MARC 21 concís bibliogràfic: Camps de menció de col·lecció (4XX)

 

El camp 490 conté les mencions de col·lecció.

 

 

Inici de secció

 

490 - MENCIÓ DE COL·LECCIÓ (R)

 

 

Menció de col·lecció per a la qual no es fa entrada secundària de col·lecció a la traça, o per a la qual es fa una entrada secundària a la traça en un dels camps 800-830 en una forma diferent de la forma inclosa en el camp 490.

 

Indicadors

 

·         Primer - Política de traça de la col·lecció

Valor que indica si el registre conté el camp corresponent d'entrada secundària 800-830.

       0 - Col·lecció sense traça

       1 - Col·lecció amb traça

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Menció de col·lecció (R)

Títol de col·lecció que també pot constar de menció de responsabilitat, informació complementària del títol, dates o números de volums que precedeixen el títol o que en formen part.

·         $l - Signatura topogràfica de la Library of Congress (NR)

Signatura topogràfica de la LC que s'utilitza per a un recurs continu que ha estat publicat com a part de la col·lecció.

·         $v - Número de volum/designació seqüencial (R)

·         $x - ISSN (International Standard Serial Number) (R)

·         $y - ISSN incorrecte (R)

·         $z - ISSN anul·lat (R)

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $7 - Provinença de les dades (NR) Vegeu Subcamps de provinença de les dades

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

 

490

0#$aPelican books

490

1#$aUniform crime reports

490

1#$aDepartment of the Army pamphlet ;$v27-50

490

1#$aDepartment of State publication ;$v7846.$aDepartment and Foreign Service series ;$v128

490

1#$aThe pediatric clinics of North America ;$vv. 2, no. 4

490

1#$aBulletin / U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics

490

1#$3v. 9-[10]: $aMPCHT art and anthropological monographs ;$vno. 35

490

1#$aAnnual census of manufactures =$aRecensement des manufactures,$x0315-5587

490

1#$aBulletin / Engineering Experiment Station ;$vno. 50$l(TA7.O74)

490

1#$aMap / Geological Survey of Alabama ;$v158, plate 3

490

1#$aWest Virginia University bulletin ;$vser. 74, no. 11-3.$aBulletin / Experiment Station, West Virginia University ;$v111

490

0#$aForschungen zur Geschichte Vorarlbergs ;$v6. Bd. = der ganzen Reihe 13 Bd.

490

0#$aLife series,$x0023-6721

490

1#$aLund studies in geography,$x1400-1144 ;$v101$aSer. B, Human geography,$x0076-1478 ;$v48

490

1#$aSSGM discussion paper,$y1328-7854 ;$v2017/4

490

0#$aPraeger paperbacks,$z2691-1841 ;$vpps 1

490

1#$3<1981->: $aReference works

490

0#$aEducation U.S.A. special report

 

Inici de secció

 

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques