional (R) en 856 (Localització i accés electrònics)

 

·     Canvis en els noms i les definicions dels designadors de contingut:

 

·      Indicador

       Segon - Relació redescrit en 856 (Localització i accés electrònics)

 

·      Subcamps

       $q - Tipus de format electrònic canviat a repetible i redescrit en 856 (Localització i accés electrònics)

       $u - URI (Uniform Resource Identifier) redescrit en 856 (Localització i accés electrònics)

 

Inici

 

 

 

Guia local per a la impressió de la trenta-quatrena actualització

 

Les seccions i camps següents han estat canviats en la Update No. 34 (July 2022) i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format:

 

·     856 - Localització i accés electrònics

 

Inici

 

 

 

Canvis en el format de fons

 

Els termes destacats en vermell en el format en línia indiquen els canvis fets en l'edició 2022 dels Formats concisos de MARC 21 i que són inclosos en l'edició electrònica 2022 de MARC 21 Concise Formats.

 

Canvis de la trenta-cinquena actualització

Update No. 35 (December 2022)

 

 

·     Designadors de contingut nous:

 

·      Valors dels indicadors

       3 - Part o parts components d'un recurs en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació

       4 - Versió d'una part o parts components d'un recurs en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació

 

·      Subcamps

       $g - Identificador persistent (R) en 856 (Localització i accés electrònics)

       $h - URI (Uniform Resource Identifier) no funcional (R) en 856 (Localització i accés electrònics)

 

·     Canvis en els noms i les definicions dels designadors de contingut:

 

·      Indicador

       Segon - Relació redescrit en 856 (Localització i accés electrònics)

 

·      Valors dels indicadors

       # - Cap informació proporcionada redescrit en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació

       0 - Recurs redescrit en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació

       1 - Versió del recurs redescrit en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació

       2 - Recurs relacionat redescrit en 856 (Localització i accés electrònics) Segon indicador: Relació

 

·      Subcamps

       $q - Tipus de format electrònic canviat a repetible i redescrit en 856 (Localització i accés electrònics)

       $u - URI (Uniform Resource Identifier) redescrit en 856 (Localització i accés electrònics)

 

Inici

 

 

 

Guia local per a la impressió de la trenta-cinquena actualització

 

Les seccions i camps següents han estat canviats en la Update No. 35 (December 2023) i s'han d'imprimir per mantenir actualitzada la còpia impresa del format:

 

·     856 - Localització i accés electrònics

 

 


 

Formats MARC | Oficina MARC

 

snb@bnc.cat

(21/04/2023)