BIBLIOTECA DE CATALUNYA

DIRECTORA
Eugènia Serra

 

EXPOSICIÓ

ORGANITZACIÓ

Biblioteca de Catalunya

COMISSARIAT

Núria Altarriba

DOCUMENTACIÓ

M. Àngels Sanllehy

COORDINACIÓ

Àrea de Difusió. BC

CONSERVACIÓ PREVENTIVA

Servei d'Emmagatzemament, Preservació i Conservació. BC

FOTOGRAFIES

Digitalització. BC

PRODUCCIÓ WEB I AUDIOVISUALS

Àrea de Tecnologia de la Informació. BC

DISSENY GRÀFIC

HOBRA design

www.hobradesign.com

DISSENY DEL MUNTATGE

Llamazares Pomés Arquitectura
www.llamazarespomes.com

PRODUCCIÓ

Claroscuro