BIBLIOTECA DE CATALUNYA

          DIRECTORA

          Eugènia Serra

        EXPOSICIÓ

          ORGANITZACIÓ

          Biblioteca de Catalunya

          COMISSARIAT

          Pepa Bagaria Mellado
          Maria del Tura Molas Alberich
          Roser Pintó Fàbregas

          COORDINACIÓ

          Àrea de Difusió. BC

          CONSERVACIÓ PREVENTIVA

          Servei d’Emmagatzemament,
          Preservació i Conservació. BC

          FOTOGRAFIES

          Digitalització. BC

          PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS

          Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

          DISSENY GRÀFIC

          HOBRA design
          www.hobradesign.com

          DISSENY DEL MUNTATGE

          Llamazares Pomés Arquitectura
          www.llamazarespomes.com

          PRODUCCIÓ

          Claroscuro

          AGRAÏMENTS

          Aitor Quiney
          Anna Gudayol