• A partir de Lo Pare Arcàngel

  Lo Pare Arcàngel, (1841) que només va publicar 3 números, dóna pas a les revistes humorístiques escrites en català; han de passar, però, més de vint anys perquè es publiquin Un tros de paper (1865-1866) i, l’any següent, Lo Noy de la mare (1866-1867), amb durades força més llargues.
  Aquestes revistes pioneres solen tenir la capçalera il·lustrada, textos humorístics amb petites il·lustracions que no tenen gaire a veure amb el text i alguna imatge de pàgina sencera, amb dibuixos molt elaborats, sempre a una tinta, al peu dels quals es troba una frase que rubrica l’acudit.

  Lo Pare Arcàngel: Barcelona: Impr. de José Matas, 1841. Diumenge 25 abril 1841.

  Top.: Giv-IB 16/2.

  Redactada en forma de sermó.

  Un Tros de Paper. Barcelona: [s.n.], 1865-1866 (Barcelona: Impr. de Joan Oliveres).; Núm. 6 (25 juny 1865) p.4; núm. 7 (2 juliol 1865).

  Top.: RRC-GFol-0070. 

  Director: Albert Llanas.
  El redactor Conrad Roure inicia, amb l’il·lustrador Tomàs Padró i l’editor Innocenci López: Lo Noy de la mare provocant la suspensió de la revista.

  Lo Xanguet:o sia almanach per l'any ... Barcelona: I. Lopas, Llibreria Española, 1864-[1873] (Barcelona: Impr. de Ramírez). Any 1865.  

  Top.: PP-Premsa-1865-4-01; 

  Director: Frederic Soler.
  Col·laboradors: E. Aulés, C. Roure, E. Vidal i Valenciano, etc.
  Il·lustradors: J. Padró, J.L. Pellicer, etc.

  Lo Xanguet:o sia almanach per l'any ... Barcelona: I. Lopas, Llibreria Española, 1864-[1873] (Barcelona: Impr. de Ramírez). Any 1865.

  Top.: RRC-4-0062. 

  Director: Frederic Soler. 
  Col·laboradors: E. Aulés, C. Roure, E. Vidal i Valenciano, etc. 
  Il·lustradors: J. Padró, J.L. Pellicer, etc.

  Instalación de la Biblioteca en el Gran Salón  / [J.L. Pellicer]. [Barcelona : s.n. 1895]. 1 dibuix : tinta, aquarel·la ; 32 x 35 cm. Dibuix original, reproduit a: La Ilustración artística, núm. 689 (11 mar. 1895), p. 196; a l'article "La Biblioteca Arús" de J. Coroleu. Imatge d'una de les sales de la Biblioteca Arús amb lectors.

  Top.: IV (17) B 4

  Lo Burinot : almanach per l'any... Barcelona: [s.n.], (Barcelona : Impr. de Gómez e Inglada). Any 1866.

  Top.: 8-VII-26/3-8º

  Lo Noy de la Mare. Barcelona: Ignocent López, 1866-1867 (Barcelona: Impr. Narcís Ramírez y Cia.). Any 1, núm. 9 (5 agost 1866).

  Top.: 05(46.71Bar)Noy Fol. 

  Director: Conrad Roure (Pau Bunyegas).
  Il·lustradors: Tomàs Padró i R. Padró (Koki).
  Separada de: Un Tros de paper. Continuada per: La Rambla.

  La Rambla: semmanari català. Barcelona: Llibreria de I. López, 1867 (Barcelona: Impr. de Narcís Ramírez y Cía.). Any 1, núm. 2 (3 febrer 1867).

  Top.: RRC-GFol-0059.

  Continuada durant un temps per La Pubilla, després  fusionada amb La Barretina per formar Lo Somatent.

  La Pubilla: semmanari català. Barcelona: Llibreria de E. Puig, 1867-1868 (Barcelona:  Impr. de Narcís Ramírez y Cía.). Any 1, núm. 1 (9 juny 1867).

  Top.: 05(46.71Bar)Ram Fol. 

  La Barretina: semmanari popular. Barcelona: Llibreria de Eudalt Puig, 1868 (Barcelona : Impr. de Jaume Jepús). Any 1, núm. 4 (25 janer 1868).

  Top.: RRC-Fol-0030.

  Lo Mestre Titas:  semanari clá y catalá. Barcelona: [s.n.], 1868-[1872] ([Barcelona]:  Tip. de la viuda é hijos de Gaspar). Any 1er, dissapte 1er (30 maig 1868).

  Top.: PP-Premsa-1868-Fol-05.

  ¡La Rata!: maremágnum mes fastigós que un bernat-pudent, y més llapissós que la cansalada rancia : dirigit per don Gata-maula ratera de ratés. Barcelona: [s.n.], [1871-187-] (Barcelona: Impr. de la V. y F. de Gaspar). Segon rosech (1871).

  Top.: S-Fol-1060.

  Lo Nunci: fará, al menos, una crida cada semana. Barcelona: Joaquim Vinardell, 1877-1883 ([Barcelona]: Impr. de Basegoda i Miró).

  Any 1, crida 1 (21 octubre 1877)

  Top.: RRC-GFol-0057. 

  Lo Nunci: fará, al menos, una crida cada semana. Barcelona: Joaquim Vinardell, 1877-1883 ([Barcelona]: Impr. de Basegoda i Miró). 

  Época 2, any 4, crida 150 (3 juliol 1880) p.3.

  Top.: RRC-GFol-0057.

  Lo Nunci : coplas. Barcelona : Imp. Muntaner, 10, [18--?].  [2] f. ; 23 cm.

  Top.: Ro. 2941/81.

  Lo Burinotperiodich il·lustrat, satírich de bon genit y millor humor, y gastant ínfulas de literari. Barcelona : [s.n.], 1879-1882 ([Barcelona] : Impr. Peninsular). Any 1, núm. 1 (21 març 1879).

  Top.: PP-Premsa-1879-GFol-01. 

  Lo Senyor canons: periódich satírich, humorístich y literari, enemich de concejals y empleats dolents : surtirá sempre que fassi bon temps y no plogui.  Barcelona: [s.n.], 1881 ([Barcelona]: Tip. Española). Any 1, núm. 1 (11 mars 1881); any 1, núm. 2 (18 mars 1881).

  Top.: Giv-IIB 10/4.

  La Llanterna: setmanari satírich, polítich y literari. Manresa : [s.n.], 1898-1899 (Manresa : Impr. Comerç). Any 2, núm. 40 (30 agost 1899) pàgina 6; 

  Top.: 05(46.71Man)Lla Fol.

  Pampallugas  / F. Casanovas. [1899]. 1 dibuix : tinta ; 9 x 25 cm. Logotip d'una secció fixa de la revista La Llanterna de Manresa.

  Top.: XXIII Casanovas B 73

  La Llanterna: setmanari satírich, polítich y literari. Manresa : [s.n.], 1898-1899 (Manresa : Impr. Comerç). any 2, núm.41(2 setembre 1899)

  Top.: 05(46.71Man)Lla Fol.

  Lo Maco-lindo: setmanari català, que sens pecar d'insolent, se proposa parlar clá y divertir á la gent. Lleyda: [s.n.], 1899 (Lleyda : Imprempta de Sol y Benet). Núm. 2 (22 abr. 1899).

  Top.: PP-Premsa-1899-Fol-01.

  La Trompeta: setmanari humorístic, satírich, festiu y literari. Reus: [s.n.], 1894-1896 (Reus: Impr. de Ferrando). Any 2, núm. 19 (24 mars 1895).

  Top.: Giv-IIR 1/4 . 

  La Baylarina: setmanari catalá. Banyoles: [s.n.], 1890-[189-] (Girona: Impr. de Alberto Nogué). Any 1, núm. 4 (11 maig 1890).

  Top.: 05(46.71 Banyoles)Bay 4º.  

 • La Flaca i coetànies

  Les revistes humorístiques catalanes escrites en llengua castellana tenien una llarga trajectòria i arribaren al zenit amb la publicació de La Flaca, amb la qual es va importar un nou disseny europeu, el gran format, que incorpora per primer cop les imatges a doble pàgina; també és la primera a publicar una historieta il·lustrada. La revista, que comptava  amb la participació gairebé exclusiva de Tomàs Padró, va ser suspesa diverses vegades i va canviar sovint de títol.
  Altres artistes modernistes col·laboren en revistes humorístiques, com Apel·les Mestres, a La Granizada, o Josep Triadó, a El Gato negro.

  EL Tiburón:  almanaque humorístico ilustrado. Barcelona: I. López, [1863-1874] (Barcelona : Impr. de Ramírez). Almanaque 1863.

  Top.: PP-Premsa-1863-4-01. 

  Parodia de un diario de Barcelona de avisos y noticias. Barcelona: [s.n.], 1865 (Barcelona : Imp. Económica). Año 1, no. 1 (1865).

  Top.: PP-Premsa-1865-8-02. 

  Director: Albert Llanas.
  Antecedent de: Un Tros de paper.

  El Cucurucho-La Paperina:  semanario satírico-burlesco. Barcelona: [s.n.], 1869-[187-] (Barcelona: Tip. de Oliveres). Año 1, no. 1 (21 agosto 1869).

  Top.: PP-Premsa-1869-GFol-02. 

  La Tranca: semanario satírico-insecticida, artístico y teatral. Barcelona: Impr. de Manuel Saurí, 1864-[18--]. Año 1, nº2 (9 noviembre 1861)

  Top.: Giv-IIB 13/26.

  La Flaca.  Barcelona: [s.n.], 1869-1871 (Barcelona: Imp. de Luis Tasso). Tomo 1, no. 43 (8 mayo 1870)  

  Top.: RRC-GFol-0055.

  Il·lustracions: Tomàs Padró.
  Continuada per: La Carcajada.  Posteriorment reprèn el títol La Flaca fins que és continuada per La Madeja política.

  Dibuixos originals de Tomàs Padró, col·leccionats per Joaquim Furnó. [18--]. 3 dibuixos : llapis, tinta ; 17 x 25 cm o menys.

  Top.: XXIII Furnó B 22

  La Carcajada. Barcelona: [s.n.], 1872 (Barcelona : Imp. de Luis Tasso). Año 1, no. 12 (12 abril 1872).

  Top.: RRC-GFol-0024.

  Il·lustracions: Tomàs Padró.
  Títols alternatius durant les suspensions: La Risotada i La Risa.

   

  Caricatures polítiques dels anys 1869 a 1872 : col·lecció formada per Ferran de Sagarra /  [dibuixos d'en Padró, en Pellicer, l'Ortego i altres]. [1869-1874]. 1 àlbum (160 f.) : il. ; 46 cm. Recull d'imatges amb caricatures la majoria de publicacions periòdiques satíriques de l'època.

  Top.: Àlbum GFol 15.

  La Risotada.  Barcelona: [s.n.], 1872 (Madrid: Imp. De J.E. Morete). Año 1, no. 2 (6 junio 1872).

  Top.: 05(46.71)Fla GFol.

  Títol alternatiu a La Carcajada.

   

  La Risa.  Barcelona: [s.n.], 1872 (Barcelona: Impr. De “El Porvenir”). Año 1, no. 1 (15 junio 1872).

  Top.: PP-Premsa-1872-GFol-02. 

  Títol alternatiu a La Carcajada.

   

  La Madeja política. Barcelona: [s.n.], 1873-1874 (Barcelona: Imp. de Luis Tasso). Año 1, no. 6 (6 diciembre 1873).

  Top.: RRC-GFol-0032

  Il·lustracions: Tomàs Padró.
  Substituïda en part per: El Lío i continuada per: La Madeja.  

  El Lío: semanario humorístico ilustrado. Barcelona: [s.n.], 1874 (Barcelona: Imp. de Luis Tasso). Año 1, no. 5 (21 marzo 1874).

  Top.: 05(46.71Bar)Mad GFol.

  Il·lustracions: Tomàs Padró.

  La Madeja. Barcelona: [s.n.], 1875-1876 (Barcelona : Imp. de Luis Tasso). Año 3, no. 5 (7 febrero 1875).

  Top.: RRC-GFol-0033 

  Il·lustracions: Tomàs Padró.

  El Loro: periódico ilustrado joco-sério. Barcelona: Impr. de V. Pérez, 1879-1885. Año 6, no. 29 (16 agosto 1884).

  Top.: 07(46.71Bar)Lor Fol.

  La Mosca: periódico joco-sério. Barcelona: Texidó y Parera, 1881-1882 ([Barcelona]:  Impr. La Renaixença). Año 1, no. 18 (30 julio 1881).

  Top.: RRC-Fol-0126

  La Mosca va continuar amb el títol: La Mosca roja fins el 1884.

  El Tupé: político, satírico, ilustrado. Barcelona: [s.n.], 1881-[188-] ([Barcelona]: Imp. El Progreso). Año 1, no. 12 (1 septiembre 1881).

  Top.: RRC-Fol-0075.

  Solució publicada al número següent:  “La República inaugurada al calor de las ideas yace en manos de traïdores”.

  La Porra: semanario satítico ilustrado. Barcelona: Impr. de V. Pérez, 1881. Año 1, no. 7 (5 agosto 1881). p.2-3.

  Top.: RRC-Fol-0057.

  Cartes du jour de l'an et du 1er juin (sainte Laure), 1875-1920 / Apeles Mestres. [entre 1875 i 1920 ]. 1 àlbum (88 aquarel·les) ; 13 x 19 cm. Àlbum factici de 93 fulls recopilat per A. Mestres que aplega les felicitacions adreçades a Laure Roché, la seva dona, amb motiu del cap d'any i el seu sant.  

  Top.: 096-8-426 

  Quadern de dibuix d'Apel·les Mestres realitzat entre 1880 i 1881 / [Apel·les Mestres]. [entre 1880 i 1881]. 1 quadern d'esbossos (dibuixos, aquarel·les) ; 8 x 12 cm. Quadern de dibuix de 37 fulls amb esbossos i apunts amb algunes anotacions manuscrites de l'artista i datats alguns d'ells.

  Top.: 096-8-592

  Granizada / álbum por Apeles Mestres. Barcelona: Librería Española, 1880 ([Barcelona]: Lit. Tip. de J. Aleu). 

  1880

  Top.: RRC-4-0111.

  Granizada / álbum por Apeles Mestres. Barcelona: Librería Española, 1880 ([Barcelona]: Lit. Tip. de J. Aleu). 

  núm. 1.

  Top.: Grav 741(05)(46.71Bar)Mes 4º  

  El Gato negro: semanario ilustrado. Barcelona: El Gato Negro, 1898-1899. Tomo 1, no. 1 (15 enero 1898).

  Top.: 05(46.71Bar)Gat 4º.

 • El ¡Cu-cut!, el Papitu i altres bèsties de tot tipus

  Amb el nou segle es produí un esclat de revistes en català, entre les quals destaquen ¡Cu-cut! , Papitu, Cuca fera o Picarol, que renoven l’estil amb la integració de dibuixos a  dues tintes; gairebé totes abandonen les tècniques litogràfiques i es decanten pel fotogravat. Hi van participar un gran estol de dibuixants: Gaietà Cornet, Joan Llaverias, Ricard  Opisso, Feliu Elias “Apa”, Ismael Smith, etc.

  Les multes i les suspensions van ser força freqüents, la més coneguda de les quals és la del ¡Cu-cut!, que, arran de l’acudit de Junceda “Al Fronton Condal”, publicat el 23-XI-1905, va derivar en l’assalt a la redacció per part dels militars.

  La Perdiu ab salsa: periodich substanciós, literari y culinari, ab ninots picants. Barcelona: [s.n.], 1902 (Barcelona : Impr. de Francisco Badia). Any 1er, no. 3 (10 janer 1902).

  Top.: Giv-IIB 9/23.

  El Rector de Vallfogona: setmanari humorístic, satírich, ilustrat y literari : sortirá cada dimecres.  Barcelona: Impr. del Rector de Vallfogona, 1902. Any 1, núm. 4 (24 abril 1902).

  Top.: RRC-4-0044.

  Àlbum de fotografies de Lleó Fontova i Mareca  / N. Nobas. Barcelona : N. Nobas Foto, [ca. 1870]. 1 àlbum : [79] fotografies, b/n ; imatge 14 x 10 cm, àlbum 43 cm. Totes les fotografies (excepte les tres darreres) numerades, signades i rubricades;  també amb el nom del personatge representat i el títol de l'obra.

  Top.: Àlbum Fol 26

  ¡Cu-cut! . Barcelona: [s.n], 1902-1914 ([Barcelona] : Imp. de M. Galve).

  Any 1, núm. 1 (2 janer 1902).

  Top.: PP-Premsa-1902-4-02.

  ¡Cu-cut! . Barcelona: [s.n], 1902-1914 ([Barcelona] : Imp. de M. Galve).

  Any IV, núm. 204 (23 nov. 1905).

  Top.: RRC-4-0023.

  ¡Cu-cut! . Barcelona: [s.n], 1902-1914 ([Barcelona] : Imp. de M. Galve).

  Any IV, núm. 204 (23 nov. 1905).

  Top.: 05(46.71 Bar) Cuc 4º 

  Dos senyors amb barret de copa, un d'ells tot embenat / [Gaietà Cornet i Palau]. [ca.1909]. 1 dibuix (tinta); 26x18 cm. Al verso:  anotacions mss. certificant el dibuix.

  Top.: XI.1 BC 24.

  L'Hora de fer xistos. [entre 1902 i 1912]. 4 positius fotogràfics : b/n ; 12 x 17 cm. Retrats dels redactors i il·lustradors de la revista humorística ¡Cu-Cut! escenificant acudits. 1. Asseguts al voltant d'una taula, de darrera a davant i d'esquerra a dreta: Joan G. Junceda, Manuel Folch i Torres, Josep Morató, Gaietà Cornet, Ramon Suriñach, Joan Llaverias, Josep Baguñà i Josep Artigas ; 2-3. Gaietà Cornet amb el seu ninot que caricaturitzarà la publicació ; 4. L'equip de la revista en una escena baixant per una escala.

  Top.: XI.7 BC 103-105

  ¡Cu-cut! . Barcelona: [s.n], 1902-1914 ([Barcelona] : Imp. de M. Galve). Any 9, núm.433? (7 setembre 1910).

  Top.: RRC-4-23. Dibuix Ismael Smith

  Dibuix original d'Ismael Smith per il·lustrar la revista ¡Cu-cut! / Ismael Smith. [1910]. 1 dibuix : llapis, tinta; 17 x 23 cm+ 1 cartolina impresa. Publicat a ¡Cu-cut! : Any 9, núm. 433 (7 set. 1910).

  Top.: UG-BC-325

  ¡Cu-cut!. Barcelona: [s.n.], 1902-1914 ([Barcelona]: Imp. de M. Galve). Any11, núm.518 (25 abril 1912). 

  Aquest número va provocar una nova suspensió del ¡Cu-cut! marcant el final de l’època esplendorosa.

  Top.: 05(46.71 Bar) Cuc 4º.

  A l’administració del principal / [Ricard Opisso]. 1908. 1 dibuix : tinta i llapis blau ; 27 x 21 cm o menys.  Publicat a ¡Cu-cut! : núm. 302 (27 febr. 1908) p. 135.

  Top.: XII.1 "La Campana catalana" M 110

  La Tralla: setmanari satírich. Barcelona: [s.n.], 1903-1907 ([Barcelona]: Impr. Comunal). Any 1, núm. 2 (7 novembre 1903).

  Top.: 05(46.71Bar)Tra GFol.

  Directors: Domènech Fornés i Josep Maria Folch i Torres.
  Aquesta revista fou continuada en part per La Tralla del carreter, definitivament continuà com Metralla, que al seu torn continuà en part com Nova Tralla.

  El Neula. Barcelona: [s.n.], 1904 ([Barcelona: Tip. Lit. Suárez y Mas). Any 1, núm. 2 (14 febrer 1904).

  Top.: 07(46.71Bar)Neu Fol.

  Palla nova. Barcelona: [s.n], 1904 ([Barcelona]: Impr. Francisco Badia). Any 1, núm. 2 (8 agost 1904).

  Top.: Giv-IB 15/30.

  Avel·lí Artís Balaguer. Carta a J. Valls, redactor de la revista Palla nova J. Valls, fent-li obsequi d’una col·lecció de la revista. Barcelona, 4 de maig de 1905.

  Top.: RRC-8-0035. 

  L’Hereu: setmanari autonomista.  Barcelona: [s.n.], 1906 (Barcelona: Imp. J. Sabaté). Any 1, núm. 1 (20 juny 1906).

  Top.: PP-Premsa-1906-GFol-12. 

  L’Avi: setmanari satírich. Barcelona: [s.n.], 1906-[1908] (Barcelona: Litografía de Ramón Estany). 

  Any 1, núm. 1 (11 oct. 1906).

  Top.: PP-Premsa-1906-GFol-02.

  Director: Ramon Capmany.

  L’Avi: setmanari satírich. Barcelona: [s.n.], 1906-[1908] (Barcelona: Litografía de Ramón Estany). 

  Any 1, núm. 6 (17 octubre 1906).

  Top.: RRC-GFol-0017.  

  Director: Ramon Capmany.

  Catrívolsetmanari feréstech. Barcelona: [s.n.], 1906 (Barcelona: Estampa de Climent Oliveró). 

  Any 1, núm. 1 (11 oct. 1906).

  Top.: 05(46.71Bar)Cat Fol-02.

  Catrívolsetmanari feréstech. Barcelona: [s.n.], 1906 (Barcelona: Estampa de Climent Oliveró). 

  Top.: PP-Premsa-1906-4-02.

  Marramau:  setmanari-satirich . Barcelona: [s.n.], 1906 (Barcelona: Imp. [Porcar]). Any 1, núm. 5 (11 novembre 1906).

  Top.: 05(46.71)Mar Fol.

  Lotus: publicació hebdomadaria, aristofanesca noucentista. Barcelona: [s.n], 1907 ([Barcelona]: La Neotípia). Any 1, núm. 2 (9 octubre 1907).

  Top.: RRC-4-0036.

  Papitu. Barcelona: [s.n.], 1908-1923 (Barcelona : Impr. de Joaquim Horta).
  Any 1, núm. 1 (25 nov. 1908)

  Top.: Arxiu Maragall

  Directors: Feliu Elias, Francesc Pujols i Agustí Piracés.
  Col·laboradors: M. Aguilar, R. Reventós, R. Moragues, etc. Il·lustradors: I. Nonell, X. Nogués (Babel), M. Humbert, etc.

  Papitu. Barcelona: [s.n.], 1908-1923 (Barcelona : Impr. de Joaquim Horta).
  Any 1, núm. 4 (1908)

  Top.: Arxiu Maragall. 

  Directors: Feliu Elias, Francesc Pujols i Agustí Piracés.
  Col·laboradors: M. Aguilar, R. Reventós, R. Moragues, etc. Il·lustradors: I. Nonell, X. Nogués (Babel), M. Humbert, etc.

  L'Obertura del Liceu / Apa. 1909. 1 dibuix (tinta) ; 22 x 47 cm. Publicat a Papitu, Any 2, núm. 54 (8 des. 1909), p. 874-875.

  Top.: XXIII Pena B 6

  Papitu. Barcelona: [s.n.], 1908-1923 (Barcelona: Imp. de Joaquim Horta). Any3, núm.70 (30 març  1910), p.200-201. Dibuix d’Apa.  

  Top.: RRC-4-43.

  Jen. Barcelono: [s.n.], 1909-[1910] (Barcelono: Esperanta Presejo de J. Horta). Jaro 1, no. 1 (junio 1909).

  Top.: Giv-IB 13/24. 

  Edició en esperanto de Papitu.

  Picarol: revista humorística.  Barcelona: [Santiago Segura], 1912 (Barcelona: Impr. Artís). Any 1, núm. 1 (10 febrer 1912) Contracoberta amb dibuix d’Ismael Smith. Any  1, núm. 2 (17 febrer 1912).

  Top.: 05(46.71Bar)Pic Fol.  

  Ismael Smith. Carta a Josep M. de Sucre. Paris, 11 de febrer de 1912. [1/4]

  Top.: Col·lecció d’autògrafs Borràs. Caixa S7 / Smith

  Ismael Smith. Carta a Josep M. de Sucre. Paris, 11 de febrer de 1912. [2/4]

  Top.: Col·lecció d’autògrafs Borràs. Caixa S7 / Smith

  Aitor Quiney.  Transcripció de la carta d’Ismael Smith a Josep M. de Sucre. París, 11 de febrer de 1912. 2017.

  En aquesta carta Ismael Smith  fa referència a la revista Picarol on col·laborava.

  Ismael Smith. Carta a Josep M. de Sucre. Paris, 11 de febrer de 1912. [3/4]

  Top.: Col·lecció d’autògrafs Borràs. Caixa S7 / Smith

  Ismael Smith. Carta a Josep M. de Sucre. Paris, 11 de febrer de 1912. [4/4]

  Top.: Col·lecció d’autògrafs Borràs. Caixa S7 / Smith

  Mondial humor.  Barcelona: A. Artís, 1912-1913. Any 1, núm. 1 (6 abril 1912) contracoberta. Acudits d’autors estrangers.  Any 1, núm. 2 (13 abril 1912).

  Top.: 05(46.71 Bar)Mon Fol. 

  La Rialla. Barcelona: [s.n], 1913 ([Barcelona]: Tip. J. Sabadell). Any 1, núm. 2 (9 octubre 1913).Portada

  Top.: 05(46.71Bar)Ria 4º.

  La Pepa.  Barcelona: [s.n.], 1913 (Barcelona: Fèlix Costa, Impr.). Any 1, núm. 1 (22 octubre 1913).

  Top.: PP-Premsa-1913-4-02. 

  L’Hereu. [Barcelona: s.n., 1913-1914 (Barcelona]: Impr. Catalònia). Any 2, núm. 17 (24 febrer 1914) Contracoberta. Any 2, núm. 18 (3 març1914).

  Top.: RRC-4-0031.

  Revista nova. Barcelona : [Santiago Segura], 1914-1917 ([Barcelona] : La Neotípia). Any 1, núm. 13 (4 juliol 1914), p.2-3.

  Top.: RRC-Fol-0118.

  Col·laboradors: F. Pujols, J. Sacs, etc.
  Il·lustradors: F. Elies, X. Nogués, Opisso, etc.

  Cuca Fera . Barcelona: [s.n.], 1917 ([Barcelona]: Impr. Guinart i Pujolar). Any 1, núm. 15 (26 juliol 1917).

  Top.: 05(46.71Bar)Cuc 4º. 

  Director: Josep Pugès i Guinovart.
  Col·laboradors: J. Carner, C. Riba, J.M. de Sagarra, etc. Il·lustradors: Apa, Junceda, X. Nogués, etc.

  Gente-bien: setmanari de bon humor. Reus: [s.n., 1921]-1922 (Reus: Impr. Ferrando). Any 2, núm. 9 (28 enero 1922).

  Top.: Giv-IIR 1/12. 

  Gente-mal: periòdic de bon humor. Reus: [s.n.], 1922 (Reus: Impr. J. Vila). Any 1, núm. 2 (1 abril 1922).

  Top.: Giv-IIR 1/11.

 • Un xut a la censura

  Amb la dictadura de Primo de Rivera es retalla la llibertat de premsa i s’imposa la censura. Les revistes humorístiques estan obligades a fer constar “Aquest número ha passat la  censura militar”. No es permet la sàtira política. Algunes, com el Papitu, són suspeses i els editors la converteixen en Pakitu.

  És el moment de la premsa esportiva, no tan controlada per la censura. La de més llarga durada va ser Xut! (1922-1936).

  Amb la República es relaxa la censura i tornen les revistes satíriques de tema polític. La més destacada va ser El Be negre.

  Cap d'Any [Visual] : 1 de 1930 : La colla que varem ésser en el sopar del Glacier / [BON]. [s.l. . s.n. : 1929]. 1 cartell ; 47 x 30 cm. Representació de tots els amics reunits,  nom, caricatura i rodolí per a cadascun.

  Top.: I Cartells B 1

  El Borinot : setmanari de barrila. Barcelona: [s.n.], 1923-1927 (Barcelona : Altés Impr.). Any 1, núm. 1 (29 nov. 1923).

  Top.: PP-Premsa-1923-4-02. 

  Pakitu. Barcelona: [s.n.], 1923-1926 (Barcelona: Tall. Gràf. Costa). Any 1, núm. 5 (31 octubre 1923).

  Top.: RRC-4-0043.

  Il·lustradors: Castanys, Oxymel (pseud. de Josep Altimira i Miramon), etc.

  Continuació de: Papitu

  La Tuies. Barcelona: [s.n.], 1923-1927 (Barcelona]: Impr. Baixa de St. Pere 9). Any 1, núm. 1 (4 octubre 1923).

  Top.: PP-Premsa-1923-4-08. 

  El Cop de puny:  setmanari que surt els dijous, i com que no cobra ningú, diu les veritats. Barcelona: [s.n.], 1923 ([Barcelona]: Imp. Mir Jorbà). Any 1, núm. 1 (20 desembre 1923).

  Top.: S-GFol-0361.

  L’Auca. Barcelona: [s.n.], 1924 ([Barcelona]: Impr. Imperio). Any 1, núm. 2 (22 març 1924).

  Top.: RRC-Fol-0008. 

  Xut!. Barcelona: [s.n.], 1922-1936 (Barcelona: Tall. gràf. Costa). Any 8, núm. 333 (12 març 1929).

  Top.: RRC-4-0105.

  Orsai. Barcelona: [s.n.], 1924-[193-] (Barcelona: Impr. Atenes). Any 1, núm. 1 (7 febrer 1924).

  Top.: Giv-IB 15/25. 

  Faut!: rotatiu setmanal d'esports i de barrila. Barcelona: [s.n.], 1924-[192-] (Barcelona]: Impr. Helios). Any 1, núm. 1 (6 maig 1924).

  Top.: Giv-IB 19/17. 

  La Barrila deportiva. Barcelona: [s.n.], 1924-[1925] (Barcelona: E. i J. Solà Impr.). Any 1, núm. 7 (28 octubre 1926).

  Top.: Giv-IB 4/26.

  Safareig deportiu. [Barcelona: s.n.], 1925 ([Barcelona]: Impr. Laietana). Núm. 1 ([1925]).

  Top.: Giv-IB 21/22. 

  Sidral deportiu. Barcelona: [s.n.], 1925-[192-] (Barcelona]: Impr. J. Prats). Any 1, núm. 1 ([1925]).

  Top.: Giv-IIB 2/40.

  La Bimba: setmanari ecléctic deportiu : botará cada dilluns i rebotará quan convingui. Barcelona: [s.n.], 1926 ([Barcelona]: Impr. F. Borrás). Any 1, bot 4 (29 març 1926).

  Top.: Giv-IIB 2/40.

  Dibuixos originals d'acudits esportius d'Antoni Roca publicats a diferents diaris i revistes. [entre 1920 i 1960]. 241 dibuixos : tinta; 29 x 28 cm o menors. Dibuixos amb acudits esportius publicats a Vida Deportiva, Las Noticias, L’Esport Català, El Mundo Deportivo, Xut! , El Once , Dicen.

  Top.: UG-C-320

  El Senyor canons. Barcelona: [s.n.], 1925-1930 (Barcelona: Impr. Costa).

  Any 1, núm. 4 (14 febrer 1925), dibuix Castanys

  Top.: 05(46.71Bar)Sen 4º 

  El Senyor canons. Barcelona: [s.n.], 1925-1930 (Barcelona: Impr. Costa). 

  2a època, any 1 núm. 1 (25 octubre 1930), 2a època, any 1, núm. 2 (1 novembre 1930).

  Top.: 05(46.71Bar)Sen 4º. 

  El Sr. Daixonses. Barcelona: [s.n.], 1926 ([Barcelona: Tip. Occitània]). Any 1, núm. 1 (2 gener 1926).

  Top.: PP-Premsa-1926-4-03. 

  La Sra. Dallonses. Barcelona: [s.n.], 1926 (Barcelona: Tip. Occitània). Any 1, núm. 1 (2 gener 1926).

  Top.: PP-Premsa-1926-4-04.

  Cinòpolis: la revista humorística del cinema. Barcelona: [s.n.], 1929 ([Barcelona: Costa]). Any 1, núm. 1 (26 gener 1929).

  Top.: Giv-IIB 4/4.

  El Foc: setmanari satíric, surt els divendres. [Barcelona: s.n., 1930-193-] (Barcelona: Impr. Laietana). Any 1, núm. 1 (1930).

  Top.: PP-Premsa-1930-4-07.

  Pedregada : caurà un cop cada setmana. [Barcelona: s.n.], 1931 ([Barcelona] : Perfectus). Any 1, núm. 1 (6 juny 1931).

  Top.: 05(46.71Bar)Ped Fol. 

  El Lliri blanc. Barcelona: [s.n.], 1934 (Barcelona: Impresos Costa). Any 1, núm. 1 (24 març 1934).

  Top.: 05(46.71Bar)Lli Fol. 

  El Considerat. Barcelona: [s.n.], 1932-1933 ([Barcelona]: Nebots de López Robert i Cía).  Any 1, núm. 2 (25 novembre 1932).

  Top.: RRC-GFol-0005.

  El Be negre: setmanari satíric.  Barcelona: [s.n.], 1931-1936 (Barcelona: Nagsa). Any 6, núm. 245 (15 juliol 1936).

  Top.: RRC-GFol-0003.

  Xerrameca. Barcelona: [s.n.], 1935-[193-] (Barcelona: Impremta Ilerda). Any 1, núm. 1 (8 febrer 1935).

  Top.: PP-Premsa-1935-GFol-03/Pla. 

  Dibuixos originals dels acudits polítics d'Antoni Roca publicats a diferents diaris i revistes. [entre 1920 i 1960]. 125 dibuixos : tinta; 50 x 14 cm o menors. Dibuixos sobre temes polítics d'actualitat publicats a Papitu, L'Esquella de la Torratxa, Las Noticias, La Nau, La Vanguardia.

  Top.: UG-C-365

 • Esquelles i campanes

  Dues publicacions esquerranes van saber esquivar amb habilitat les complexes etapes polítiques: La Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa, que va sortir en substitució d’aquella; a partir del 1874 les dues es publicaren simultàniament.

  A l’inici de la Guerra civil, L’Esquella fou assumida pel Sindicat de Dibuixants i assolí una modernitat  insospitada amb la participació de Tísner i Pere Calders “Kalder”. L’àmbit es clou amb La Campana catalana, que tenia el propòsit de ser una revista d’humor
  amb gran qualitat artística; hi van participar els millors dibuixants del moment.

  La Campana de Gràcia: periòdic nacionalista d'esquerra. Barcelona : [s.n.], 1870-1934 (Barcelona: Impr. La Campana). Any 1, batallada 1 (8 maig 1870).

  Top.: RRC-GFol-63 

  La Esquella de la Torratxa: periódich satírich, humorístich, il·lustrat y literari, donará al menos uns esquellots cada senmana. Barcelona: Llibrería Espanyola, 1872-1939 (Barcelona : Impr. Lluís Tasso Serra). Any 1, esquellot 1 (5 maij 1872).

  Top.: PP-Premsa-1872-Fol-03.

  Inicia la publicació substituint durant uns dies La Campana de Gràcia.

  La Tomasa: setmanari català. Barcelona: [s.n.], 1872-[1907] (Barcelona: Lit. de Ribera y Estany). Any 1, campanada 1 (30 maig 1872).

  Top.: RRC-GFol-0073. 

  La Esquella de la Torratxa: periódich satírich, humorístich, il·lustrat y literari, donará al menos uns esquellots cada senmana. Barcelona: Llibrería Espanyola, 1872-1939 (Barcelona : Impr. Lluís Tasso Serra). Any 31 (1909).

  Top.: RRC-4-0028. 

  Enquadernació editorial.

  La Campana de Gràcia: periòdic nacionalista d'esquerra. Barcelona : [s.n.], 1870-1934 (Barcelona: Impr. La Campana). Núm. 2374 (7 novembre 1914).

  Top.: RRC-GFol-63 

  Ara, ara, entren els meus / Picarol. 1 dibuix: tinta; 33 x 45 cm. Publicat a La Campana de Gràcia, núm. 2374 (7 nov. 1914).

  Top.: XI.1 B 27

  La Esquella de la Torratxa: periódich satírich, humorístich, il·lustrat y literari, donará al menos uns esquellots cada senmana. Barcelona: Llibrería Espanyola, 1872-1939 (Barcelona : Impr. Lluís Tasso Serra). Any 59, núm. 2907 (22 març 1935).

  Top.: RRC-4-0028. 

  La Esquella de la Torratxa: periódich satírich, humorístich, il·lustrat y literari, donará al menos uns esquellots cada senmana. Barcelona: Llibrería Espanyola, 1872-1939 (Barcelona : Impr. Lluís Tasso Serra).Any 61, núm. 3022 (23 juliol 1937),  “Auca de la reraguarda”, pàgines 424-425.  

  Top.: RRC-4-0028.

  Dibuixos d'Apel·les Mestres per a la revista La campana catalana. 1908. 2 dibuixos : tinta i clarió ; 34 x 34 cm o menys. Publicats a La campana catalana: Arremanguéms'hi, má a la corda, y comensém la feyna, núm. 1 (1 abr. 1908).

  Top.: XII.1 "La Campana catalana" M 68

  La Campana catalana: donarà un toch cada divendres, y extraordinariament sempre que convingui /mestre campaner: J. Roca y Roca ; mestre ninotayre: Apeles Mestres. Barcelona: [s.n.], 1908 (Barcelona:  Tip. La Publicidad). Any 1, toch 1 (28 febr. 1908);

  Top. RRC-Fol-0016. 

  La Campana catalana: donarà un toch cada divendres, y extraordinariament sempre que convingui /mestre campaner: J. Roca y Roca ; mestre ninotayre: Apeles Mestres. Barcelona: [s.n.], 1908 (Barcelona:  Tip. La Publicidad). Any 1, toch 1 (28 febr. 1908). 

   Top.: PP-Premsa-1908-Fol-01. 

  A la Granvia, el menjador del obrer / F. Sardà Ladico. 1908. 1 dibuix : llapis carbó i llapis blanc ; 54 x 48 cm. Publicat a La campana catalana, núm. 1 (28 febr. 1908) 

  Top.: XII.1 "La Campana catalana" M 121

  La Campana catalana: donarà un toch cada divendres, y extraordinariament sempre que convingui /mestre campaner: J. Roca y Roca ; mestre ninotayre: Apeles Mestres. Barcelona: [s.n.], 1908 (Barcelona:  Tip. La Publicidad). Any 1, toch 3 (19 març 1908).

  Top.: XII.1”La Campana catalana” M(05) 

  El campaner a l'amo Toni / [Feliu Elias].  1908. 1 dibuix : tinta i llapis blau.  Publicat a La campana catalana: núm. 3 (13 març 1908)

  Top.: XII.1 "La Campana catalana" M 14

  L'autor y l'espectador / Joan Junceda . 1908. 1 dibuix : 1 tinta i clarió; 25 x 18 cm. Publicat a La campana catalana: núm. 3 (13 març 1908)

  Top.: XII.1 "La Campana catalana" M 49

  Parada ambulant / N. Vázquez. 1908. 1 dibuix : llapis i tinta ; 49 x 42 cm. Inèdit, fet per publicar a La campana catalana.

   Top.: XII.1 "La Campana catalana" M 125

 • Visita dels comissaris

  Els comissaris ens introdueixen a l'exposició.

  A partir de Lo Pare Arcàngel

  La Flaca i coetànies

  El ¡Cu-cut!, el Papitu i altres bèsties de tot tipus

  Un xut a la censura

  Esquelles i campanes